Page 1

ПЛАН захисту дисертаційних робіт на квітень 2011 року Шифр ради

Д 26.004.03

Д 26.004.15

Д 26.004.01

Прізвище, ім’я, по батькові Демус Наталія Володимирівна

Науковий ступінь, на який претендує здобувач К.вет.н.

Дата захисту

01 квітня, 10.00

Присяжнюк Наталія Михайлівна

К.вет.н.

01 квітня, 12.00

Нашат С. А-С. Аль-Джавазнех

К.с.-г.н.

07 квітня, 10.00

Недал Хуссен Мусалм АльХасанат

К.с.-г.н.

07 квітня, 12.00

Гребеннікова Альона Анатоліївна

К.е.н.

14 квітня, 10.00

Степенко Олексій Вікторович

К.е.н.

14 квітня, 12.00

Тема дисертаційної роботи

Науковий керівник /консультант/

Офіційні опоненти

Вікова залежність морфологічного статусу телиць, їх серця та артерій від типу автономної регуляції серцевого ритму Особливості морфології печінки хрящових та кісткових риб

Д.вет.н., професор Горальський Л.П.

Д.вет.н., професор Борисевич Б.В. К.вет.н., доцент Дудка В.Б.

Д.б.н., професор Клименко О.М.

Екологічне обґрунтування моніторингу основних листовійок яблуні в Лісостепу України в умовах змін клімату Вплив на агроекосистеми мінеральних добрив, капсульованих природними дисперсними мінералами Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Управління маркетинговою діяльністю в сільськогосподарських підприємствах

Д.с.-г.н., професор Чайка В.М.

Д.вет.н., професор Борисевич Б.В. Д.б.н., професор Ковтун М.Ф. Д.с.-г.н., професор Макаренко Н.А. К.б.н., с.н.с. Гродський В.А. Д.с.-г.н., професор Чайка В.М. Д.с.-г.н., професор Лико Д.В. Д.е.н., професор Гудзинський О.Д. К.е.н., доцент Чорнодон В.І.

Д.т.н., професор Мальований М.С. Д.е.н., професор Єрмаков О.Ю.

К.е.н., доцент Балановська Т.І.

Д.е.н., доцент Єранкін О.О. К.е.н., доцент Луцій О.П.


Д 26.004.13

Сібілєва Олена Володимирівна

К.вет.н.

15 квітня, 10.00

Плацентит та ворсинчастий занос у корів (клінікоекспериментальні дані)

Д.вет.н., професор Любецький В.Й.

Д 26.004.17

Мервенецька Вікторія Федорівна

К.е.н.

18 квітня, 12.00

К.е.н., професор Коцупатрий М.М.

Шевченко Наталія Юріївна

К.е.н.

18 квітня, 14.00

Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств Оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукцією агропромислового виробництва Адміністративно-правові засади реалізації екологічної функції держави

К 26.004.16

Д.е.н., професор Лайко П.А.

Нестеренко Наталія К.ю.н. Миколаївна

19 квітня, 10.00

Сухоребра Тетяна Іванівна

К.ю.н.

19 квітня, 12.00

Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства

К.ю.н., професор Гіжевський В.К.

К 26.004.16

Жаренко Валерій Федорович

К.ю.н.

20 квітня, 10.00

Д.ю.н., професор Семчик В.І.

Д 26.004.18

Сліпчук Валентина Леонідівна

К.пед.н.

21 квітня, 10.00

Правові питання діяльності сільськогосподарських товаровиробників, створених в процесі аграрної реформи Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї

Шевель Борис Олександрович

К.пед.н.

21 квітня, 12.00

Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Д.пед.н., професор Тверезовська Н.Т..

Вчений секретар

К.ю.н., доцент Артеменко О.В.

Д.пед.н., професор Цехмістер Я.В.

Барановська О.Д.

Д.вет.н., професор Харута Г.Г. К.вет.н., доцент Костишин Є.Є. Д.е.н., професор Ткаченко Н.М. К.е.н., доцент Кучеренко Т.Є. Д.е.н., професор Андрущенко В.Л. К.е.н., с.н.с. Саблук Р.П. Д.ю.н., професор Остапенко О.І. К.ю.н., професор Гіжевський В.К. Д.ю.н., професор Грохольський В.Л. К.ю.н., професор Коваль М.В. Д.ю.н., професор Статівка А.М. К.ю.н., доцент Гафурова О.В. Д.пед.н., професор Амеліна С.М. К.пед.н., доцент Давидович В.О. Д.пед.н., професор Тархан Л.З. К.пед.н., доцент Юрженко В.В.

/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you