Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет агрономічний Напрям підготовки агрономія (захист рослин) Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр № п/п

Перелік дисциплін

Атестація Кількість годин згідно навчального (екзамен, залік), год плану літнього семестру

1. 2.

Політологія Стандартизація і управління якістю продукції

6 8

2

3.

Вища математика

12

2

4.

Геодезія та землевпорядкування

12

2

5.

Психологія

8

2

6.

Органічна хімія

10

2

7.

Фізична і колоїдна хімія

10

2

8.

Неорганічна хімія

20

2

9.

Аналітична хімія

16

2

10.

Радіобіологія

10

2

11.

Фізіологія рослин

10

2

12.

Фізика

12

2

13.

Зоологія

12

2

Всього годин за переліком дисциплін

146

26

2

172

Всього год

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер)

___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%80%D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you