Page 1

Розробити методику, прилади і обладнання для дистанційної діагностики клінічних показників тварин. Класифіковані

існуючі

автоматизовані

системи

для

біомедичних

досліджень. Досліджені та проаналізовані методики визначення параметрів мікроструктури

біологічної

тканини

і

методики

цифрової

передачі

біомедичних сигналів. Розроблено методику для діагностики клінічних показників тварин та основні функційні схеми периферічних модулів системи. Розроблено і виготовлено макет телеметричної системи з індивідуальним радіоканалом, створено програмне забезпечення для приладу. Проведено апробацію розробленого приладу та обладнання для визначення клінічних показників великої рогатої худоби у клінічних та виробничих умовах. Підготовлені науково-практичні рекомендації з дистанційної діагностики клінічних показників тварин.

/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%2  
/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%2  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0...

Advertisement