Page 1

ПЛАН захисту дисертаційних робіт на грудень 2010 року Шифр ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, на який претендує здобувач Д.вет.н.

Дата захисту

Д 26.004.03

Ткачук Світлана Алімівна

Д 26.004.01

Міщенко Іван Анатолійович

К.е.н.

02 грудня 12.00

Пилипенко Олена Сергіївна

К.е.н.

02 грудня 14.00

Герасименко Наталія Анатоліївна

К.е.н.

03 грудня 12.00

Никончук Вікторія Миколаївна

К.е.н.

03 грудня 14.00

Денисова Лоліта Вікторівна

К.пед.н.

09 грудня 12.00

Д 26.004.01

К 26.004.18

01 грудня 10.00

Тема дисертаційної роботи

Закономірності морфогенезу трубчастих кісток курей м’ясного напряму продуктивності у постнатальному періоді онтогенезу Підготовка управлінських кадрів для агроформувань на основі інноваційних навчальних технологій Формування адаптивної системи контролю в управлінні стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств Регулювання системи страхування сільськогосподарських культур в Україні Управління активізацією діяльності сільськогосподарських підприємств Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту

Науковий керівник /консультант/ Д.вет.н., професор Рудик С.К.

Д.е.н., професор Галушко В.П. Д.е.н., професор Гудзинський О.Д.

К.е.н., доцент Лузан Ю.Я. Д.е.н., професор Гудзинський О.Д. Д.фіз.вих., професор Кашуба В.О.

Офіційні опоненти

Д.вет.н., професор Борисевич Б.В. Д.б.н., професор Тимошенко О.П. Д.вет.н., доцент Яценко І.В. Д.е.н., професор Терещенко В.К. К.е.н. Максименко Д.В. Д.е.н., професор Чорний Г.М. К.е.н., професор Осовська Г.В. Д.е.н., професор Дем’яненко М.Я. К.е.н., доцент Проказа Т.В. Д.е.н., професор Сахацький М.П. К.е.н.,доцент Вихор М.В. Д.пед.н., професор Сущенко Л.П. К.пед.н., доцент Карташова Л.А.


Жданова Вікторія Геннадіївна

К.пед.н.

09 грудня 14.00

Сердюк Ігор Станіславович

К.б.н.

10 грудня 10.00

Єзловецька Інна Сергіївна

К.с.-г.н.

10 грудня 12.00

Д 26.004.07

Петренко Андрій Володимирович

К.т.н.

13 грудня 10.00

Д 26.004.17

Мельниченко Ілона Володимирівна

К.е.н.

14 грудня 10.00

Омран Ахмад Мохаммад АльІббіні

К.е.н.

14 грудня 12.00

Городецька Ірина Альбінівна

К.ю.н.

15 грудня 10.00

Д 26.004.15

К 26.004.16

Методика формування працеохоронних умінь і навичок студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами імітаційного моделювання Екологічне обґрунтування моніторингу саранових (Orthoptera, Acrididae) в Україні Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для удосконалення технології водопідготовки Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотнопоступального руху Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства Облік і контроль оподаткування сільськогосподарського виробництва в Україні та Йорданії Адміністративноюрисдикційна діяльність державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель

К.пед.н., доцент Журавська Н.С.

Д.пед.н., професор Нічуговська Л.І. К.пед.н., доцент Ковбаса Ю.М.

Д.с.-г.н., професор Чайка В.М.

Д.б.н., професор Лихолат Ю.В. Д.б.н., професор Федоренко В.П. Д.с.-г.н., професор Вергунов В.А. Д.с.-г.н., професор Слюсар І.Т. Д.т.н., с.н.с. Васько П.Ф. К.т.н., доцент Трегуб М.І.

Д.х.н., професор Мєшкова-Клименко Н.А. Д.т.н., доцент Каплун В.В.

Д.е.н., професор Кірейцев Г.Г. Д.е.н., доцент Сук П.Л.

Д.ю.н., професор Курило В.І.

Д.е.н., професор Ковальчук Т.М. К.е.н.,доцент Дерій В.А. Д.е.н., професор Бутинець Ф.Ф. К.е.н., доцент Колумбет О.П. Д.ю.н., професор Коваленко В.В. К.ю.н. Кичилюк Т.С.


Яремчук Юрій Олександрович

К.ю.н.

15 грудня 12.00

Фізичні особи як суб’єкти аграрного права

К.ю.н. Браніцький О.М.

Неговський Ігор Вікторович

К.пед.н

16 грудня 10.00

Д.пед.н., професор Носко М.О.

Петухова Тетяна Анатоліївна

К.пед.н.

16 грудня 12.00

Заболотній Олександр Анатолійович

К.пед.н.

16 грудня 14.00

Д 26.004 10

Антал Тетяна Володимирівна

К.с.-г.н.

17 грудня 10.00

Д 26.004.02

Бабич Олександр Анатолійович

К.б.н.

21 грудня 10.00

Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій Підготовка майбутніх учителів до формування культури безпеки життєдіяльності в учнів основної школи Педагогічні умови формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів Продуктивність пшениці твердої ярої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України Комплекс фітонематод агроценозів хмелю та заходи регуляції їх чисельності в зоні Полісся та Лісостепу України

К 26.004.18

Вчений секретар

Д.ю.н., доцент Уркевич В.Ю. К.ю.н., доцент Кобецька Н.Р. Д.пед.н., доцент Кузьменко В.В. К.пед.н., доцент Пригодій М.А.

Д.пед.н., професор Сидоренко В.К.

Д.пед.н., професор Титаренко В.П. К.пед.н., доцент Ковбаса Ю.М.

К.пед.н., доцент Лукач В.С.

Д.пед.н., професор Борисов В.В. К.пед.н., доцент Юрженко В.В.

Д.с.-г.н., професор Каленська С.М.

Д.с.-г.н., професор Саблук В.Т. К.с.-г.н., с.н.с. Юла В.М.

Д.б.н., професор Сігарьова Д.Д.

Д.б.н., с.н.с. Крючкова Л.О. К.б.н. Жиліна Т.М.

Барановська О.Д.

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you