Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування Факультет: енергетики і автоматики Напрям: "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:неповна вища

За загальним конкурсом № п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

1. Худик Олександр Ігорович

130

2. Курганський Олександр Дмитрович

130

3. Попов Антон Валерійович

129

4. Царенко Вячеслав Миколайович

129

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочергове зарахування

За рекомендацією зарахування на старші курси № п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

1. Биченко Іван Володимирович

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочергове зарахування

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочергове зарахування

128

Забрали документи № п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

1. Копитов Роман Олегович

127

2. Брикуля Сергій Вікторович

124

3. Маслов Леонід Степанович

124

4. Ковбаса Олександр Іванович

124

/Energ_t_vid  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u17/Energ_t_vid.pdf