Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр" денна форма навчання станом на 27.04.2012 р. Ліцензований обсяг

Подано заяв План прийому за державним замовленням

1 Агрономія

100

40

46

46

2 Агрохімія і ґрунтознавство

50

25

15

15

3 Ветеринарна медицина (за видами)

250

50

47

4 Захист рослин

75

35

22

22

5 Плодоовочівництво і виноградарство

50

10

24

24

6 Селекція і генетика с.-г. культур

25

10

11

11

550

170

165

№ п/п

Спеціальності

Разом Відповідальний секретар приймальної комісії

за державним замовленням

за умов договору

14

14 С. Волошин

разом

61

168

/27_04_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  
/27_04_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/27_04_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement