Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Магістр" за спеціальністю "МАРКЕТИНГ" Тестові

завдання

з

фундаментальних

і

професійно-орієнтованих

дисциплін сформовані на основі таких основних питань: 1.

Предмет і метод мікроекономіки.

2.

Теорія граничної корисності й поведінка споживача.

3.

Ординалістська теорія поведінки споживача.

4.

Аналіз поведінки споживача.

5.

Попит і пропонування, їх взаємодія.

6.

Мікроекономічна модель підприємства.

7.

Витрати і результати виробництва.

8.

Ринок досконалої конкуренції.

9.

Монопольний ринок.

10. Олігополія та монополістична конкуренція. 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці. 12. Ринок капіталу. 13. Макроекономіка як наука. 14. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 15. Макроекономічна нестабільність. 16. Сукупний попит і сукупне пропонування. 17. Споживання, заощадження та інвестиції. 18. Сукупні видатки і ВВП. 19. Держава в системі макроекономічного регулювання. 20. Фіскальна політика. 21. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. 22. Ринок праці та соціальна політика. Економічне зростання.


23. Теорії підприємства і основи підприємництва. 24. Підприємство як об’єкт господарювання. 25. Структура і управління підприємством. 26. Прогнозування та планування діяльності підприємства. 27.

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.

28.

Матеріально-технічна база і виробнича потужність підприємства.

29. Основні фонди підприємства. 30. Оборотні фонди і фонди обігу підприємства. 31. Інтелектуальний капітал. 32. Інвестиційні ресурси. 33. Інноваційна діяльність. 34. Інфраструктура сільськогосподарського підприємства. 35.

Якість і конкурентоспроможність продукції.

36. Витрати виробництва і собівартість продукції. 37.

Ціноутворення на продукцію.

38. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. 39. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. 40. Реструктуризація і санація підприємства. 41. Економічна безпека підприємництва. 42. Суть і поняття маркетингу. 43. Управління маркетингом. 44. Маркетингові дослідження. 45. Маркетингова товарна політика. 46. Маркетингова цінова політика. 47. Маркетингова комунікаційна політика. 48. Маркетингова політика розподілу. 49. Особливості аграрного маркетингу. 50. Міжнародний маркетинг.

/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_0.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you