Issuu on Google+

Результати вступного випробування з фахових дисциплін на програму підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки «Машинобудування» денної форми навчання за державним замовленням у 2013 році № з/п 1 2 3 4 5

Прізвище, ім’я, по батькові вступника Журбенко Олександр Павлович Зелюк Андрій Андрійович Коновал Юрій Миколайович Сивак Оксана Вікторівна Ушаков Тимур Сергійович

Результат вступного випробування з фахових дисциплін, балів 130 126 129 134 129


mashino-vstud-2013