Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на програми підготовки фахівців ОКР "Магістр", ОКР "Спеціаліст" денна форма навчання Ліцензован ий обсяг

станом на 13.07.2012 р. План прийому за державним замовленням

1 Автоматизоване управління технологічними процесами

35

20

26

2

28

2 Адміністративний менеджмент

50

30

54

6

60

3 Водні біоресурси

75

30

38

4 Державна служба

50

7

3

5 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

25

36

6 Екологія та охорона навколишнього середовища

50

30

40

2

42

7 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

75

40

45

10

55

8 Економічна кібернетика

50

12

23

2

25

9 Електрифікація та автоматизація с.г.

50

20

34

2

36

10 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

20

10

17

1

18

11 Енергетика с.-г. виробництва

100

55

74

2

76

12 Землеустрій та кадастр

90

45

55

4

59

13 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

50

15

18

7

25

14 Лісове господарство

100

50

57

15 Маркетинг

60

30

48

1

49

16 Машини та обладнання с.-г. виробництва

50

20

37

3

40

17 Менеджмент ЗЕД

150

50

53

6

59

18 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

100

40

43

5

48

19 Механізація с.г.

165

70

110

6

116

20 Обладнання лісового комплексу

50

20

30

2

32

21 Облік і аудит

150

75

89

19

108

22 Оподаткування

50

10

10

23 Організація і регулювання дорожнього руху

15

10

12

2

14

24 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

15

10

22

4

26

25 Педагогіка вищої школи

75

30

13

1

14

26 Правознавство

15

10

19

12

31

27 Садово-паркове господарство

75

30

47

2

49

28 Соціальна педагогіка

50

10

15

3

18

29 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

125

50

74

2

76

30 Технології деревообробки

50

20

20

0

20

31 Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

10

16

32 Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

20

22

33 Управління навчальним закладом (за типом)

75

20

9

34 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

150

60

35 Якість, стандартизація та сертифікація

50

№ п/п

Спеціальності

Подано заяв за державним замовленням

за умов договору

разом

ОКР "Магістр"

38 6

9 36

57

10

16 3

25

82

16

98

25

23

2

25

60

15

28

13

41

2415

1024

1342

146

1488

9

ОКР "Спеціаліст" 36 Правознавство Разом Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

/13_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/13_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

/13_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/13_07_12_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement