Page 1

Оргкомітет конференції: Голова: Д.О. Мельничук – ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НАНУ і НААН, д.б.н., професор. Співголови: П.І. Лакида – директор ННІ лісового і садовопаркового господарства, д.с.-г.н., професор. Н.О. Олексійченко – директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, д.с.-г.н., с.н.с.; С.Б. Ковалевський – декан факультету садовопаркового господарства та ландшафтної архітектури, д.с.-г.н., професор; Секретар: Н.В. Гатальська – асистент кафедри ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва. Заявки та матеріали статей необхідно надіслати до 30 квітня 2011 року за адресою: Національний університет біоресурсів і природкористування України 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 19 Гатальській Надії Вікторівні Тел./факс (044) 527-82-96 E-mail: Gatalska@ukr.net Організаційний внесок становить: для іноземців 200 €, для учасників із країн СНД – 80 €, для учасників із України – 200 грн., що включає вартість інформаційних матеріалів конференції, екскурсійне обслуговування, урочисту вечерю і оплачується під час реєстрації. Публікація статей оплачується окремо і становить 20 грн. за сторінку. Оплата статей проводиться до 30 квітня 2011 року поштовим переказом на адресу: Україна, Київ 03041, вул. Героїв Оборони, 19, Кайдику Олександру Юрійовичу. Учасники конференції розміщуються в готелях м. Києва за власний рахунок. Детальнішу інформацію буде надано у другому інформаційному листі.

Корпорація «Укрзеленбуд» Комунальне об’єднання „Київзеленбуд” Державне агенство лісових ресурсів України Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ лісового і садово-паркового господарства

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

„САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ: ОСВІТА, НАУКА І МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ” присвячена 10-річчю факультету садовопаркового господарства та ландшафтної архітектури Національного університету біоресурсів і природкористування України 15 – 17 вересня

Київ – 2011


Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції "САДОВОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ: ОСВІТА, НАУКА І МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ", яка відбудеться 15–17 вересня

2011 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Планується робота наступних секцій: 1. Сучасний досвід підготовки фахівців садово-паркового господарства: - стан та перспективи підготовки фахівців галузі; - міжнародний досвід підготовки фахівців. 2. Ландшафтна архітектура та садовопаркове будівництво: - правові аспекти розвитку СПГ; - теоретичні та методологічні основи формування простору урбанізованих ландшафтів; - перспективи розвитку садово-паркового мистецтва. 3. Декоративне садівництво та фітодизайн: - декоративне розсадництво та рослинництво; - фітодизайн інтер’єрів та аранжування декоративних рослин; - квітникарство та газонознавство. 4. Заповідне паркознавство та охорона біорізноманіття: - проблеми збереження культурної спадщини парків; - особливості зонування паркових систем та проблеми збереження біорізноманіття; - перспективи використання об’єктів природно-заповідного фонду. Форма участі 1. Доповіді на пленарному засіданні 2. Доповіді на секціях 3. Повідомлення 4. Стендові доповіді Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Регламент: • доповіді – до 15 хв.;

• повідомлення – до 10 хв. Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції окремим фаховим збірником наукових праць. Вимоги до оформлення статей Стаття має містити наступні складові, які розміщюються у відповідному порядку: > УДК (ліворуч без відступу) > Назва статті (великими літерами) > Прізвища та ініціали авторів > Назва наукової установи, міста > Анотація українською мовою (до 5 рядків), ключові слова > Текст статті (постановка проблеми, методика, результати досліджень, висновки) > Перелік посилань > Анотації (до 5 рядків), ключові слова, російською та англійською мовами. До анотації включаються назва статті та прізвища її авторів. Підрозділи статті не називати. Матеріали статей подаються надрукованими в комп’ютерному виконанні з використанням редактора Word (*.doc). Тип шрифту – Times New Roman Cyr. 14, міжрядковий інтервал - 1,5, без переносів. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см, верхнє і нижнє - 2,0 см. При посиланні в тексті на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер відповідно до списку літератури. Латинські назви рослин подаються курсивом. Статті приймаються обсягом до 12 повних сторінок. Надсилати необхідно два примірники статті, надруковані на аркушах білого паперу формату А4 та в електронному варіанті (на електронному носії або електронною поштою). Електронний файл необхідно називати прізвищем автора (авторів) англійською мовою (наприклад Ivanov S.doc.). Діаграми, схеми, фото та рисунки статті надсилати окремими фійлами у форматі GPJ, організовуючи їх в одну папку разом із текстом статті (назва папки – прізвище автора англійською мовою). Один примірник на паперовому носії повинен містити підписи усіх авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір статей.

ЗАЯВКА на участь у роботі науково-практичної конференції "САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ: ОСВІТА, НАУКА І МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ"

Назва установи (організації) _________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Прізвище__________________________________ Ім'я _______________________________________ По-батькові ________________________________ Рік народження _____________________________ Науковий ступінь, вчене звання _______________ Тема доповіді ______________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Назва секції ________________________________ ___________________________________________ Форма участі _______________________________ Технічне забезпечення доповіді _______________ Службова адреса, телефон, факс, E-mail ________ ___________________________________________ Потреба у готелі ____________________________ Підпис учасника ______________ Дата ________________________

/zaproshennya_%D1%83%D0%BA%D1%80  
/zaproshennya_%D1%83%D0%BA%D1%80  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/zaproshennya_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf

Advertisement