Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 17 липня 2012 року

копії

шт.

%

317

96,6

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

328

16,4

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

25

295

11,8

293

3

6.030401 - Правознавство

75

25

779

31,2

754

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

253

10,1

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

476

6

6.030507 - Маркетинг

60

45

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

8

6.030509 - Облік і аудит

9

6.030601 - Менеджмент

10

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

випускники випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

28

28

ВНЗ

поза конкурсом

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

8,5

3

11

18,0

3

15,3

5

19,8

3

8

За умов договору

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

11

3,4

15

0

8

8

2,7

19

4

4

31

28

4,0

19

34

30

8

3,2

19

1

1

2,1

34

26

23

ВНЗ

школа

ВНЗ

%

327

1

99,3

295

0

0,0

53

53

96,8

748

31

4,0

119

112

247

97,6

253

0

0,0

50

50

10,6

462

97,1

442

34

7,1

96

84

12

20,2

5

10

10

407

9,0

400

98,3

399

8

2,0

82

77

5

20,1

5

10

9

1

2,5

34

3

3

65

684

10,5

658

96,2

635

49

7,2

181

161

20

26,5

7

28

22

6

4,1

49

40

34

6

5,8

150

80

665

8,3

628

94,4

559

106

15,9

170

113

57

25,6

8

19

13

6

2,9

60

53

33

20

8,0

200

120

688

5,7

647

94,0

650

38

5,5

140

123

17

20,3

12

10

9

1

1,5

90

24

24

3,5

100

55

407

7,4

381

93,6

370

37

9,1

66

57

9

16,2

6

12

12

2,9

41

5

5

1,2

50

30

321

10,7

311

96,9

304

17

5,3

37

33

4

11,5

3

5

5

1,6

23

5

5

1,6

50

40

238

6,0

233

97,9

229

9

3,8

26

24

2

10,9

4

0

0,0

30

4

4

1,7

13 6.050503 - Машинобудування

170

65

171

2,6

159

93,0

159

12

7,0

12

10

2

7,0

7

2

1,2

49

2

2

1,2

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

126

6,3

122

96,8

111

15

11,9

4

4

3,2

2

0

0,0

15

1

1

0,8

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

411

9,1

403

98,1

411

0

0,0

69

69

16,8

5

6

6

1,5

34

3

3

0,7

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

184

3,7

161

87,5

168

16

8,7

30

25

5

16,3

5

2

2

1,1

38

0

0,0

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

68

2,7

57

83,8

37

31

45,6

8

2

6

11,8

3

0

0,0

19

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

107

4,3

96

89,7

90

17

15,9

10

3

7

9,3

3

1

1

0,9

19

0

100

45

212

4,7

191

90,1

176

36

17,0

36

22

14

17,0

5

4

4

1,9

34

3

3

11 6.050101 - Комп’ютерні науки 12

19

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)

0,3

7

3

2

0,0 1,4 4

4,4 0,4

3

5,5 0,7

0,0 1,4

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

820

13,7

785

95,7

762

58

7,1

104

79

25

12,7

6

19

17

2

2,3

45

23

22

1

2,8

21 6.090101 - Агрономія

300

175

427

2,4

346

81,0

370

57

13,3

40

24

16

9,4

18

6

5

1

1,4

131

26

23

3

6,1

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

278

3,7

226

81,3

212

66

23,7

29

15

14

10,4

8

4

3

1

1,4

56

5

2

3

1,8

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

335

140

447

3,2

372

83,2

341

106

23,7

75

33

42

16,8

14

5

4

1

1,1

105

21

19

2

4,7

24 6.090105 - Захист рослин

100

55

216

3,9

195

90,3

206

10

4,6

24

20

4

11,1

6

3

3

1,4

41

6

6

2,8

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

308

6,2

287

93,2

298

10

3,2

16

13

3

5,2

5

10

10

3,2

38

2

2

0,6

170

93

250

2,7

172

68,8

138

112

44,8

43

6

37

17,2

9

6

2

4

2,4

70

10

2

8

4,0

200

80

194

2,4

110

56,7

73

121

62,4

41

2

39

21,1

8

4

1

3

2,1

60

23

10

13

11,9

250

135

551

4,1

475

86,2

551

0

0,0

54

54

9,8

14

15

15

2,7

101

18

18

1

1,0

45

30

2,3

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина 29 8.11010101 - Ветеринарна медицина (ОКР "Магістр")

Разом

250

60

101

1,7

40

39,6

0

101

100,0

38

3550

1773

10412

5,9

9528

91,5

9314

1098

10,5

1681

Станом на відповідний день прийому 2011 року

1296

38

37,6

6

1

385

16,1

188

240

5253

Фактична кількість фізичних осіб - 5415 Оригінали документів - 884

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

210

3,3 0,0

0 342

2

279

63

3,3

3

/17_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/17_07_2012_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement