Page 1

“Затверджую” Начальник навчальної частини НУБіП України ______________доц. Зазимко О.В. РОЗКЛАД заліків та іспитів на літню сесію 2010/2011 н.р. для студентів 3 курсу факультету ЕіА, що навчаються за ОКР «БАКАЛАВР» напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» Заняття за розкладом до 27.05.11 (п’ятниця) включно. Термін іспитової сесії – 30.05.11-11.06.11 р. Дисципліна

Дата, пара, аудиторія

з

а

1. Соціологія 2. Безпека життєдіяльності 3. Основи проектування мех. частини ЛЕП 4. Діагностування ел. обладнання

л

і

к

и

Заліки складаються у період занять з 16.05.11 по 27.05.11

і

с

п

и

т

и

1. Основи економічних теорій

30.05.11

2. Електричні машини

02.06.11

3. Математичні задачі енергетики

06.06.11

4. Ел. системи та мережі (КП)

08.06.11

5. Теорія автоматичного керування

10.06.11

Студенти, що мають заборгованість з трьох дисциплін підлягають відрахуванню з числа студентів університету. • – До перескладання іспиту допускаються лише студенти, що мають заборгованість з однієї або двох дисциплін. • – Студенти, які після встановленого деканатом строку ліквідації академічної заборгованості мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни, підлягають відрахуванню з університету (п.30 “Положення про іспити і заліки в НУБіП України”) Особи, відраховані з числа студентів за неуспішність, або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Декан факультету ЕіА

І. Радько

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%203%D0%BA%20%D0%95%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you