Page 1

Результати конкурсного відбору серед вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочергове зарахування

Копія чи оригінал

Факультет: економічний Напрям: "Економіка підприємства" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта: неповна вища

Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом за умови появи вакантних місць, або до участі в конкурсі на навчання за умов договору (за письмовою заявою вступника) 1. Приймак Олександр Андрійович

124,0

К

2. Гриньов Денис Альбертович

124,0

К

3. Савченко Олександр Володимирович

124,0

О

4. Стасевіч Олексій Миколайович

124,0

К

5. Макаренко Олександр Вікторович

124,0

О

6. Тригуб Оксана Петрівна

124,0

К

124,0

О

8. Пархацький Євген Миколайович

124,0

О

9. Величко Дмитро Сергійович

124,0

О

7.

Скоробагатько Олександра Олександрівна


Рекомендувати до зарахування на старші курси

1. Вітвіцький Микола Ігоревич

125,0

-2-

О

/Ekon_t_rec  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u17/Ekon_t_rec.pdf

Advertisement