Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр", ОКР "Спеціаліст" денна форма навчання Ліцензован ий обсяг

станом на 06.07.2012 р. План прийому за державним замовленням

1 Автоматизоване управління технологічними процесами

35

20

19

2 Адміністративний менеджмент

50

30

29

3 Водні біоресурси

75

30

20

4 Державна служба

50

7

2

5 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

25

23

6 Екологія та охорона навколишнього середовища

50

30

27

1

28

7 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

75

40

32

9

41

8 Економічна кібернетика

50

12

11

11

9 Електрифікація та автоматизація с.г.

50

20

19

19

10 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

20

10

14

11 Енергетика с.-г. виробництва

100

55

47

1

48

12 Землеустрій та кадастр

90

45

39

5

44

13 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

50

15

14

4

18

14 Лісове господарство

100

50

27

15 Маркетинг

60

30

35

1

36

16 Машини та обладнання с.-г. виробництва

50

20

28

2

30

17 Менеджмент ЗЕД

150

50

36

7

43

18 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

100

40

21

5

26

19 Механізація с.г.

165

70

76

3

79

20 Обладнання лісового комплексу

50

20

11

1

12

21 Облік і аудит

150

75

59

9

68

22 Оподаткування

50

10

1

23 Організація і регулювання дорожнього руху

15

10

8

1

9

24 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

15

10

16

2

18

25 Педагогіка вищої школи

75

30

5

1

6

26 Правознавство

15

10

17

9

26

27 Садово-паркове господарство

75

30

21

1

22

28 Соціальна педагогіка

50

10

9

1

10

29 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

125

50

55

2

57

30 Технології деревообробки

50

20

7

1

31 Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

10

11

32 Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

20

17

33 Управління навчальним закладом (за типом)

75

20

5

34 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

150

60

35 Якість, стандартизація та сертифікація

50

№ п/п

Спеціальності

Подано заяв за державним замовленням

за умов договору

разом

ОКР "Магістр"

19 3

32 20

2

4 23

14

27

1

8 11

2

19

64

14

78

25

12

1

13

60

15

16

13

29

2415

1024

853

101

954

5

ОКР "Спеціаліст" 36 Правознавство Разом Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

/06_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  
/06_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/06_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement