Page 1

Список вступників, стосовно яких приймальна комісія прийняла рішення про зарахування на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р.

Факультет: економічний Напрям: "Економіка підприємства" Форма навчання: заочна за державним замовленням Попередня освіта:неповна вища

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, Право на отриманих на Підстави для вступу першочерговий вступному поза конкурсом вступ випробуванні

За загальним конкурсом

1.

Клещева Валентина Валеріївна

135

2.

Цуканова Тетяна Володимирівна

134

/Ekon_zfn_t_zar  
/Ekon_zfn_t_zar  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u17/Ekon_zfn_t_zar.pdf

Advertisement