Page 1

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ I МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 27-28 квітня 2011 р. Оргкомітет: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кім. 37. Тел.: (044) 527-84-09; (044) 526-28-23 Шановні колеги! Кафедра Романо-германських мов і перекладу Природничо-гуманітарного навчальнонаукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться 27-28 квітня 2011 р. у м. Києві за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, Природничо-гуманітарний ННІ НУБіП України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська. Передбачається робота секцій: Секція 1. Проблеми теорії і методики професійної філологічної освіти. 1. Викладання іноземних мов в середній школі, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. 2. Методика викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у вищих навчальних закладах різного профілю. 3. Специфіка лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах різного профілю у світлі міжкультурної комунікації. 4. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов. 5. Сучасна тестологія: вимір рівня володіння і оволодіння рідною та іноземними мовами. 6. Дистанційне навчання та e - learning. Стратегії використання мережі Інтернет. 7. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень : теоретичне і прикладне мовознавство в інформаційному суспільстві ХХІ століття. Секція 2. Актуальні проблеми мовознавства. 1. Питання загального і порівняльного мовознавства. 2. Теоретичні питання романо-германського мовознавства. 3. Мови культури: історико-культурні, філософсько-антропологічні і лінгвістичні аспекти. 4. Філологія у просторі культури. 5. Текст і дискурс : проблеми функціонування, аналізу, інтерпретації. 6. Прикладна лінгвістика. 7. Культурна і мовна компетентність: соціалізація і інкультурація як процеси опанування індивідом мов культури. Секція 3. Сучасна компаративістика і перекладознавство. 1. Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації. 2. Проблеми етнолінгвістики і лінгвокультурології в перекладацькому аспекті. 3. Галузевий переклад у сучасному технологічному світі. 4. Проблеми перекладацької лексикографії. 5. Соціокультурні аспекти перекладу. 6. Інтертекст і проблеми компаративістики. 7. Методика викладання перекладу.


Для участі в конференції необхідно до 11 березня 2011 р.: Надіслати на електронну адресу: septe1@mail.ru, або передати в оргкомітет особисто: • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається); • оформлені відповідно до вимог (див. нижче) тези доповіді у вигляді комп’ютерного файлу. • грошовий внесок у сумі 180 грн. за організаційні витрати та на видання збірника тез доповідей необхідно перерахувати на вказані нижче реквізити: Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 Розрахунковий рахунок №31259273210002 Банк: ГУДКУ у м. Києві Код банку 820019 ЄДРПОУ 00493706 Призначення платежу: участь у конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» Тези доповідей публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою кожен учасник конференції отримає під час реєстрації. Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам: 1. Текст повинен бути набраний у редакторі WORD формату А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5 (поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.). 2. 1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий ступінь, звання та посада (курсивом через кому); відступ обох рядків від лівого краю 10 см. 3. Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний). 4. Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 3-х сторінок. 5. Файл з тезами повинен бути збережений у форматі RTF. Усі витрати (проїзд, проживання, харчування,) за рахунок учасників конференції. Передбачається поселення учасників конференції у готель та гуртожиток університету. Проїзд: від центрального залізничного вокзалу — на метро, від станції «Вокзальна» до станції «Либідська» (пересадка на станції «Хрещатик»). Далі їхати маршрутами тролейбусів № 2, 4, 11, 12 — до зупинки «Готель Голосіївський». Також можна скористатися маршрутним таксі № 212 — зупинка «Корпус № 3».

Оргкомітет


ЗАЯВКА на участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» 27-28 квітня 2011 року Прізвище Ім’я По батькові Організація (без скорочень)

Посада, науковий ступінь і звання Назва доповіді Чи потрібен готель

дата приїзду

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ: Домашня адреса (з індексом), телефон Службова адреса, телефон Номер факсу Електронна пошта Планую виступити з доповіддю Потреба в технічних засобах навчання Потреба в житлі____________ Підпис _______________

дата від’їзду

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ЗАПРОШЕННЯ%20НА%20КОФЕРЕНЦІЮ-2011  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ЗАПРОШЕННЯ%20НА%20КОФЕРЕНЦІЮ-2011.doc