Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 12 липня 2012 року

копії

шт.

%

237

97,9

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

242

12,1

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

25

232

9,3

231

3

6.030401 - Правознавство

75

25

606

24,2

586

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

201

8,0

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

368

6

6.030507 - Маркетинг

60

45

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

8

6.030509 - Облік і аудит

9

6.030601 - Менеджмент

10

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

випускники випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

20

20

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

8,3

3

8

19,0

3

16,0

5

20,4

3

7

подано заяв

%

квота прийому

разом

8

3,3

15

0

7

7

3,0

19

4

4

24

22

4,0

19

23

20

7

3,5

19

1

1

2,2

34

20

18

ВНЗ

школа

ВНЗ

%

241

1

99,6

232

0

0,0

44

44

96,7

581

25

4,1

97

91

195

97,0

201

0

0,0

41

41

8,2

354

96,2

336

32

8,7

76

65

11

20,7

5

8

8

308

6,8

302

98,1

301

7

2,3

67

62

5

21,8

5

9

8

1

2,9

34

2

2

65

504

7,8

485

96,2

463

41

8,1

146

128

18

29,0

7

23

18

5

4,6

49

31

26

5

6,2

150

80

491

6,1

457

93,1

399

92

18,7

135

84

51

27,5

8

16

11

5

3,3

60

39

22

17

7,9

200

120

483

4,0

450

93,2

449

34

7,0

111

95

16

23,0

12

6

6

1,2

90

17

17

3,5

100

55

327

5,9

306

93,6

295

32

9,8

57

49

8

17,4

6

10

10

3,1

41

2

2

0,6

50

30

249

8,3

239

96,0

234

15

6,0

29

25

4

11,6

3

4

4

1,6

23

5

5

2,0

50

40

175

4,4

170

97,1

166

9

5,1

20

18

2

11,4

4

0

0,0

30

2

2

1,1

13 6.050503 - Машинобудування

170

65

114

1,8

104

91,2

105

9

7,9

9

7

2

7,9

7

2

1,8

49

2

2

1,8

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

94

4,7

90

95,7

84

10

10,6

1

1

1,1

2

0

0,0

15

0

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

315

7,0

307

97,5

315

0

0,0

58

58

18,4

5

6

6

1,9

34

2

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

136

2,7

122

89,7

123

13

9,6

24

20

4

17,6

5

1

1

0,7

38

0

0,0

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

53

2,1

45

84,9

27

26

49,1

6

1

5

11,3

3

0

0,0

19

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

82

3,3

72

87,8

67

15

18,3

7

1

6

8,5

3

1

1

1,2

19

0

100

45

153

3,4

135

88,2

123

30

19,6

31

19

12

20,3

5

3

3

2,0

34

3

3

11 6.050101 - Комп’ютерні науки 12

19

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

0,4

6

2

2

0,0 1,7 3

3,8 0,5

2

5,4 0,6

0,0 0,6

2

0,0 2,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

619

10,3

592

95,6

566

53

8,6

81

57

24

13,1

6

14

12

2

2,3

45

19

18

1

3,1

21 6.090101 - Агрономія

300

175

331

1,9

266

80,4

286

45

13,6

33

21

12

10,0

18

4

3

1

1,2

131

19

16

3

5,7

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

221

2,9

176

79,6

162

59

26,7

25

12

13

11,3

8

0

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

335

140

348

2,5

280

80,5

255

93

26,7

65

28

37

18,7

14

5

4

1

24 6.090105 - Захист рослин

100

55

157

2,9

142

90,4

149

8

5,1

21

18

3

13,4

6

2

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

249

5,0

230

92,4

240

9

3,6

15

12

3

6,0

5

170

93

198

2,1

126

63,6

99

99

50,0

39

6

33

19,7

9

200

80

164

2,1

89

54,3

56

108

65,9

37

1

36

22,6

8

250

135

435

3,2

370

85,1

435

0

0,0

47

47

10,8

14

85

100,0

29

6990

950

12,0

1371

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина 29 8.11010101 - Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

Разом

250

60

85

1,4

28

32,9

3550

1773

7940

4,5

7186

90,5

Станом на відповідний день прийому 2011 року

1031

0,0

56

4

1

3

1,8

1,4

105

17

15

2

4,9

2

1,3

41

4

4

2,5

9

9

3,6

38

2

2

0,8

4

1

3

2,0

70

9

2

7

4,5

4

1

3

2,4

60

17

8

9

10,4

11

11

2,5

101

11

11

0,0

45

29

34,1

6

0

340

17,3

188

188

4678

Фактична кількість фізичних осіб - 4552 Оригінали документів - 751

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

165

23

2,4

2,5 0,0

0 255

203

52

3,2

/12_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/12_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you