Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010021 „ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ педагогічних технологій та оцінювання якості освіти

Методика навчання циклу дисциплін з рибництва та аквакультури Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з рибництва та аквакультури; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з рибництва та аквакультури, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з рибництва та аквакультури; теорію та методику практичного навчання; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та практику виховання тощо. Координатори: – Сидоренко В.К., д.пед.н., професор кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №205, тел. 527-83-56) – Коваленко В.О., к.с.-г.н., доцент кафедри аквакультури (навч. корп. №1, кім. №67а, тел. 527-86-79)

Методика навчання циклу дисциплін з агрохімії та ґрунтознавства Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з агрохімії та ґрунтознавства; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з агрохімії та ґрунтознавства, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з агрохімії та ґрунтознавства; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Бикін А.В., д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії і якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна (навч. корп. №2, кім №8, тел. 527-87-83) – Балаєв А.Д., д.с.-г.н., професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули (навч. корп. №2, кім №13, тел. 527-81-02)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу дисциплін з рослинництва та переробки продукції рослинництва Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з рослинництва та переробки продукції рослинництва; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з рослинництва та переробки продукції рослинництва, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з рослинництва та переробки продукції рослинництва; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Мокрієнко В.А., к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва (навч. корп. №7, кім. №6, тел. 527-86-26) – Подпрятов Г.І., к.с.-г.н., професор кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика (навч. корп. №4, кім. №78, тел. 527-87-915)

Методика навчання циклу дисциплін із захисту рослин Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін із захисту рослин; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін із захисту рослин, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін із захисту рослин; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Кирик М.М., д.б.н., проф. кафедри фітопатології (навч. корп. 4, кім. №42, тел. 527-85-11)

Методика навчання циклу екологічних дисциплін Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу екологічних дисциплін; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання екологічних дисциплін, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту екологічних дисциплін; планування, організацію навчальновиховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Нагорнюк О.М., к.с.-г.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Чайка В.М., д.с.-г.н., професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю (навч. корп. №4, кім. №72, тел. 527-81-95) 2


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу ветеринарних дисциплін Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу ветеринарних дисциплін; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання ветеринарних дисциплін, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту ветеринарних дисциплін; планування, організацію навчальновиховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Сидоренко В.К., д.пед.н., професор кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №205, тел. 527-83-56) – Немова Т.В., к.вет.н., асистен кафедри терапії і клінічної діагностики (навч. корп. 12, кім. №114, бл.А, тел. 527-84-56)

Методика навчання циклу дисциплін з механізації сільського господарства Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з механізації сільського господарства; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з механізації сільського господарства, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з механізації сільського господарства; планування, організацію навчальновиховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Решетник П.М., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Пилипака С.Ф., д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну (навч. корп. 11, кім. №218, тел. 527-82-26)

Методика навчання циклу дисциплін з електрифікації і автоматизації сільського господарства Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з електрифікації і автоматизації сільського господарства; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з електрифікації і автоматизації сільського господарства, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з електрифікації і автоматизації сільського господарства; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Лузан П.Г., д.пед.н., професор кафедри педагогіки (навч. корп. №15, кім. №203, тел. 527-83-55) – Іноземцев Г.Б., д.т.н., професор кафедри електропостачання ім. проф. В.Синькова (навч. корп. 8, кім. №16, тел. 527-87-29) 3


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу дисциплін з лісівництва Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з лісівництва; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з лісівництва, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з лісівництва; планування, організацію навчальновиховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Зібцев С.В., к.б.н., доцент кафедри лісівництва (навч. корп. №1, кім. № 91, тел. 527-82-82)

Методика навчання циклу дисциплін із садово-паркового господарства Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін із садово-паркового господарства; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін із садово-паркового господарства, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін із садовопаркового господарства; планування, організацію нав-чально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) – Кушнір А.І., к.б.н., доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва (навч. корп. №1, кім. №58, тел. 527-82-96)

Методика навчання циклу дисциплін із землеустрою Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін із землеустрою; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін із землеустрою, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін із землеустрою; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Нагорнюк О.М., к.с.-г.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56) Координатор – Тихенко Р.В., к.е.н., доцент кафедри управління земельними ресурсами (навч. корп. №6, кім. №124, тел. 258-05-24)

4


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу юридичних дисциплін Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу юридичних дисциплін; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання юридичних дисциплін, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту юридичних дисциплін; планування, організацію навчальновиховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Білан Л.Л., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56); – Большаков В.Н., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правознавства (навч. корп. №6, кім. №220, тел. 257-33-10)

Методика навчання циклу соціально-педагогічних дисциплін Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу соціально-педагогічних дисциплін; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання соціально-педагогічних дисциплін, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту соціально-педагогічних дисциплін; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатор – Білан Л.Л., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56)

Методика навчання циклу дисциплін з економіки підприємства Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з економіки підприємства; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з економіки підприємства, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з економіки підприємства; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Тверезовська Н.Т., д.пед.н., професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (навч. корп. №15, кім. №211, тел. 527-80-73); – Збарський В.К., д.е.н., професор кафедри аграрної економіки (навч. корп. №10, кім. №506, тел. 527-85-75)

5


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу дисциплін з бухгалтерського обліку Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з бухгалтерського обліку; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з бухгалтерського обліку, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з бухгалтерського обліку; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Тверезовська Н.Т., д.пед.н., професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (навч. корп. №15, кім. №211, тел. 527-80-73); – Калюга Є.В., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (навч. корп. №10, кім. №618, тел. 527-86-11)

Методика навчання циклу дисциплін з фінансів Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з фінансів; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з фінансів, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з фінансів; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Тверезовська Н.Т., д.пед.н., професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (навч. корп. №15, кім. №211, тел. 527-80-73); – Мартиненко В.П., д.е.н., професор кафедри фінансів (навч. корп. №10, кім. №103, тел. 527-88-91)

Методика навчання циклу дисциплін з менеджменту організацій Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з менеджменту організацій; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з менеджменту організацій, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з менеджменту організацій; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Тверезовська Н.Т., д.пед.н., професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті (навч. корп. №15, кім. №211, тел. 527-80-73); – Горьовий В.П., д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (навч. корп. №10, кім. №318, тел.527-84-80)

6


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу дисциплін з технології виробництва та переробки продукції тваринництва Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з технології виробництва та переробки продукції тваринництва; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з технології виробництва та переробки продукції тваринництва, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; теорію та методику практичного навчання; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та практику виховання тощо. Координатори: – Сидоренко В.К., д.пед.н., професор кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №205, тел. 527-83-56); – Коропець Л.А., к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини (навч. корп. 7-а, кім. №46, тел. 527-62-32)

Методика навчання циклу дисциплін з селекції та насінництва Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з селекції та насінництва; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з селекції та насінництва, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з селекції та насінництва; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Журавська Н.С., д.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56); Координатор – Дупляк О.Т., к.с.-г.н., старший науковий співробітник кафедри селекції, насінництва і кормовиробництва ім. проф. М.О. Зеленського (навч. корп. №4, кім. №62, тел. 527-83-26)

Методика навчання циклу дисциплін з конструювання машин для АПК Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з конструювання машин для АПК; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з конструювання машин для АПК, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з конструювання машин для АПК; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та методику практичного навчання тощо. Координатори: – Рудик Я.М., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56); – Ловейкін В.С., д.т.н., професор кафедри конструювання машин (навч. корп. №11 кімн. №349а, тел. 527-87-34)

7


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Методика навчання циклу дисциплін з транспортних технологій Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з транспортних технологій; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з транспортних технологій, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з рибництва та аквакультури; теорію та методику практичного навчання; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та практику виховання тощо. Координатори: – Решетник П.М., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56); – Козупиця С.І., к.тех.н., доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК (навч. корп. 11, кім. 308, тел. 527-88-57)

Методика навчання циклу дисциплін з деревообробки Передбачає вивчення історичних аспектів розвитку теорії та методики навчання циклу дисциплін з деревообробки; закономірності, принципи, форми, методи та засоби навчання дисциплін з деревообробки, їх зміст, систему контролю та оцінювання результатів навчання; удосконалення, конструювання та моделювання змісту дисциплін з рибництва та аквакультури; теорію та методику практичного навчання; планування, організацію навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; теорію та практику виховання тощо. Координатори: – Нагорнюк О.М., к.пед.н., доцент кафедри методики навчання і управління навчальними закладами (навч. корп. №15, кім. №204, тел. 527-83-56); – Пінчевська О.О., д.тех.н., професор кафедри технології деревообробки (навч. корп. 17, кім. 101, тел. 527-81-67)

8

/%D0%9F%D0%92%D0%A8  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/%D0%9F%D0%92%D0%A8.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you