Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" з спеціальності "Соціальна педагогіка" Закон України «Про вищу освіту» Загальні положення: Структура вищої освіти Освітні рівні вищої освіти, встановлені в Україні Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти Стандарти вищої освіти Державний стандарт вищої освіти Галузеві стандарти вищої освіти Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів Вищі навчальні заклади: Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу Рівні акредитації вищих навчальних закладів Процедура ліцензування ВНЗ в Україні Поділ ВНЗ за формами власності в Україні Типи ВНЗ, що діють в Україні Структурні підрозділи ВНЗ Робочі та дорадчі органи ВНЗ Організація навчально-виховного процесу: Форми навчання у ВНЗ Поняття «кваліфікаційна характеристика» Форми організації навчального процесу у ВНЗ Характеристика факультету як одного зі структурних підрозділів ВНЗ Основні види навчальних занять у ВНЗ


Умови одержання цільового пільгового державного кредиту на здобуття вищої освіти в Україні Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників: Наукові ступені, що присуджують в Україні Основні учасники навчально-виховного процесу у ВНЗ Вчені звання, що присвоюються в Україні Чим відрізняються права студентів, які навчаються за очною та заочною формами навчання Одиниці визначення загального навчального навантаження студента в сучасному ВНЗ Документи про вищу освіту: Поняття «освітня характеристика» Навчальна програма дисципліни як один із основних документів у ВНЗ Навчальний план як один із документів ВНЗ Умови переведення студентів у ВНЗ з однієї спеціальності на іншу Навчальний процес Поняття «кредит» та «модуль» Що включають компетенції випускників ВНЗ? Основні облікові одиниці навчального часу студента Основні функції державних органів влади, які здійснюють управління у галузі вищої освіти Поняття професії та спеціальності Різне: Визначення поняття педагогіки Принципи, методи, форми виховання Принципи, методи, форми навчання Визначення поняття філософії Основні категорії філософії Визначення поняття психології Психічні пізнавальні процеси


Індивідуальні психологічні особливості особистості Особистість у психології Спілкування Визначення поняття соціології Поняття світових релігій Історія України як наука і предмет Теоретичні основи соціальної педагогіки: Соціальна профілактика та соціальна реабілітація Соціальне обслуговування, соціальні послуги та соціальна допомога Основні передумови соціально-педагогічної діяльності в Україні: Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної практики Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема Теорії та моделі соціально-педагогічної роботи Характеристика соціально-педагогічної діяльності: Принципи соціально-педагогічної діяльності Методи соціально-педагогічної діяльності Організаційні форми соціально-педагогічної роботи Соціальний педагог як суб’єкт професійної діяльності: Кваліфікаційна характеристика соціального педагога Професійно-етична культура соціального педагога Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального педагога з клієнтом Соціально-педагогічна робота з сім’єю: Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу Соціально-педагогічна робота щодо подолання різних форм дезадаптації підлітків та молоді: Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації


Профілактика негативних явищ у середовищі підлітків та молоді Соціально-педагогічна робота з „дітьми вулиці” Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-педагогічна система Волонтерство як соціально-педагогічна умова становлення особистості Соціальна служба молоді як інститут реалізації державної молодіжної політики Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді: Соціальна реабілітація дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Молодь як об’єкт соціально-педагогічної діяльності Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: Становлення та розвиток соціальної роботи за кордоном Соціальна робота у Європейських країнах Організаційні форми соціальної роботи Соціальне обслуговування різних груп населення

/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%...

/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%...

Advertisement