Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.07010104 „ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ” Магістерські програми виробничої спеціалізації МННЦ транспортних технологій в АПК

Технологія проектування дорожнього руху Розробка методів поліпшення експлуатаційних режимів на існуючих транспортних мережах з урахуванням безпеки, економічності руху та його наслідків для довкілля (з урахуванням умов сільської місцевості). Координатор – Фришев С.Г., д.т.н., професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК (навч. корп. №11, кім. №328, тел. 527-88-53)

1

/Dorozhnogo%20ruxu  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Dorozhnogo%20ruxu.pdf

Advertisement