Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет енергетики і автоматики Напрям підготовки автоматика Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр

1

Релігієзнавство

4

Атестація (екзамен, залік), год 2

2

Хімія

10

2

3

Фізика

12

2

4

Комп′ютери і комп′ютерні технології

10

2

5

Інженерна та комп’ютерна графіка

10

2

6

Вища математика

12

2

7

Прикладна математика

12

2

8

Обчислювальна техніка і програмування (інформатика) (основи користування комп"ютером)

8

9

Технологія виробництва та переробки с.-г. продукції

8

2

10

Вступ до фаху

4

2

11

Філософія

10

2

12

Комп’ютерна схемотехніка (графіка)

8

2

13

Динаміка транспортно-тягових машин (гідрогазодинаміка)

10

2

14

Комп’ютерно-інтегровані технології (в т.ч. навчальнотехнологічна практика з комп. технологій)

10

15

Теоретична механіка

14

2

16

Прикладна механіка і основи конструювання

10

2

17

Основи електроматеріалознавства

8

2

160

34

№ п/п

Перелік дисциплін

Всього годин за переліком дисциплін Всього год

Кількість годин згідно навчального плану літнього семестру

2

2

194

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) _____________________ / _________________________ / (дата, підпис)

/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you