Page 1

“Затверджую” Начальник навчальної частини НУБіП України ______________доц. Зазимко О.В. РОЗКЛАД заліків та іспитів на літню сесію 2010/2011 н.р. для студентів 1 курсу факультету ЕіА, що навчаються за ОКР «БАКАЛАВР» з напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» Заняття за розкладом до 27.05.11 (п’ятниця) включно. Термін іспитової сесії – 30.05.11-11.06.11 р. Група, дата, пара, аудиторія 1 2

Дисципліна

з

а

1. Інженерна та комп'ютерна графіка 2. Комп'ютери та комп'ютерні технології (КР)

л

і

к

и

Заліки складаються у період занять з 16.05.11 по 27.05.11

3. Фізична культура 4. БЖД

і

с

п

и

т

и

1. Іноземна мова

02.06.11

10.06.11

2. Вища математика

30.05.11

06.06.11

3. Фізика

08.06.11

02.06.11

10.06.11

30.05.11

06.06.11

08.06.11

4. Технологія виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції 5. Історія української культури •

Студенти, що мають заборгованість з трьох дисциплін підлягають відрахуванню з числа студентів університету. • – До перескладання іспиту допускаються лише студенти, що мають заборгованість з однієї або двох дисциплін. • – Студенти, які після встановленого строку ліквідації академічної заборгованості мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни, підлягають відрахуванню з університету (п.30 “Положення про іспити і заліки в НУБіП України”) Особи, відраховані з числа студентів за неуспішність, або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Декан факультету ЕіА

І. Радько

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%201%20%D0%BA%20%D0%...

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%201%20%D0%BA%20%D0%...

Advertisement