Page 1

Форма № Н- 3.01 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки фахівців 2013 року вступу Освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Магістерські програми

Спеціалізація Магістерські програми Форма навчання Термін навчання Кваліфікація

ННІ Факультет Кафедра

«Магістр» 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" 8.10010103 "Електрифікація та автоматизація сільського господарства" виробнича "Електрифіковані технології і електрообладнання в галузях АПК", "Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами у галузях АПК", "Електрифіковані технології і електрообладнання в тварнництві", "Електрифіковані технології і електрообладнання в насінництві та рослинництві" дослідницька "Енергоефективні системи управління біотехнічними об’єктами", "Електрифіковані технології і електрообладнання в сільськогосподарському виробництві" денна 1,5 роки інженер-дослідник з електрифікації та автоматизації сільського господарства Реалізують магістерську програму Енергетики і автоматики Енергетики і автоматики Електроприводу та електротехнологій, автоматики та робототехнічних систем.


Рік навчання

I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ а) підготовки фахівців ОКР «Магістр» 2013 року вступу спеціальності 8.10010103 "Електрифікація та автоматизація сільського господарства" Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

Рік навчання

І

– Вересень 29 Жовтень 1 8 15 22 IX 6 13 20 4 6 13 20 27 X 11 18 25 53 54 55 56 57 58 59 60

ІІ

2014 рік 27 Листопад X 3 10 17 24 1 XI 8 15 22 29 61 62 63 64 65

:

:

:

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

:

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

:

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

: Х Х Х Х – –

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52

Х Х Х Х – – – –

Грудень 29 8 15 22 XII 3 6 13 20 27 І 66 67 68 69 70 1

ІІ ІІ ІІ ІІ //

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

Х ІІ //

- виробнича практика - підготовка магістерської роботи - державна атестація (державний іспит та захист магістерської роботи)

Рік навчання

б) підготовки фахівців ОКР «Магістр» 2012 року вступу спеціальності 8.10010103 "Електрифікація та автоматизація сільського господарства"

ІІ

Вересень 30 Жовтень 2 9 16 23 IX 7 14 21 5 7 14 21 28 X 12 19 26 1 2 3 4 5 6 7 8

2013 рік 28 Листопад X 4 11 18 25 2 XI 9 16 23 30 9 10 11 12 13

:

Умовні позначення: - теоретичне навчання : - екзаменаційна сесія - - канікули

:

Грудень 30 Січень 2 9 16 23 XII 6 13 20 4 7 14 21 28 І 11 18 25 14 15 16 17 18 19 20 21

27 Лютий І 3 10 17 1 ІІ 8 15 22 22 23 24 25

24 Березень ІІ 3 10 17 24 1 ІІІ 8 15 22 29 26 27 28 29 30

31 III 5 IV 31

2014 рік Квітень 28 Травень Червень 7 14 21 IV 5 12 19 26 2 9 16 23 3 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

30 VI 5 VII 44

Липень 28 7 14 21 VII 4 2 12 19 26 VIIІ 9 45 46 47 48 49

ІІ ІІ ІІ ІІ //

Х ІІ //

- виробнича практика - підготовка магістерської роботи - державна атестація (державний іспит та захист магістерської роботи)

Серпень 11 18 25 16 23 30 50 51 52


II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1

2

1 2

Українська мова (російська) Філософія науки та інноваційного розвитку Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Електропостачання агропромислового комплексу Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання сільського господарства Альтернативні джерела енергії в АПК Електротехнології в АПК Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації Охорона праці у галузі (електробезпека) Математичне забезпечення магістерських програм Інформаційні технології Комп'ютерно-інтегровані технології в електрифікації та автоматизації с.г. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній Приладове забезпечення наукових досліджень Цивільний захист

практичні

лабораторні

лекції

Всього

Залік

Екзамен

Курсова робота (проект)

Назва навчальної дисципліни

кредитів

№ п/п

годин

у тому числі

3

4 5 6 7 8 9 10 11 1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін* 216 6,0 3 164 164 54 1,5 1 36 18 18 270

7,5 2 200 18 0 182 1.2. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки*

108

3

2

108

3

108 108

1 3

108

3

1

108

3

2

108

4

2

20

9

72

3

2

36

18

72

3

1

20

9

108

3

36

18

72

3

2

36

18

72

3

2

18

9

КП

42

1

36 1 2

18

18 18 9

18 9

54

18

18

18

18

52 18 70

13

14

Розподіл тижневих годин за роками навчання та семестрами 1 рік 2 рік навчання навчання 1 с. 2 с. 3 c.. Кількість тижнів у семестрі 18

18

10

15

16

17

2 2

2

2

4

2

2

48 18

36 18

36

1

24

12

Практична підготовка Виробнича практика

Аудиторні заняття, години

Науково-дослідна практика

Форми контролю знань за семестрами

Самостійна робота

Загальний обсяг

18

9 18 9

2

54

2

72 72

2

36

3

1

54

2

70

1

36

2

52

1

18

72

2

18

18

2

54

1

9


13

Технології наукових досліджень Всього

1 4

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2

72

3

1152

29

2

18

9

9

54

1 5 7 388,0 186,0 135,0 63 638,0 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Дисципліни за вибором університету 2.1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 72 2,0 1 36 18

1 10,0

11,0

Аграрне, земельне та екологічне право 1 Стратегія сталого розвитку природи та 72 2,0 1 36 18 1 суспільства Всього 144 4,0 4 144 72 4 2.1.2. Професійної та практичної підготовки за обраною галуззю (обирається одна магістерська програма) Магістерська програма: "Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами у галузях АПК" Інформаційні технології в системах 108 3,0 КП 2 54 18 18 18 36 3 керування Системи автоматизованого управління в 108 3,0 2 36 18 18 72 2 галузі Інженерна діяльность в обслуговуванні 108 3,0 3 30 10 20 78 3 систем автоматизації Економічні розрахунки в інженерній 72 2,0 3 20 10 10 52 2 діяльності Типові технологічні об'єкти і процеси в 144 4,0 3 20 10 10 124 2 галузях АПК Моделювання біотехнічних об'єктів в 144 4,0 5 20 10 10 124 2 галузях АПК Всього 684 19,0 1 1 5 180 76 36 68 486 0 0 0 5 9 Магістерська програма: "Автоматизація технологічних процесів та комп'ютерно-інтегровані системи управління інформаційно-технолгічними ресурсами АПК" Інформаційні технології в системах 108 3,0 КП 2 54 18 18 18 36 3 керування Системи автоматизованого управління в 108 3,0 2 36 18 18 72 2 галузі Інженерна діяльность в обслуговуванні 108 3,0 3 30 10 20 78 3 систем автоматизації Економічні розрахунки в інженерній 72 2,0 3 20 10 10 52 2 діяльності Типові технологічні об'єкти і процеси в 144 4,0 3 20 10 10 124 2 АПК Моделювання інформаційно-технологічних 144 4,0 5 20 10 10 124 2 систем Всього 684 19,0 1 1 5 180 76 36 68 486 0 0 0 5 9 Магістерська програма: "Енергоефективні системи управління біотехнічними об’єктами" Інформаційні технології в 180 5,0 КП 2 90 36 36 18 72 системах керування Типові технологічні об'єкти і 180 5,0 3 40 20 20 140 процеси в галузі

5 4


3

4

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3 4

Моделювання

біотехнічних

об'єктів

144

4,0

3

20

10

10

124

2

Комп'ютерно-моделюючі системи керування в АПК Розрахунки економічної ефективності наукових розробок Нейронні мережі

180 5,0 3 30 20 10 150 3 Всього 684 19 1 1 3 180 86 36 58 486 0 0 0 5 9 Магістерські програми: "Електрифіковані технології і електрообладнання в тварнництві", "Електрифіковані технології і електрообладнання в насінництві та рослинництві" Електропровод виконавчих 180 5,0 КП 2 90 36 36 18 72 5 механізмів в автоматизованих установках Моделювання регульованого електроприводу, апаратів та потокових 180 5,0 3 40 20 20 140 4 ліній Електротехнології обробки с.г. 144 4,0 3 30 20 10 114 3 продукції Інженерна діяльність при обслуговуванні електроенергетичних 180 5,0 3 20 10 10 160 2 систем Всього 684 19 1 1 3 180 86 66 28 486 0 0 0 5 9 Магістерська програма: "Електрифіковані технології і електрообладнання в сільськогосподарському виробництві" Електротехнологічні методи 180 5,0 КП 2 90 36 36 18 72 6 дослідження та обробітку с.г. продукції Математичне моделювання 180 5,0 3 30 20 10 150 3 технологічних процесів в с.г. Методи і засоби контролю ефективності електробробітку с.г. 144 4,0 3 40 20 20 104 4 продукції Всього 684 19 1 1 3 180 86 46 48 486 0 0 0 6 9 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* За темою магістерської роботи (обирається три дисципліни) Магістерська програма: "Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами у галузях АПК" Магістерська програма: "Комп’ютерно-інтегровані системи управління інформаційно-технологічними ресурсами АПК" Методи і засоби сучасного автоматизованого управління 216 6,0 КП 3 40 10 20 166 технологічними процесами в галузі Технічні засоби автоматики та обладнання 180 5,0 3 20 10 10 160 систем автоматизованого управління Мікропроцесорні системи керування 180 5,0 3 20 10 10 160 Оптимальні системи автоматизованого 180 5,0 3 20 10 10 160 керування Всього 576,0 16,0 1,0 1,0 2,0 82,0 30,0 40,0 0,0 486,0 0,0

3 2 2 2 0,0

0,0

0,0

7,0


1 2 3 4

Магістерська програма: "Електрифіковані технології і електрообладнання в тварнництві" Проектування силових електроустановок 216 6,0 КП 3 40 10 та мереж Електромагнітна обробка 180 5,0 3 20 10 сільськогосподарської. продукції Проектування освітлювальних систем і 180 5,0 3 20 10 мереж Оптичні електротехнології 180 5,0 3 20 10 Всього

1 2 3

16,0

1,0

1,0

2,0

80,0

30,0

166

3

160

2

160

2

10

160

2

10,0

486,0

10 10

30,0

Магістерська програма: "Електрифіковані технології і електрообладнання в насінництві та рослинництві" Електромагнітна обробка 216 6,0 КП 3 50 10 20 10 сільськогосподарської. продукції Електронно-іонні технології в АПК 180 5,0 3 20 10 10 Оптичні електротехнології 180 5,0 3 20 10 10 Всього

1 2 3 4

360,0

20

576,0

16,0

1,0

1,0

2,0

90,0

30,0

Магістерська програма: "Енергоефективні системи управління біотехнічними об’єктами" Дослідження операцій 216 6,0 КП 3 30 10 Інтелектуальні системи 180 5,0 3 20 10 Нейроінформаційні системи 180 5,0 3 30 10 Адаптивні системи 180 5,0 3 20 10 Всього

576,0

16,0

1,0

1,0

2,0

80,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

166

3

160 160

2 2

30,0

20,0

486,0

10

10 10 10 10

186 160 150 160

10,0

30,0

496,0

10

186

3

10

160

2

10

150

2

10

160

2

30,0 68,0

496,0 972,0

Магістерська програма: "Електрифіковані технології і електрообладнання в с.г. виробництві" Електрифіковані технології в АПК 216 6,0 КП 3 30 10 10 1 Обробка с. г. продукції в полі коронного 180 5,0 3 20 10 2 розряду Електромагнітна обробка с.г. продукції 180 5,0 3 30 10 3 Спектрографічні методи дослідження 180 5,0 3 20 10 4 якості обробки с. г. продукції Всього 576,0 16,0 1,0 1,0 2,0 80,0 30,0 10,0 Всього за вибіркову частину 1404 39,0 2,0 2,0 11,0 404,0 178,0 76,0 Х 10 Х Кількість іспитів Кількість заліків Х 16 3 Х Х Кількість курсових проектів і робіт 216 6,0 Дослідницька практика 144 4,0 Виробнича практика 216 6,0 Підготовка і захист магістерської роботи 3240 90 3,0 9,0 18,0 992,0 382,0 211,0 Разом за ОПП "Магістр"

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0 3 2 2 2

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

7,0

0,0 4,0

0,0 5,0

7,0 16,0

1

1

1

18,0

18,0

216 144 313,0

2160

480 216,0

144,0

18,0


ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальні дисципліни 1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін* 1.3. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* 2. Вибіркові навчальні дисципліни 2.1. Дисципліни за вибором університету 1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін* 2.1.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* 2.2. Дисципліни за вибором студента 2.2.1. Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки* 3. Інші види навантаження Разом за ОКР

IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ

Години 1332

Кредити 37

% 41 Рік навчання 4,0

144

4

1188

33

1332

37

756

21

72

2

2

684

19

21,0 №

576

16

18

576

16

18

576 3240

16 90

18 100

1 2 41Разом за ОКР 23 37

Складова атестації

Години

Кредити

Кількість тижнів

1

Підготовка і захист магістерської роботи

216

6

6

Екзаменаційна сесія

Практична підготовка

36 10

4 2

8

46

6

8

Підготовка магістерсько ї роботи

Державна атестація

5

1

5

1

Канікули

Всього

8

56 18

8

74

V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

1 2

VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Теоретичне навчання

1 1 2

Вид практики

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

Виробнича експлуатаційна Дослідницька за темою магістерської роботи

1 2

144 216

4

4

6

4

VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ Назва дисципліни

Години

Кредити

Комплексний курсовий проект з дисциплін "Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання", "Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації" та "Електропривід виробничих машин і механізмів" З дисципліни за обраною галуззю (спеціалізацією) З дисципліни самостійного вибору студента

36

1

36

1

36

1

Курсова робота

Курсовий проект

КП КП КП


Easg ua mag  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/EASG_UA_mag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you