Page 1

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ В НУБіП УКРАЇНИ Дата захисту

10 листопада

Час захисту

10:00

Прізвище, ім'я, по батькові

Цвей Ярослав Петрович

Науковий ступінь, на який претендує здобувач

НДЧ інформує 1 – 15 листопада 2010 р.

№ 9 (9)

д.с.-г.н. НАУКОВО­ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ В НУБіП УКРАЇНИ

12 листопада

10:00

Улянич Олена Іванівна

д.с.-г.н.

12 листопада

13:00

Євпак Ірина Віталіївна

к.с.-г.н.

17 листопада

10:00

Пивовар Ірина Вікторівна

к.ю.н.

17 листопада

12:00

Ріпенко Артем Ігорович

к.ю.н.

18 листопада

12:00

Саранчук Галина Михайлівна

к.е.н.

18 листопада

14:00

Стіпахно Володимир Іванович

к.е.н.

24 листопада

11:00

Фещенко Діана Валеріївна

к.вет.н.

26 листопада

10:00

Баланчук Іван Миколайович

к.с.-г.н.

Детальну інформацію можна телефоном (044) 527-82-28

отримати

у

секторі

захисту

дисертацій

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ», ПРИСВЯЧЕНА 15-РІЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відбудеться 17-18 листопада 2010 року в м. Київ Напрями роботи конференції: 1. Менеджмент: • новітні підходи в менеджменті, логістиці, управлінні персоналом, стратегічному та корпоративному менеджменті; • інноваційні та інвестиційні аспекти розвитку підприємств; • оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності; • системи управління якістю, розвиток екологічного менеджменту та ін. 2. Маркетинг: • сучасні технології маркетингу, маркетингових досліджень, маркетинговий менеджмент, інноваційний маркетинг; • технології створення та управління брендами та ін. Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, НУБіП України Тел.: 527-88-81 – Степасюк Олександр Станіславович МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОРФОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ» за

НДЧ інформує: Національний університет біоресурсів і  e-mail: extension@nauu.kiev.ua, веб-сайт: http://www.nubip.edu.ua 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15, к. 20, тел./факс: (044) 527-87-20 природокористування України Відповідальний за випуск – начальник відділу науково-технічної інформації к.е.н. Самсонова В.В.

Відбудеться 18-19 листопада 2010 року в м. Київ Адреса: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, НУБіП України Тел.: 527-89-55 – Хомич Володимир Тимофійович

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Агрохолдинг «Мрія» проводить конкурси на отримання іменних стипендій та грантів студентами та аспірантами Національного університету біоресурсів і природокористування України. Розмір стипендії: 500 грн. на місяць кожному стипендіату протягом 6-ти місяців (1 січня - 30 червня 2011 р.). Розмір фінансування гранту: 6 000 грн. кожному претенденту. Тривалість гранту: 1 календарний рік (1 січня - 31 грудня 2011 р.). Конкурси будуть проходити у чотири етапи: 1 Етап: проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії та оголошення умов конкурсу (1 - 7 листопада 2010 р.), заповнення і подання аплікаційних форм (8 - 25 листопада 2010 р.). 2 Етап: відбір конкурсантів за аплікаційними формами, що здійснюється конкурсною комісією (29 листопада - 3 грудня 2010 р.). До складу конкурсної комісії можуть входити зовнішні експерти та експерти агрохолдингу «Мрія». 3 Етап: співбесіда з конкурсною комісією агрохолдингу «Мрія» (можливі додаткові завдання та тести) (6 - 17 грудня 2010 р). 4 Етап: Обробка результатів і оголошення переможців (20 - 25 грудня 2010 р.). Для одержання іменної стипендії або гранту претендент подає у відділ науково-технічної інформації (навч. корп. № 3, каб. 20, тел. 527-87-20, vvvs@ukr.net) у двох друкованих примірниках та електронній формі такі документи: - заявка за формою (Положення про конкурс, додаток 1); - анкета учасника; - копія студентського квитка (посвідчення аспіранта); - копія залікової книжки (для отримання іменної стипендії); - опис проекту (для отримання гранту). До розгляду не приймаються аплікаційні форми, які: * надійшли на конкурс після встановленого терміну; * подано менше ніж у двох друкованих примірниках або без електронного варіанта; * не містять повного комплекту документів. Умови участі у конкурсі, критерії відбору проектів та детальна інформація наведені у положеннях про конкурси (www.nubip.edu.ua).

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ: «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ»

Відбудеться 3-4 листопада 2010 року в м. Трускавець Адреса: 82200, м. Трускавець, вул. В.Івасюка, 11, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Тел.: (3247) 5-14-57 – Філь Віталій Михайлович E-mail: fillvitalij@rambler.ru, www.drohobych.net/ddpu ІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ»

Будет проходить 4 ноября 2010 года в г. Липецк Адрес: 398024, г. Липецк, пр-кт Победы, 93 Тел.: +7(4742) 39-79-73 – Горбенко Антон Васильевич E-mail: econom@science-conf.ru, http://econom.science-conf.ru 10 МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ»

Відбудеться 4-10 листопада 2010 року в м. Харків Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Тел.: (057) 707-55-17 – Бурцева Катерина E-mail: konf-upr@univer.kharkov.ua МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА У ЗВ'ЯЗКУ З ПОТЕПЛІННЯМ КЛІМАТУ»

Відбудеться 10-12 листопада 2010 року в м. Миколаїв Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, Миколаївський державний аграрний університет Тел.: (0512) 34-61-60 E-mail: decagro@mail.ru, www.mdau.mk.ua НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ В СЬОГОДЕННІ»

Відбудеться 11-12 листопада 2010 року в м. Київ Адреса: 03058, м. Київ, пр. Комарова, 1, Національний авіаційний університет Тел.: (044) 406-76-90 – Миронюк Вікторія Олександрівна E-mail: kfoia@ukr.net МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Будет проходить 15-16 ноября 2010 года в г. Волгоград Адрес: 400087, г. Волгоград, Региональный центр социально-экономических и политических исследований «Общественное содействие» Тел.: (8442) 28-27-50 E-mail: rcos2009@rambler.ru

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9D%D0%94%D0%A7%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9D%D0%94%D0%A7%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%94%20%E2%84%969.doc

Advertisement