Page 1

ПУБЛІКАЦІЇ 1.В.Л.Жемойда, С.М.Кравченко, Проскурнін М.В., Васильківський С.П., Гопцій Т.І., Башкірова Н.В. Галузевий стандарт вищої освіти України, ОКХ та ОПП магістра за спеціальністю « Селекція і генетика сільськогосподарських культур» напряму підготовки «Агрономія»/ МОН України, Київ, 2006. – 54 с. 2. В.Л.Жемойда, С.М.Кравченко, Проскурнін М.В., Васильківський С.П., Гопцій Т.І., Башкірова Н.В. Галузевий стандарт вищої освіти України, ОКХ та ОПП спеціаліста за спеціальністю « Селекція і генетика сільськогосподарських культур» напряму підготовки «Агрономія» / МОН України, Київ, 2006. – 52 с. 3. Жемойда В.Л., Башкірова Н.В., Тараненко В.І., Конончук Н.М. « Методичні рекомендації по виконанню та оформленню НДР, представлених для участі у Всеукраїнському конкурсі «Юний селекціонер» /МОІНУ, НЕНЦ.- 2006.- 16 с. 4. Башкірова Н.В. Донори ознак продуктивності люцерни посівної/ Матеріали ІІІ з’їзду генетиків України // 2007. – С. 21 -25 5. Башкирова Н.В. Комбинационная способность самофертильных линий люцерны / "Генетические ресурсы культурных растений в ХХІ веке Состояние, перспективы." Материалы ІІ Вавиловской межд. конф. СПб., 26-30 ноября 2007 г. - С.44-46. України. - 2007. – С.21 -2. 6. Башкірова Н.В. Насіннєва продуктивність колекційних зразків люцерни посівної. /Зб наук. праць ННЦ ІЗ УААН. 2009. - №4.- С. 34-39. 7. Башкірова Н.В. Мінливість прояву ознак продуктивності люцерни посівної. /Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий зб. ІК УААН.- 2009. - № 63. - С. 48-52. 8. Башкірова Н.В. Продуктивність колекційних зразків люцерни посівної / Вісник Львівського нац. аграрн. Унів. - 2010.- № 14 (1). - С. 246-251. 9. Башкірова Н.В., Марченко С., Андрухович М. " Мінливість ознак колекційних зразків люцерни посівної", / Вісник НУБІП України. - 2010. - № 169. - С. 43-49.

/Bashkirova_publikacii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Bashkirova_publikacii.doc

/Bashkirova_publikacii  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u33/Bashkirova_publikacii.doc

Advertisement