Page 1

Дослідження гендерної стратифікації сільської молоді. Встановлені протиріччя, що існують між законодавчим закріпленням принципів

гендерної

демократизації

рівності

суспільства,

які

та

реальними

відкривають

соціальними широкі

процесами

можливості

для

самореалізації сільської молоді. Проаналізовано сучасні тенденції соціальної та гендерної стратифікації української молоді, сімейні цінності, ставлення молоді до різних форм життя, проблем подвійної ідентичності (сімейної і професійної) молодих чоловіків і жінок та до соціального статусу жінок і чоловіків у сільському соціумі. Встановлено, якими є уявлення сільської молоді про гендерні ролі чоловіка і жінки, дискримінацію за ознакою статі в галузі праці. Розроблені науково-методичні рекомендації “Гендерна стратифікація сільської молоді”.

/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you