Issuu on Google+

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр" заочна форма навчання

Ліцензований обсяг

станом на 22.05.2012 р.

План прийому за державним замовленням

1 Автоматизоване управління технологічними процесами

35

5

3

7

10

2 Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

10

10

5

15

3 Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

15

13

4

17

4 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

70

10

5

2

7

5 Механізація сільського господарства

165

40

9

1

10

420

80

40

19

59

№ п/п

Спеціальності

Разом

Відповідальний секретар приймальної комісії

Подано заяв

за державним замовленням

за умов договору

разом

С. Волошин

Екстернатна форма навчання

0


/22_05_12_%D0%B7%D1%84%D0%BD