Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет економічний Напрям підготовки економіка підприємства Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Атестація Кількість годин (екзамен, згідно № залік), год Перелік дисциплін навчального п/п плану літнього семестру 2 1. Історія економіки та економічної думки 8 2. Філософія

10

2

3. Економіка природокористування

8

2

4. Мікроекономіка (в т.ч. курсова робота)

8

2

5. Макроекономіка

8

2

6. Землеробство з основами ґрунтознавства

8

2

7. Теорія ймовірностей та мат. статистика

8

2

8. Технологія виробництва продукції тваринництва

8

2

9. Технологія виробництва продукції рослинництва Технологія переробки, зберігання та стандартизація с.-г. 10. продукції 11. Вища математика

8

2

12

2

12. Гроші та кредит

12

2

13. Статистика (курсова робота)

8

2

14. Політекономія (курсова робота)

8

2

15. Регіональна економіка

8

2

16. Університетська освіта

12

2

142

32

Всього годин за переліком дисциплін

8

2

Всього год

174

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) ___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

Розрахунок вартості № п/п

Назва

1.

Вартість однієї години навчання згідно кошторису

2.

Вартість за переліком дисциплін

Сума, грн.

Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис)

(П.І.Б.)

Ekonomika  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Ekonomika.doc

Ekonomika  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Ekonomika.doc

Advertisement