Page 1

“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів 1-го курсу факультету екології і сталого розвитку Спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” Сесія з 30.05. по 11.06. 2011 року

Екзамени

“Екологія та охорона навколишнього середовища” 1 група 2 група 3 група (скорочений термін)

1. Історія української культури

07.06.11р.

09.06.11р.

-

2. Геологія з основами геоморфології 3. Біологія ІІ (загальна)

01.06.11р.

03.06.11р.

-

03.06.11р.

30.05.11р.

-

4. Вища математика ІІ

30.05.11р.

01.06.11р.

-

5. Хімія ІІІ (органічна і біорганічна) 6. Загальна екологія

09.06.11р.

07.06.11р.

-

-

-

01.06.11р.

-

-

08.06.11р.

7. Агроекологія

Декан факультету екології і сталого розвитку, доцент

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів 2-го курсу факультету екології і сталого розвитку Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” Сесія з 30.05. по 11.06. 2011 року Скорочений термін з 06.06. по 18.06. 2011 року “Екологія та охорона навколишнього середовища” Екзамени 1 група 2 група 3 група (БКЕіПР)

(англомовна)

(скорочений термін)

31.05.11

01.06.11

06.06.11

02.06.11

-

-

-

03.06.11

08.06.11

-

30.05.11

-

07.06.11

07.06.11

-

09.06.11

-

-

7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 8. Інформатика і системологія

-

09.06.11

10.06.11

-

-

14.06.11

9. Моніторинг навколишнього середовища

-

-

16.06.11

1. Нормування антропогенного навантаження 2. Охорона навколишнього середовища (екологічний аудит та інспектування) 3. Хімія 5 (аналітична) 4. Гідрологія 5. Агроекологія (екологія агросфери) 6. Загальна екологія ІІ

Декан факультету екології і сталого розвитку, доцент

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів 3-го курсу факультету екології і сталого розвитку Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” Сесія з 13.06. по 25.06. 2011 року

Екзамени

“Екологія та охорона навколишнього середовища” 1 група 2 група 3 група (англомовна)

1. Хімія 5 (аналітична)

15.06.11

21.06.11

-

2. Моніторинг довкілля

23.06.11

17.06.11

24.06.11

3. Політологія

17.06.11

15.06.11

22.06.11

-

-

20.06.11

21.06.11

23.06.11

16.06.11

-

-

14.06.11

4. Основи с.г. екології 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6. Ландшафтна екологія ІІ

Декан факультету екології і сталого розвитку, доцент

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р Графік складання екзаменів студентів 4-го курсу факультету екології і біотехнології Спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” Сесія з 02.05. по 14.05. 2011 року Екзамени 1. Екологічна експертиза 2. Управління природоохоронною діяльністю 3. Основи наукової діяльності (екологічна паспортизація)

Декан факультету екології і біотехнології , доцент

“Екологія та охорона навколишнього середовища” 1 група 3 група 2 група (англ.) 05.05.11

04.05.11

10.05.11

13.05.11

13.05.11

10.05.11

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів Магістрів 1 року факультету екології і сталого розвитку Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” Сесія з 20.06. по 02.07. 2011 року

Екзамени 1. Охорона праці в галузі 2. Стратегія сталого розвитку 3. Системний аналіз якості навколишнього середовища 4. Екологічна стандартизація і сертифікація 5. ГІС-аналіз агроландшафтів

Декан факультету екології і сталого розвитку, доцент

“Екологія та охорона навколишнього середовища” 1 група 2 група (спільно з ЄС) 20.06.11р. 22.06.11р. 22.06.11р. 24.06.11р.

20.06.11р. 30.06.11р.

29.06.11р.

-

01.07.11р.

24.06.11р.

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р.

Графік складання екзаменів студентів 1-го курсу факультету біотехнології Спеціальності “Екобіотехнологія” Сесія з 06.06. по 18.06. 2011 року

1. Історія України 2. Вища математика ІІ

“Екобіотехнологія” 1 група 2 група 07.06.11р. 09.06.11р. 16.06.11р. 07.06.11р.

3. Фізика ІІ

14.06.11р.

16.06.11р.

4. Обчислювальна математика і програмування

09.06.11р.

14.06.11р.

Екзамени

В.о. декана факультету біотехнології, доцент

Ю. Коломієць


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів 2-го курсу факультету біотехнології Спеціальності “Екобіотехнологія” Сесія з 06.06. по 18.06. 2011 року Екзамени 1. Філософія 2. Інструментальні методи аналізу 3. Електротехніка та основи електроніки 4. Процеси та апарати

В.о. декана факультету біотехнології, доцент

“Екобіотехнологія” 1 група 2 група 08.06.11р. 06.06.11р. 06.06.11р. 08.06.11р. 16.06.11р.

14.06.11р.

14.06.11р.

16.06.11р.

Ю. Коломієць


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р. Графік складання екзаменів студентів 3-го курсу факультету біотехнології Спеціальності “Екобіотехнологія” Сесія з 20.06. по 02.07. 2011 року

1. Фізіологія рослин

“Екобіотехнологія” 1 група 2 група 20.06.11 22.06.11

2. Політологія

22.06.11

24.06.11

3. Прикладна екологія ІІ

24.06.11

20.06.11

4. Промислова

29.06.11

01.07.11

біотехнологія 5. Біологія ІІ (ботаніка)

01.07.11

29.06.11

Екзамени

В.о. декана факультету біотехнології, доцент

Ю. Коломієць


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р Графік складання екзаменів студентів 4-го курсу факультету екології та біотехнології Спеціальності “Екобіотехнологія” Сесія з 25.04. по 07.05. 2011 року Екзамени 1. Економіка та організація біотехнологічної промисловості 2. Основи молекулярної біології 3. Біоконверсії відходів 4. Біометоди захисту рослин

Декан факультету екології і біотехнології, доцент

“Екобіотехнологія” 1 група ЕкБ 2 група ЕкБ (еко) (агро) 26.04.11р. 29.04.11р. 29.04.11р.

26.04.11р.

-

05.05.11р.

05.05.11р.

-

Н. Рідей


“Затверджую” Перший проректор з навчальновиховної і організаційної роботи ________________ В.Лисенко “____”_________ 2011 р Графік складання екзаменів студентів ОКР „Магістр”, 1 р.н. Спеціальності “Екобіотехнологія” Сесія з 06.06. по 18.06. 2011 року Екзамени 1. Біотехнологія рослин 2. Прикладна генетика з основами цитології 3. Екологічні біотехнології

В.о. декана факультету біотехнології, доцент

“Екобіотехнологія” 1 група 07.06.11р. 09.06.11р. 15.06.11р.

Ю.Коломієць

/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%202011  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%202011.doc