Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування Факультет: економічний Напрям: "Економіка підприємства" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:неповна вища

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

На старші курси 1.

Сабов Анна-Марія Іванівна

133

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочерговий вступ

/Ekon_t_vid  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u17/Ekon_t_vid.pdf

/Ekon_t_vid  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u17/Ekon_t_vid.pdf

Advertisement