Page 1

Результати вступного випробування з фахових дисциплін на програму підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки «Машинобудування» денної форми навчання за державним замовленням у 2013 році № з/п 1 2 3 4 5

Прізвище, ім’я, по батькові вступника Журбенко Олександр Павлович Зелюк Андрій Андрійович Коновал Юрій Миколайович Сивак Оксана Вікторівна Ушаков Тимур Сергійович

Результат вступного випробування з фахових дисциплін, балів 130 126 129 134 129

mashino-vstud-2013  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/mashino-vstud-2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you