Page 1

м. Київ II Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 20-21 вересня 2012 р. Оргкомітет: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 24. Шановні колеги! Кафедра романо-германських мов і перекладу Природничо-гуманітарного навчальнонаукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться 20-21 вересня 2012 р. у м. Києві за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, НУБіП України. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька. Передбачається робота секцій: Секція 1. Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації. Секція 2. Функціонально-семантичні, когнітивні і прагматичні особливості мовних одиниць різних рівнів. Секція 3. Лінгвокультурологічні та соціальні аспекти перекладу. Секція 3. Текст і дискурс : проблеми функціонування, аналізу, інтерпретації. Секція 4. Методичні аспекти викладання іноземних мов. Для участі в конференції необхідно до 31 травня 2012 р.: Надіслати на електронну адресу: andenko@ukr.net, або передати в оргкомітет особисто: • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається); • оформлені відповідно до вимог (див. нижче) тези доповіді у вигляді комп’ютерного файлу. • копію квитанції про сплату коштів за друк тез (20 грн / стор.) та оргвнеску (100 грн.) Одноосібні публікації для докторів наук безкоштовні. Грошовий внесок за організаційні витрати та на видання збірника тез доповідей необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок 4405 8858 1436 8988 Переказ коштів прохання здійснювати через відділення ПриватБанку. Призначення платежу: участь у конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» Тези доповідей публікуватимуться у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою кожен учасник конференції отримає під час реєстрації. Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:


1. Обсяг тез: 2-3 сторінки. 2. Текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. 3. Поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. 4. Розміщення: 1-й рядок справа: прізвище та ім’я автора (жирний курсив); 2-й рядок справа: науковий ступінь, звання, посада, місто (курсивом через кому). 5. Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний). 6. Якщо у тексті є посилання, то вони наводяться в квадратних дужках. Наприклад: [3, с. 45; 6, с. 18] Тел. для довідок: (044) 527-85-95 — Кафедра романо-германських мов і перекладу (097) 856-24-75 — Козуб Любов Степанівна Усі витрати (проїзд, проживання, харчування,) за рахунок учасників конференції. Передбачається поселення учасників конференції у готель та гуртожиток університету. Проїзд: Від центрального залізничного вокзалу — на метро, від станції «Вокзальна» до станції «Либідська» (пересадка на станції «Хрещатик»). Далі їхати маршрутним таксі № 212 — зупинка «Корпус № 3». Оргкомітет


Зразок оформлення тез: Асанова Асель старший преподаватель, г. Костанай, Казахстан Русский и английский национальный характер как основа коммуникативного поведения двух этносов

Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. Поэтому изучение иностранного языка как средства общения неразрывно связано с изучением общественной и культурной жизни стран и народов, говорящих на этом языке. Таким образом, современная лингвистика активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто как орудие коммуникации и познания. Література 1. 2.

3.

Крючков Г. Г. Современная орфография французского языка / Г. Г. Крючков. – К. : Выща школа, 1987. – 184 с. Белецкий А. А. Лексикология и теоретическое языкознание (ономастика) / А. А. Белецкий. – К. : Изд-во Киевск. ун-та, 1972. – 209 с. Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення / А. С. Д'яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К., 2000. – 216 с.


ЗАЯВКА на участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 20-21 вересня 2012 року Прізвище Ім’я По батькові Повна назва організації Посада, науковий ступінь, вчене звання Назва доповіді Секція Домашня адреса Контактні телефони E-пошта Планую виступити доповіддю

з

Потреба в технічних засобах навчання Потреба у житлі

Дата приїзду

Підпис _______________

дата від’їзду

/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F  
/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%...

Advertisement