Page 1

РЕКТОР НАУ акад. МЕЛЬНИЧУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ к.51 //527-82-42

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР акад. ІБАТУЛЛІН ІГОР ІЛЛІЧ к.41 //527-82-23

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ проф. МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ДМИТРОВИЧ к.22 //527-84-30

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА Начальник Білоус Андрій Михайлович к .22 // 527-89-59

ВЧЕНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ НАУКОВОДОСЛІДНОЇ ТА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУ (директори НДІ)

Науково-організаційний відділ Провідний науковий співробітник Чуєнко Валентина Григорівна к.64 //527-81-54

ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Начальник Рожко Юрій Володимирович к.22 // 527-83-71

Плановий відділ НДЧ Начальник Шостак Валентина Миколаївна к.34 //527-87-39

ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Начальник Самсонова Вікторія Володимирівна к.20 //527-87-20

Відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи Начальник Герасимова Тетяна Миколаївна к.67 //527-81-59, 527-83-67

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ Завідувач Барабаш Олена Іванівна к.67а //527-82-61

Відділ наукових видань Витрихівська Алла Володимирівна 527-87-75 Валовенко Людмила Дмитрівна 527-80-50 Відділ метрології Начальник Лазаревич Петро Анатолійович к.96 // 527-89-75

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАУ

Помічник проректора Іванова Тетяна Василівна к.22 //527-84-30

СЕКТОР ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ Вчений секретар Барановська Оксана Дмитрівна к.66 //527-82-28

ВІДДІЛ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ МАГІСТРАТУРИ

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/структура_ПРОРЕКТОРА_0  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/структура_ПРОРЕКТОРА_0.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you