Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Назва розробки: анаеробний реактор для зброджування пташиного посліду. Новизна та основні переваги розробки: вперше запропонований анаеробний реактор забезпечує під час зброджування пташиного посліду порціоннопослідовне проходження зброджуваної маси через циліндричний горизонтальний корпус, закріплений у водяному басейні з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі. Галузь застосування: сільське і комунальне господарство. Ефективність використання або впровадження розробки: використання анаеробного реактора дозволяє збільшити інтенсивність процесу зброджування та не допустити некерованого проходження біомаси через реактор. Схема розробки:

1 – циліндричний корпус; 2 – теплоізольований басейн; 3, 4 – горловини для завантаження та вивантаження; 5 – патрубки для біогазу; 6 – радіальні перегородки; 7, 8, 9 – камери попереднього, основного та залишкового зброджування; 10 – відбійна пластина. Розробка пропонується у вигляді: конструкторської документації на виготовлення анаеробного реактора. Контактна інформація: Відділ інноваційної діяльності та трансферу технологій. Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 к.85. E-mail: nubip_innovation@twin.nauu.kiev.ua. Тел./факс: (044) 527-84-38; (044) 258-43-00.

/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you