Page 1

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з комплексу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Магістр" зі спеціальності 8.10010103 – "Електрифікація і автоматизація сільського господарства"

Київ – 2012


1. Виробництво і розподіл електроенергії. 1.1. Електропостачання сільськогосподарських підприємств. 1.2. Розподіл електроенергії. 1.3. Внутрішні електричні мережі. 2. Основи електропривода. 2.1. Механіка електропривода. 2.2. Електромеханічні властивості двигунів постійного струму. 2.3. Електромеханічні властивості двигунів змінного струму. 2.4. Перехідні процеси в електроприводах. 2.5. Розрахунок потужності в електроприводах. 2.6. Вибір двигуна. 2.7. Апаратура керування і захисту. 3. Автоматизований електропривод. 3.1. Електропривод і автоматизація водонасосних установок. 3.2. Електропривод і автоматизація вентиляційних установок. 3.3. Електропривод і автоматизація кормоприготувальних машин та агрегатів. 3.4. Електропривод і автоматизація кормороздавальних і транспортних установок. 3.5. Електропривод доїльних установок і машин первинної переробки молока. 3.6. Електропривод ручних електричних машин. 3.7. Електропривод машин для очищення та сушіння зерна, їх автоматизація. 3.8. Електропривод метало – і деревообробних станків і стендів для обкатки. 4. Основи електричного нагріву. 4.1. Основи теорії електронагрівальних установок. 4.2. Основи теплового розрахунку електротермічних установок. 4.3. Прямий електронагрів опором.


4.4. Непрямий нагрів опором. 4.5. Електродуговий нагрів. 4.6. Індукційний і діелектричний нагрів. 4.7. Термоелектричний нагрів і охолодження. 5. Електротехнологічні установки. 5.1. Електричні водонагрівачі та електрокотельні. 5.2. Електроопалювальні установки для створення та регулювання мікроклімату. 5.3. Електрообладнання установок для обробки продукції тваринництва і кормів. 5.4. Електричні холодильні машини і теплові насоси. 6. Спеціальні види електротехнології. 6.1. Електронно-іонна технологія. 6.2. Обробка насіння і ґрунту електричним струмом. 6.3. Електроімпульсна техніка. 6.4. Ультразвукова і магнітна обробка матеріалу. 7. Теоретичні основи використання оптичного випромінювання. 7.1. Оптичне випромінювання і його перетворення в другі види енергії. 7.2. Системи ефективних величин. 7.3. Вимірювання оптичного випромінювання. 8. Електричні джерела оптичного випромінювання. 8.1. Теплові джерела випромінювання. 8.2. Розрядні джерела випромінювання. 8.3. Світлові прибори. 9. Освітлювальні і опромінювальні установки. 9.1. Загальні принципи розрахунку світлотехнічних установок. 9.2. Освітлювальні установки. 9.3. Опромінювальні установки сільськогосподарського призначення. 9.4. Автоматичне керування освітлювальними і опромінювальними установками. 10. Монтаж, експлуатація і ремонт електроустановок.


11. Основи теорії електричних апаратів. 12. Апарати керування. 13. Апарати розподільчих пристроїв низької і високої напруги. 14. Теоретичні основи електротехніки. 14.1. Загальні поняття електротехніки. 14.2. Кола постійного струму. 14.3. Електричне поле. 14.4. Магнітне поле. 14.5. Кола змінного струму. 14.6. Електричні машини. 14.7. Елементи техніки слабих струмів. 15. Електричні вимірювання. 15.1. Загальні відомості про електричні вимірювання. 15.2. Похибка вимірювання і обробка результатів вимірювань. 15.3. Вимірювання і реєстрація електричних величин. 15.4. Вимірювання магнітних величин.

/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%...