Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ННІ РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

Біосенсорика і нанотехнології: стан, перспективи розвитку та практичне застосування. Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

НДІ РОСЛИННИЦТВА, ГРУНТОЗНАВСТВА І СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вимоги до участі у конференції та оформлення тез доповідей учасників:

6.

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Запрошуємо молодих вчених, аспірантів та студентів прийняти участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Біотехнологія: звершення та надії» 17-18 травня 2012 року за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13 корпус 4, читальна зала бібліотеки СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Сільськогосподарська, природоохоронна та промислова біотехнологія. 2. Фундаментальні проблеми імуногенетики та практичне застосування. 3. Фізіологія рослин – фундаментальна основа рослинництва, екології і новітніх біотехнологій. 4. Альтернативна енергетика. 5. Біологічний захист.

-

Для участі у роботі конференції необхідно до 9 травня 2012 року на електронну адресу оргкомітету: Biotech_2012@ukr.net надіслати: заявку на участь, тези доповіді, копію чеку про оплату організаційного внеску. Заявка учасника • П.І.П. • рік народження • рік навчання (студент/аспірант) • науковий керівник (прізвище, посада, науковий ступінь) • кафедра (наукова установа) • поштова адреса установи (з індексом) • телефон (роб., дом., мобіл.) • e-mail • назва доповіді • секція (напрямок) Організаційний внесок для учасників становить: 50 грн. для студентів, 100 грн. для аспірантів та молодих вчених. В організаційний внесок не входить вартість

розсилки тез. Поселення та харчування здійснюється учасниками конференції самостійно. Вимоги для оформлення тез • Тези доповіді подаються українською, російською або англійською мовами у друкованому варіанті (в 2 екземплярах) та електронному варіанті на email Biotech_2012@ukr.net не пізніше 9 травня 2012 року. • Обсяг тексту: до 1 сторінки формату А4, всі поля - 2см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал - одинарний. • Назва тез прописними (великими) літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Після назви вказують ПІБ авторів, назву та адресу установи, електронну адресу напівжирним курсивом. • Рисунки і графіки не приймаються. • У посиланнях на літературні джерела в тексті подавати в дужках прізвище автора та рік публікації. • Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Тези та заявку просимо надсилати в одному листі вкладеними файлами у форматі rtf (MS Word 97–2003). Назва файлу повинна містити прізвище основного автора,


наприклад: ivanov_tezy. На поштову адресу оргкомітету до 14 травня 2012 року необхідно надіслати один екземпляр друкованого варіанту тез підписаний усіма авторами, а також науковим керівником роботи. Листи надсилати за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, корп. 4, НУБіП України, факультет біотехнології, Конференція. За матеріалами конференції планується видати збірник тез доповідей та за бажанням публікація у «Науковому віснику НУБіП України». Вимоги до оформлення статей викладені на сайті http://nd.nubip.edu.ua/ autor.html Вартість публікації статей: 25 грн. за сторінку. Останній термін прийому тез доповідей, заявок на участь у роботі конференції 9 травня 2012 року та статей 18 травня 2012 року. Відповідальність за зміст та редакцію тексту тез несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати та відхиляти надіслані матеріали, які не несуть нової наукової інформації або у разі їх невідповідності вищенаведеним вимогам. Підтвердження зарахування до участі у конференції або про відхилення матеріалів доповідей автору буде надіслано лист на

адресу електронної пошти до 11 травня 2012 року. Організаційний комітет конференції: • Дубровін В.О. – проректор з наукової та інноваційної діяльності, голова оргкомітету; • Рідей Н.М. – проректор з навчальної та культурно-виховної роботи, співголова; • Мельничук М.Д. – директор ННІ рослинництва, екології і біотехнологій, співголова; • Макаренко Н.А. – директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства і сталого природокористування, заступник голови; • Коломієць Ю.В. – декан факультету біотехнології, заступник голови; • Марченко О.А. – доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, секретар комітету; • Григорюк І.П. – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; • Кляченко О.Л. – завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; • Оверченко В.В. – в.о. завідувача кафедри агробіотехнології; • Бондарь В.І. – голова ради молодих вчених ННІ рослинництва, екології і біотехнологій; • Обідник С.М. – голова Студентської організації факультету біотехнології; • Сидоренко О.П. – голова наукового відділу Студентської організації факультету біотехнології.

Приклад оформлення тез: УКОРІНЮВАННЯ ПАГОНІВ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО (JUGLANS REGIA L.) В УМОВАХ IN VITRO Філатова А., Коломієць Ю. Національний університет біоресурсів і природокористування України вул . Героїв Оборони , 15, м . Київ , 03041, Україна е-mail: anyta_2005@mail.ru Текст тез. Організаційні внески (вказати прізвище та адресу відправника!) потрібно висилати поштовим переказом на адресу: Марченко Ольга Анатоліївна, факультет біотехнології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041

/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0...

/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0...

Advertisement