Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр"

№ п/п

Спеціальності

Ліцензований обсяг

заочна форма навчання станом на 19.04.2012 р. Подано заяв План прийому за державним за умов замовленням за державним замовленням договору

1 Агрономія

100

15

9

2 Агрохімія і ґрунтознавство

50

10

3

3 Адміністративний менеджмент

50

15

6

4 Водні біоресурси

75

10

2

5 Державна служба

150

30

6 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

75

15

7 Захист рослин

75

8 Землеустрій та кадастр

2

разом

Екстернатна форма навчання

11

1

3 7

13 2

2

2

9

11

20

15

10

1

11

85

25

18

6

24

9 Маркетинг

60

10

2

10 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

150

5

3

4

7

100

20

9

4

13

12 Облік і аудит

150

25

16

19

35

13 Плодоовочівництво і виноградарство

50

10

1

14 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

125

25

2

1

3

15 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

150

25

7

10

17

1445

255

97

67

164

11

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Разом Відповідальний секретар приймальної комісії

2

1

С. Волошин

1

/19_04_12_%D0%B7%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/19_04_12_%D0%B7%D1%84%D0%BD.pdf