Page 1

Список рекомендованих Форма навчання: Денна Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) Структурний підрозділ: Екології і сталого розвитку екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Шифр та назва напряму: 6.040106 природокористування Шифр та назва спеціальності: Спеціалізація: Хвиля: 2

Бюджет За конкурсом №пп 1

№ особової справи АгЕ-13479б

ПІБ Гаура Максим Віталійович

Конкурсний бал 127

ecology2et-2013  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ecology2et-2013.pdf

ecology2et-2013  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ecology2et-2013.pdf

Advertisement