Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.05140105 „ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОЕНЕРГЕТИКА” Магістерські програми виробничої спеціалізації ННЦ біотехнологій ННЦ хімічних наук

Природоохоронні біотехнології Освоєння питань охорони природи біотехнологічними методами, радіобіології, екологічної генетики, виробництво біопалива, використання безвідходних технологій і технологічних процесів в АПК . Координатори: – Кляченко О.Л., к.б.н., доцент кафедри екобіотехнологій та біорізноманіття (навч. корп. №4, кім. №35, тел. 527-85-17); – Косматий В.Є., к.хім.н., доцент кафедри аналітичної і біоенергетичної хімії та якості води (навч. корп. № 2, кім. № 13, тел. 527-80-95) МННЦ гідроекології і моніторингу водних екосистем

Гідроекологія та моніторинг водних екосистем Програма присвячена питанням оцінки стану водних екосистем. Розглядає стан водних екосистем у взаємозв’язку з кліматичними факторами і змінами в цих системах, що відбуваються у зв’язку з діяльністю людини. Вивчає методи організації і ведення моніторингу водних екосистем, а також аналізу отриманих даних для прийняття рішень і проведення заходів по відновленню стану цих систем. Координатор – Конаков Б.І., к.т.н., доцент кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу (навч. корп. №4, кім. №71, тел.: 527-88-47) МННЦ біологічного захисту агроекосистем

Біологічний захист агросистем Програма спрямована на вивчення питань біологічного захисту агроекосистем. Вивчає морфологічні і біологічні особливості шкідливої для агроценозів флори і фауни. Розглядає питання біотехнологічного виробництва біологічних засобів захисту рослин та їх безпечного використання для регуляції чисельності шкідливих організмів з метою отримання екологічно безпечної якісної продукції рослинництва. Координатор – Ющенко Л.П. , к.с.-г.н., доцент кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу (навч. корп. №4, кім. №75, тел. 527-88-47; ННВЛ біологічного захисту рослин, тел.: 527-80-88)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації МННЦ альтернативної енергетики

Альтернативна енергетика Програма спрямована на вивчення питань застосування альтернативної енергетики в народному господарстві. Розглядає питання можливості заміни мінеральних палив на альтернативні джерела енергії. Вивчає якісні показники біопалив (біодизеля, біогазу, гранульованих біопалив тощо), параметри та режими роботи обладнання із їх виробництва. Координатор – Мироненко В.Г., д.т.н., професор кафедри інженерного забезпечення рослинництва (навч. корп. №7, кім. №41, тел. 527-83-92) ННЦ біотехнологій

ДНК-паспортизація і картування геному Суть програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців екобіотехнологів, які володіють відповідними знаннями щодо діагностики та контролю генетично модифікованих рослин; основних принципів і положення забезпечення якості, систем стандартизації, сертифікації рослинної продукції, принципів організації служби аналітичного контролю та сертифікації, основних понять сертифікації рослинної продукції, її вимоги, застосування для підвищення якості та конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Критерії, показники та методи оцінки генетично модифікованих організмів та отриманих з них продуктів на біобезпеку. Координатор – Кляченко О.Л., к.б.н., доцент кафедри екобіотехнологій та біорізноманіття (навч. корп. №4, кім. №35, тел.527-85-17)

Біобезпека і біоетика Майбутні фахівці екобіотехнологи освоють фундаментальні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної промисловості; біобезпеки кінцевих продуктів, в першу чергу, агропромислового комплексу та провідних напрямів харчової промисловості; медичної, генетичної, екологічної та соціальної етики, етики при маніпулюванні з клітинами (особливо стволовими клітинами) та органами. Координатор – Коломієць Ю.В., к.б.н., доцент кафедри екобіотехнологій та біорізноманіття (навч. корп. №4, кім. №35, тел.527-85-17)

2

/Ecologichna%20biotechnologia%20i%20bioenergetika  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Ecologichna%20biotechnologia%20i%20bioenergetika.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you