Page 1

Заявка учасника Висловлюю бажання взяти участь у роботі міжнародної конференції “Актуальні проблеми наук про життя та природокористування ” Прізвище, ім’я, по батькові _________________ _________________________________________ Тематичний напрямок _____________________ _________________________________________ Назва доповіді ____________________________ _________________________________________ _________________________________________ Науковий ступінь, вчене звання _____________ Посада, назва ВНЗ (установи) _______________ _________________________________________ Поштова адреса___________________________ _________________________________________ Телефон__________________________________ е-mail _______________________________ Тема доповіді_____________________________ ________________________________________ Форма участі (доповідь на секційному засіданні, стендова доповідь), необхідне підкреслити. Необхідне технічне обладнання для доповіді: □ – мультимедійний проектор □ – інше Потреба у бронюванні гуртожитку для приїжджих чи студентському готелі (так, ні), необхідне підкреслити. Дата та час заїзду __________________________ Дата та час від’їзду ________________________ Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі)___________________________________ ________________________________________

Регламент роботи: Мови: українська, російська, англійська. Форми участі: доповідь на секційному засіданні (10 хвилин), виступ в обговоренні (5 хвилин), вільний слухач. Для участі в конференції необхідно подати в Оргкомітет: заявку на участь, доповідь (згідно з вимогами), сплатити оргвнесок та надіслати чек у електронному варіанті. Строки: подати заявку, тези доповіді і ксерокопію квитанції про сплату оргвнеску в Оргкомітет конференції до 1 жовтня 2011 року. Організаційний внесок Сума оргвнеску складає – 80 грн. (для співробітників НУБіП України) та 140 грн (для інших учасників). Платіжні реквізити для сплати оргвнеску: Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування р/р 31258273210003 банк: ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019, код 00493706 Призначення платежу: «За участь у конференції "Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» Код 15.25.04 відділ науково-технічної інформації

Кабінет Міністрів України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture Національний університет біоресурсів і природокористування України Агрохолдинг «Мрія» ВМГО «Спілка молодих аграріїв України» Спілка молодих вчених НУБіП України Студентська організація НУБіП України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Реєстрація здійснюється за адресою: E-mail: natural.sciences@cysc.com.ua

26–29 жовтня 2011 року м. Київ


Вельмишановні колеги! Повідомляємо Вас, що у жовтні 2011 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Актуальні проблеми наук про

життя та природокористування ” Тематичні напрями роботи конференції - Рослинництво, екологія і біотехнологія. - Якість та безпека продукції АПК: сучасний стан,

проблеми та перспективи. - Науковий супровід ветеринарного сервісу для отримання якісної і безпечної продукції тваринництва. - Лісове і садово-паркове господарство на засадах екологічно орієнтованого лісівництва (ЕОЛ). - Біоекономіка в умовах глобалізації. - Енергоефективність в агропромисловій та прориродоохоронній сферах. - Сучасні технології в тваринництві і рибництві та їх адаптація до світових вимог. - Проблеми земельних відносин в ринковому середовищі. - Перспективна техніка і технології сільського господарства. - Технічні проблеми сучасного Європейського села ХХІ століття. - Гуманістичний вимір наук про природу та природокористування. - Сучасні проблеми сільськогосподарської радіології. - Сучасні підходи управління якістю продовольчих ресурсів. - Інформаційні технології в природокористуванні. - Перспективи та проблеми розвитку державного управління, інноваційної діяльності та Extension в Україні.

Вимоги до оформлення доповідей: Матеріали та заявку на участь надсилати в електронному і паперовому варіантах. Обсяг: доповідь – 1-2 повних сторінки. Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм. Шрифт: Times New Roman Cyr 14. Інтервал: 1,5. Абзац: 1,25 см. Розміщення тексту: На початку наукової праці зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt). З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 16 pt). Далі зазначають відомості про автора та наукового керівника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ВНЗ, е-mail, прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання та посада наукового керівника. Текст наукової праці слід набирати в текстовому редакторі MS Word 2003, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см. Формули мають бути написані в програмі Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word).

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції "Створити рисунок", розташовувати їх по центру, шириною не більше 14 см без обтікання текстом. Фотографії відсканувати і внести на електронний носій в окремий файл під назвою Foto. Графіки креслити в програмі MS Excels і вставляти в текст публікації як рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити посилання в тексті. Доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

Адреса оргкомітету: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 Детальна інформація на сайті http://www.nubip.edu.ua http://www.cysc.com.ua

тел.:+38044-527-87-20

/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2.doc