Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет харчових технологій та управління якісттю продукції АПК Напрям підготовки харчові технології та інженерія Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Кількість годин Атестація згідно (екзамен, № Перелік дисциплін навчального залік), год п/п плану літнього семестру 1. Етика і естетика 4 2 2 2. Університетська освіта 12 2 3. Аналітична хімія 16 4

Біохімія

10

2

5.

Фізична і колоїдна хімія

10

2

6.

Інженерна графіка

10

2

7.

Основи фізіології та гігієни харчування

10

2

8.

Матеріалознавство

10

2

9.

Електротехніка

18

2

10

Нарисна геометрія

10

2

Всього год за переліком дисциплін

120

20

Всього год

140

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) ___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

Розрахунок вартості № п/п Назва

Сума, грн..

1. Вартість однієї години навчання згідно кошторису 2. Вартість за переліком дисциплін Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис)

(П.І.Б.)

Charczowi_Technologii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Charczowi_Technologii.doc

Charczowi_Technologii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Charczowi_Technologii.doc

Advertisement