Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 19 липня 2012 року

копії

шт.

%

351

96,7

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

363

18,2

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

25

338

13,5

334

3

6.030401 - Правознавство

75

25

856

34,2

829

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

284

11,4

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

549

6

6.030507 - Маркетинг

60

45

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

8

6.030509 - Облік і аудит

9

6.030601 - Менеджмент

10

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

випускники випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

36

36

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

9,9

3

11

11

18,3

3

10

10

15,7

5

34

30

19,7

3

8

подано заяв

квота прийому

разом

3,0

2

0

3,0

11

6

6

4,0

49

39

35

8

2,8

4

2

2

2,0

49

31

28

ВНЗ

%

школа

ВНЗ

%

362

1

98,8

338

0

0,0

62

62

96,8

823

33

3,9

134

126

278

97,9

284

0

0,0

56

56

12,2

534

97,3

514

35

6,4

110

98

12

20,0

5

11

11

452

10,0

444

98,2

444

8

1,8

92

87

5

20,4

5

11

10

1

2,4

8

3

3

65

743

11,4

714

96,1

693

50

6,7

202

181

21

27,2

7

31

25

6

4,2

54

45

39

6

6,1

150

80

751

9,4

713

94,9

641

110

14,6

194

135

59

25,8

8

22

16

6

2,9

63

57

36

21

7,6

200

120

767

6,4

725

94,5

728

39

5,1

156

138

18

20,3

12

12

11

1

1,6

54

26

26

3,4

100

55

442

8,0

416

94,1

405

37

8,4

69

60

9

15,6

6

12

12

2,7

20

5

5

1,1

50

30

352

11,7

342

97,2

335

17

4,8

40

36

4

11,4

3

5

5

1,4

18

5

5

1,4

50

40

270

6,8

263

97,4

260

10

3,7

30

27

3

11,1

4

1

0,4

11

4

4

1,5

13 6.050503 - Машинобудування

170

65

191

2,9

179

93,7

179

12

6,3

12

10

2

6,3

7

3

3

1,6

15

2

2

1,0

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

142

7,1

138

97,2

127

15

10,6

5

5

3,5

2

1

1

0,7

5

1

1

0,7

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

463

10,3

455

98,3

463

0

0,0

75

75

16,2

5

7

7

1,5

8

4

4

0,9

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

201

4,0

174

86,6

182

19

9,5

31

26

5

15,4

5

2

2

1,0

17

1

1

0,5

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

80

3,2

68

85,0

45

35

43,8

8

2

6

10,0

3

0

0,0

5

0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

117

4,7

105

89,7

100

17

14,5

12

5

7

10,3

3

1

1

0,9

0

0

100

45

233

5,2

212

91,0

196

37

15,9

39

24

15

16,7

5

4

4

1,7

8

3

3

11 6.050101 - Комп’ютерні науки 12

19

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

0,3

8

4

1

0,0 1,8 4

4,6 0,7

3

5,6 0,7

0,0 0,0 1,3

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

893

14,9

857

96,0

829

64

7,2

116

89

27

13,0

6

22

20

2

2,5

32

27

26

1

3,0

21 6.090101 - Агрономія

300

175

488

2,8

398

81,6

427

61

12,5

44

27

17

9,0

18

6

5

1

1,2

65

31

28

3

6,4

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

301

4,0

249

82,7

235

66

21,9

31

16

15

10,3

8

4

3

1

1,3

39

6

2

4

2,0

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

335

140

492

3,5

414

84,1

377

115

23,4

83

39

44

16,9

14

6

4

2

1,2

42

23

20

3

4,7

24 6.090105 - Захист рослин

100

55

246

4,5

224

91,1

236

10

4,1

25

21

4

10,2

6

3

3

1,2

16

6

6

2,4

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

341

6,8

319

93,5

331

10

2,9

19

16

3

5,6

5

11

11

3,2

5

2

2

0,6

170

93

272

2,9

194

71,3

158

114

41,9

43

6

37

15,8

9

7

3

4

2,6

29

10

2

8

3,7

200

80

210

2,6

124

59,0

84

126

60,0

41

2

39

19,5

8

5

1

4

2,4

45

24

10

14

11,4

250

135

608

4,5

525

86,3

608

0

0,0

57

57

9,4

14

17

17

2,8

56

20

20

42

40,8

0

103

100,0

39

10404

1144

9,9

1861

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина 29 8.11010101 - Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

Разом

250

60

103

1,7

3550

1773

11548

6,5

Станом на відповідний день прийому 2011 року

7183

10620 92,0

1462

39

37,9

6

1

399

16,1

188

268

4968

Фактична кількість фізичних осіб - 6297 Оригінали документів - 928

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

234

1

1,0

45

0

34

2,3

699

383

3,3 0,0

316

67

3,3

/19_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/19_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you