Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет економічний Напрям підготовки фінанси і кредит Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Кількість годин Атестація (екзамен, № згідно Перелік дисциплін залік), п/п навчального год плану 2 Історія економіки та економічної думки 8 2.

Соціологія праці

8

2

3.

Політологія

6

2

4.

Філософія

10

2

5.

Університетська освіта

12

2

6.

Економіка природокористування

8

2

7.

Мікроекономіка

8

2

8.

Макроекономіка

8

2

9.

Землеробство з основами ґрунтознавства

8

2

10.

Математика для економістів

14

2

11.

Технологія перер., зберіг. та стандарт. с.-г. продукції

8

2

Всього годин за переліком дисциплін

98

22 120

Всього годин

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) ___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D1%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you