Page 1

Методичні матеріали:

1. Рідей Н.М., Наумовська О.І. Бережняк Є.М., Паламарчук С.П. Основи сільськогосподарської екології // Методичні рекомендації для проведення лабораторнопрактичних робіт для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації з напряму 0401 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» зі спеціальності 6.040106 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» та напряму 0514 – «Біотехнологія» зі спеціальності 6.051401 – «Екобіотехнологія». – К.: УкрДГРІ, 2008. – 106с. 2. Рідей Н.М.,Чайка В.М., Наумовська О.І., Бережняк Є.М., Фомічова О.В. Екологія за фаховим спрямуванням // Методичні рекомендації для проведення лабораторнопрактичних робіт для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності 6.090.101 напряму «Агрономія» і спеціальності 6.090.105 напряму «Захист рослин». К.: В-во НУБіПУ, 2009. – 82 с. 3. Petrenko L.R., Berezhnyak M.F. Berezhnyak Ye.M. Soil science: Practical Methods Manual // Methodological Instruction Book for the Undergraduate Students of Agronomy and Ecology. Kyiv, Publishing house NUBIP, 2009. – 282 p. 4. Придатко В.І., Бережняк Є.М. Геоінформаційні технології та екологічна індикація // Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни та проведення лабораторно-практичних робіт для підготовки фахівців напряму 0929 «Біотехнологія» (спеціальність 6.092900 «Екобіотехнологія») в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. Київ, 2009. – 50 с. 5. Ліханов А.Ф., Бережняк Є.М. Наземні екосистеми та методи біомоніторингу // Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для підготовки фахівців напряму 0929 «Біотехнологія» зі спеціальності 6.092900 – «Екобіотехнологія» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. – К.: В-во НУБіПУ. – 2009.– 54 с. 6. Рідей Н.М., Созінов О.О., Макаренко Н.А., Наумовська О.І., Паламарчук С.П., Рибалко Ю.В., Бережняк Є.М. Методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – К.: В-во НУБіПУ. 2009. – 85 с. 7. Созінов О.О., Рідей Н.М., Прилипко В.А., Наумовська О.І., Макаренко Н.А., Паламарчук С.П., Бережняк Є.М. Методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України за напрямом 8.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – К.: В-во НУБіПУ. 2009. – 72 с. 8. Бережняк Є.М. Техноекологія // Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для підготовки фахівців напряму 0708 «Екологія» спеціальність 6.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища». - К.: В-во НУБіПУ, 2009. – 90 с. 9. Бережняк Є.М. Прикладна екологія // Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для підготовки фахівців напряму 0514 “Біотехнологія” (спеціальність 6.051401“Екобіотехнологія”) в аграрних вищих навчальних закладах ІІI-ІV рівнів акредитації. - К.: В-во НУБіПУ, 2009. – 40 с. 10. Рідей Н.М., Наумовська О.І., Бережняк Є.М., Паламарчук С.П. Основи сільськогосподарської екології. 2-е вид перероб. і доповн. // Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації з напряму 0401 - «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» зі спеціальності 6.040106 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» та напряму 0514 – «Біотехнологія» зі спеціальності 6.051401 – «Екобіотехнологія». – К.: В-во НУБіПУ, 2010. – 120 с.


11. РідейН.М., Бережняк Є.М., ЛадикаМ.М., ГорбатенкоА.А. Навчальнапрактиказ дисципліни «Картографічні методи в екології» у студентів екологічних спеціальностей // Матеріали науковопрактичного семінару «Організація практичного навчання студентівекологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природнозаповідного фонду». Вид-во УкрНДГІ. – 2010. – С. 21-31.

/Metoduchki_Berejnyak  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Metoduchki_Berejnyak.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you