Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03060101 „МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ” Магістерські програми виробничої спеціалізації МННЦ аграрного менеджменту, маркетингу та управління якістю продукції АПК

Менеджмент на ринку товарів і послуг Програма підготовки фахівців для управління діяльністю різних організаційних формувань на ринку, в тому числі суб’єктів ринкової інфраструктури на основі формування конкурентних переваг організацій та їх продукції. Координатор – Горьовий В.П., д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (навч. корп. №10, кім. №318, тел.527-84-80)

Управління якістю Програма підготовки фахівців для побудови системи менеджменту якості з урахуванням цілей та політики в інформаційному менеджменті якості продукції, методології визначення та аналізу показників якості, удосконалення процесів функціонування системи забезпечення якості. Координатор – Гудзинський О.Д., д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (навч. корп. №10, кім. №316, тел.527-87-22)

Інформаційно-консультаційна діяльність в АПК Програма підготовки фахівців з інформаційно-консультаційної діяльності, здатних за допомогою сучасних методів організовувати дорадчі формування, розробляти й оцінювати програми та надавати дорадчі послуги. Сільський зелений туризм Програма спрямована на вивчення теоретико-методологічних та практичних питань організації сільського зеленого туризму в Україні і світі, його нормативно-правового механізму, економічних, екологічних і соціальних аспектів діяльності, надасть знання з управління, маркетингу та організації, визначення якості та сертифікації агроосель та ринку туристичних послуг регіону і держави. Координатор – Кальна-Дубінюк Т.П., к.е.н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу (навч. корп. №10, кім. №414, тел.527-80-61)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерська програма дослідницької спеціалізації МННЦ аграрного менеджменту, маркетингу та управління якістю продукції АПК

Наукові підходи забезпечення результативності управління на ринку товарів і послуг Програма підготовки фахівців з питань формування та функціонування системи менеджменту суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг, орієнтованих на забезпечення результативної діяльності по задоволенню потреб споживачів з використанням інноваційних підходів в управлінні. Координатор – Гудзинський О.Д., д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського (навч. корп. №10, кім. №316, тел.527-87-22)

2

/Menedzhment%20organizacii  
/Menedzhment%20organizacii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Menedzhment%20organizacii.pdf

Advertisement