Page 1

НУБіП України

Ф-6.3-3.5.1-02 «Експертний висновок» НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Експертний висновок

Діючи на основі положення про електронний навчальний курс, експерт ______________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по-батькові)

Здійснив (структурно-функціональну, змістовно-наукову, методичну) експертизу електронного навчального курсу: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (назва ЕНК, його URL-адреса)

Розробленого для студентів __________ курсу, _______________________ факультету, ННІ______________________________________________________________________ Автором якого є: ______________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по-батькові)

У відповідності до критеріїв, викладених у додатку 17 вказаного Положення. Висновок експерта: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _______________________________________ Сума балів_______________ (зі 100 можливих) Підпис експерта__________________________ «_____» ___________________________201__р.

*

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри ______________________________ _____________________________________________________________________________ Протокол № _____ від «_____» ____________________________ 201__ р. Завідувач кафедри ______________________________________________

_____________________________ * Лише для змістовної експертизи

Ekspertnii visnovok  
Ekspertnii visnovok  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Ekspertnii_visnovok.doc

Advertisement