Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.10010101 „ЕНЕРГЕТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ автоматики та інформаційних управляючих систем

Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами у галузях АПК Дослідження, розробка та впровадження сучасних компютерноінтегрованих систем управління технологічними процесами у галузях АПК. Технологія та математичне моделювання технологічних процесів у галузях АПК, автоматизовані системи управління технологічними процесами у галузях АПК. Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані системи управління інформаційно-техноллогічними ресурсами АПК Дослідження, розробка та впровадження сучасних компютерно-інтегрованих систем управління інформаційно-технологічними ресурсами АПК. Технологія та математичне моделювання інформаційно-технологічних ресурсів АПК, автоматизовані системи управління інформаційно-технологічними ресурсами АПК. Координатор – Решетюк В.М., к.т.н., доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка (навч. корп. №11, кім. №311, тел. 527-83-82) МННЦ електрифікації та автоматизації підприємств

Енергоінжиніринг в АПК Організація комплексного виконання робіт з проектування, монтажу, налагоджування, введення в експлуатацію та технічного обслуговування діючого електрообладнання. Надійність технічних систем та якість енергоресурсів і енергоносіїв. Технології енергоінжинірингу та експлуатаційна надійність електрообладнання. Координатор – Жильцов А.В. , д.т.н. кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання (навч. корп. №8, кім. №1, тел. 527-87-55) ННЦ енергетичних систем

Енергозабезпечення АПК Монтаж та експлуатація енергетичних установок в сільському господарстві, розробка і впровадження нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії. Теплоенергетичні установки та системи, нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в АПК. Енергоресурси, енергоносії, енергоджерела та теплотехнології. 1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Координатор – Горобець В.Г., д.т.н., доцент кафедри теплоенергетики (навч. корп. №11, кім. №338 , 527-80-97)

Електричні мережі і системи Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих технологій, електричних мереж і систем. Енергетичні установки, моделювання та проектування систем електропостачання АПК. Моделювання та пристрої захисту автоматики та телемеханіки систем електропостачання. Координатор – Гай О.В., к.т.н., доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова (навч. корп. №8, кім. №19, тел. 527-87-29)

2


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації ННЦ автоматики та інформаційних управляючих систем

Енергоефективні системи управління біотехнічними об’єктами Дослідження та розробка сучасних енергоефективних систем управління біотехнічними об’єктами. Технологія та математичне моделювання технологічних процесів в галузях АПК, автоматизовані системи управління технологічними процесами в галузях АПК. Координатор – Решетюк В.М., к.т.н., доцент кафедри автоматики і робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка (навч. корп. №11, кім. №311, тел. 527-83-82) ННЦ енергетичних систем

Електричні мережі і системи Проектування, монтаж, налагодження та експлуатація ліній електропередач, трансформаторних підстанцій та розподільчих пристроїв. Облік та раціональне використання електричної енергії. Енергетичні установки, моделювання та проектування систем електропостачання АПК. Моделювання та пристрої захисту автоматики та телемеханіки систем електропостачання. Координатор – Гай О.В., к.т.н., доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова (навч. корп. №8, кім. №19, тел. 527-87-29)

Енергозабезпечення АПК Дослідження та розробка новітніх енергетичних установок в сільському господарстві. Дослідження, розробка і впровадження нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії для потреб сільського господарства. Нанотехнології інтенсифікації тепломасообміну, нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в АПК. Комплексні інтегровані системи енергопостачання. Координатор – Горобець В.Г., д.т.н., доцент кафедри теплоенергетики (навч. корп. №11, кім. №338 , 527-80-97) МННЦ електрифікації та автоматизації підприємств

Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії Дослідження способів перетворення електричної енергії, розробка новітніх електроприводів з покращеними експлуатаційними властивостями. Основні засади дослідницької діяльності та сучасна теорія електромеханічного перетворення енергії. Технології досліджень електромагнітних пристроїв і електромеханічних перетворювачів енергії. Координатор – Жильцов А.В. , д.т.н. кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання (навч. корп. №8, кім. №1, тел. 527-87-55)

3

/Energetuka%20s-g%20vurobnictva  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Energetuka%20s-g%20vurobnictva.pdf

/Energetuka%20s-g%20vurobnictva  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Energetuka%20s-g%20vurobnictva.pdf

Advertisement