Page 1

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" та "Магістр" на 2010-2011 навчальний рік (денна форма навчання), грн. Загальна вартість на здобуття ОКР № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Спеціальність Фінанси Облік і аудит Маркетинг Економіка підприємства Економічна кібернетика Оподаткування Менеджмент організацій Менеджмент ЗЕД Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство Захист рослин Плодоовочівництво та виноградарство Селекція і генетика с.-г. культур Екологія та охорона навколишнього середовища Екобіотехнологія Землевпорядкування та кадастр Ветеринарна медицина (*вартість 1 н.р., заг. термін – 5,5 р.) Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса Технологія зберігання, консервування та переробки риби і морепродуктів Водні біоресурси Лісове господарство Садово-паркове господарство Технологія деревообробки Механізація с.г. Енергетика с.-г. виробництва Електрифікація і автоматизація с.г. Автоматизоване управління технологічними процесами Електротехнічні системи електроспоживання Обладнання лісового комплексу Машини та обладнання с.-г. виробництва Правознавство Соціальна педагогіка Якість, стандартизація та сертифікація Педагогіка вищої школи Адміністративний менеджмент Державна служба Організація перевезень і управління на транспорті Організація і регулювання дорожнього руху Інформаційні управляючі системи і технології

"Магістр"

"Спеціаліст"

на базі ОКР "Спеціаліст"

на базі ОКР "Бакалавр"

12840 12840 12840 12840 12840 12840 13850 13430 7950 7950 7950 7950 7950 10500 10500 10500 9900* 54450

14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 8000 8000 8000 8000 8000 10600 10600 10600

14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 12000 12000 12000 12000 12000 15900 15900 15900 10000* 55000

7950

8000

12000

7950

8000

12000

7950

8000

12000

7950 10500 10500 8570 7950 7950 7950

8000 10600 10600 8700 8000 8000 8000

12000 15900 15900 13050 12000 12000 12000

7950

8000

12000

7950 7950 7950 13830 – – – – –

8000 8000 8000 14600 8400 10500 8200 15700 9600

12000 12000 12000 18000 12600 15750 12300 15700 –

7950

8000

12000

7950 7950

8000 8000

12000 12000

10100


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" та "Магістр" на 2010-2011 навчальний рік (заочна форма навчання), грн. Загальна вартість на здобуття ОКР № п/п 1

Спеціальність

"Спеціаліст"

"Магістр" на базі ОКР на базі ОКР "Спеціаліст" "Бакалавр"

Фінанси

9360

10500

10600

Облік і аудит

9360

10500

10600

Маркетинг

9360

10500

10600

Економіка підприємства

9360

10500

10600

Менеджмент організацій

10180

10500

10600

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

10100

10500

10600

Агрономія

5960

6000

8000

Агрохімія і ґрунтознавство

5960

6000

8000

Захист рослин

5960

6000

8000

10 Плодоовочівництво та виноградарство

5960

6000

8000

11 Селекція і генетика с.-г. культур

5960

6000

8000

12 Екологія та охорона навколишнього середовища

7875

7950

10600

13 Землевпорядкування та кадастр

7875

7950

10600

2 3 4 5 6 7 8 9

14 Ветеринарна медицина Технологія виробництва та переробки продукції 15 тваринництва 16 Водні біоресурси

7575

5960

6000

8000

5960

6000

8000

17 Лісове господарство

7875

7950

10600

18 Садово-паркове господарство

7875

7950

10600

19 Технологія деревообробки

6420

6525

8700

20 Механізація с.г.

5960

6000

8000

21 Енергетика с.-г. виробництва

5960

6000

8000

22 Електрифікація і автоматизація с.г. Автоматизоване управління технологічними 23 процесами 24 Машини та обладнання с.-г. виробництва 25 Правознавство 26 Соціальна педагогіка 27 Професійне навчання 28 Якість, стандартизація та сертифікація 29 Педагогіка вищої школи 30 Адміністративний менеджмент

5960

6000

8000

5960

6000

8000

5960 10350 – 6200 – – –

6000 10950 6300 – 7875 6150 10500

8000 14600 8400 – 10500 8200 10500


31 Державна служба

7200

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" та "Магістр" на 2010-2011 навчальний рік (екстернатна форма навчання), грн. Загальна вартість на здобуття ОКР № п/п 1

Спеціальність

"Спеціаліст"

"Магістр" на базі ОКР на базі ОКР "Спеціаліст" "Бакалавр"

Фінанси

5778

6300

6400

Облік і аудит

5778

6300

6400

Маркетинг

5778

6300

6400

Економіка підприємства

5778

6300

6400

Менеджмент організацій

6150

6300

6400

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6000

6300

6400

Агрономія

3576

3600

4800

Агрохімія і ґрунтознавство

3576

3600

4800

Захист рослин

3576

3600

4800

10 Плодоовочівництво і виноградарство

3576

3600

4800

11 Екологія та охорона навколишнього середовища

4725

4770

6360

12 Землевпорядкування та кадастр Технологія виробництва та переробки продукції 13 тваринництва 14 Водні біоресурси

4725

4770

6360

3576

3600

4800

3576

3600

4800

15 Лісове господарство

4725

4770

6360

16 Садово-паркове господарство

4725

4770

6360

17 Технологія деревообробки

3855

3915

5220

18 Механізація с.г.

3576

3600

4800

19 Енергетика с.-г. виробництва

3576

3600

4800

20 Електрифікація і автоматизація с.г. Автоматизоване управління технологічними 21 процесами 22 Правознавство

3576

3600

4800

3576

3600

4800

6225

6570

8760

23 Соціальна педагогіка

3780

5040

24 Професійне навчання

3720

25 Якість, стандартизація та сертифікація

4725

6300

26 Педагогіка вищої школи

3690

4920

2 3 4 5 6 7 8 9


27 Адміністративний менеджмент

6280

6280

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програму ОКР "Магістр" на 2010–2011 навчальний рік (дистанційна форма навчання)

№ п / п

Напрям підготовки

Форма підготовки

Загальна вартість, грн. на базі ОКР "Спеціаліст"

на базі ОКР "Бакалавр"

групова

7100

7250

індивідуальна

7600

7750

Економіка підприємства Маркетинг Фінанси 1.

Облік і аудит Менеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Економіка підприємства Маркетинг Фінанси

2.

Облік і аудит Менеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

/Вартiсть_навчанн_ОКР__1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Вартiсть_навчанн_ОКР__1.doc

/Вартiсть_навчанн_ОКР__1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Вартiсть_навчанн_ОКР__1.doc

Advertisement