Page 1

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

ФОРМА ЗАЯВКИ

03041 вул. Героїв Оборони, 11 м. Київ. Кафедра державного управління

на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції

derzh.kafedra@gmail.com

“Аграрна Політика України: Виклики Сьогодення і Перспективи Розвитку”

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

3 червня 2011 р. м. Київ, Україна

8(067) 1920209– Кірейцева Олена Василівна

Прізвище____________________________________ Ім'я_________________________________________ По батькові _________________________________ Організація__________________________________ Посада______________________________________ Науковий ступінь_____________________________ Вчене звання_________________________________ Назва доповіді_______________________________ Напрям_____________________________________

відповідальний секретар оргкомітету; 8(096)9596508 – Барабан Тетяна Анатоліївна секретар оргкомітету; 527-86-46 (кафедра державного управління).

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУБіП УКРАЇНИ

Форми участі: 1) доповідь (15 хвилин), Відомості про приїзд: 1) лише подання матеріалів для друку (не зможу взяти особисту участь), 2) сприяння у бронюванні місця в готелі. Інформація для контакту: Адреса (робоча і домашня)_____________________ Тел.:______________ Факс: ____________________ Е-таіl_______________________________________

Всеукраїнська науково-методична

конференція

“Аграрна Політика України: Виклики Сьогодення і Перспективи Розвитку” (Присвячена 10–річчю кафедри державного управління)

3 червня 2011 року м. Київ


Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнській науково-методичної конференції “Аграрна Політика України: Виклики Сьогодення і Перспективи Розвитку”, яка відбудеться 3 червня 2011 р. в рамках XХІІ Міжнародної виставки-ярмарку АГРО-2011 Місце проведення: «Міжнародний виставковий центр»: Україна, м. Київ, Броварський проспект, 15

Тематичні напрямки дискусії:  теоретично-методологічні основи розвитку аграрної політики  світові тенденції та напрямки розвитку аграрної політики;  чинники аграрної політики під час проведення реформ;  перспективи розвитку сільського господарства в сучасних умовах. Для участі в конференції необхідно надіслати в оргкомітет:  заявку на участі;  текст доповіді згідно вимог;  рецензію наукового керівника (для студентів та аспірантів;

Робочі мови: українська На електронну адресу учасникам буде надіслано запрошення на конференцію.

Вимоги до оформлення статей До публікації у збірнику приймаються наукові статті українською мовою (обсягом 5-10 ст.), набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, через 2 інтервали, без переносів, сторінка А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє й верхнє – 20 мм, сторінки без нумерації) і віддруковані на принтері з додатком на дискеті або диску (файл названий прізвищем автора). Графіки в тексті мають бути вставлені як об’єкт Excel з можливістю вносити в них правки (або окремий файл Excel). Структура статті: УДК, назва статті, ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (або аспірант, здобувач) та місце роботи, стисла анотація українською мовою, та з нового рядка – ключові слова (не менше 3, але не більше 10). Текст статті викладається в такій послідовності: 1) постановка проблеми; 2) аналіз основних досліджень і публікацій; 3) мета дослідження; 4) виклад основного матеріалу (результати досліджень); 5) висновки та перспективи подальших досліджень. Підзаголовок “Постановка проблеми” може не виділятись, підзаголовки інших структурних частин виділяються обов’язково напівжирним шрифтом. У кінці статті подається список літератури, на яку робляться посилання в тексті статті (у квадратних дужках). Після статті додаються стислі анотації (5-10 рядків) та ключові слова російською й англійською мовами, переклад назви статті та прізвище й ініціали автора на англійській мові. Якщо автор є аспірантом, здобувачем, або докторантом на першій сторінці статті робиться зноска – прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання.

До статті обов’язково додаються дві рецензії: внутрішня, зовнішня. Примірник статті підписується автором (-ами), а статті аспірантів і здобувачів додатково - науковим керівником. Тези доповідей будуть опубліковані в окремому збірнику матеріалів після проведення конференції. Організаційний внесок за участь у конференції становить 120 грн., який сплачується перед початком конференції. Вартість публікації 25 грн. за 1 сторінку, що сплачується на розрахунковий рахунок: Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України Адреса: м. Київ,вул. Героїв Оборони,15 Розрахунковий рахунок №31259273210002 Банк: ГУ ДКУ у м. Києві Код банку 820019 ЄДРПОУ 00493706 Призначення платежу: код 15.02.09.05 конференція «Аграрна політика»

Усі зазначені матеріали слід надіслати на адресу оргкомітету до 15 травня 2011 р. Матеріали і носії, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються. Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог, чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.

/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1...

/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1...

Advertisement