Page 1


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Історична довідка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Напрями підготовки бакалаврів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Правила прийому на навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Організація навчального процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Міжнародне співробітництво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Наукова бібліотека університету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Інформаційне та телекомунікаційне забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Студентське самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Кафедра культурології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Кафедра військової підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Кафедра фізичного виховання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОКР "БАКАЛАВР" 6.090101 &

"Агрономія" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.090105 &

"Захист рослин" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.051401 &

"Біотехнологія" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6.040106 &

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" . . . . . . . . . . 22

6.090102 &

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.090201 &

"Водні біоресурси та аквакультура" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.051701 &

"Харчові технології та інженерія" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6.110101 &

"Ветеринарна медицина".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6.090103 &

"Лісове і садово&паркове господарство". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6.051801 &

"Деревооброблювальні технології". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.100102 &

"Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.070101 &

"Транспортні технології (автомобільний транспорт)" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.050503 &

"Машинобудування". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.060101 &

"Будівництво" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.100101 &

"Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.050701 &

"Електротехніка та електротехнології" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.050202 &

"Автоматизація та комп'ютерно&інтегровані технології" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.080101 &

"Геодезія, картографія та землеустрій" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.030401 &

"Правознавство" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.030504 &

"Економіка підприємства" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.030509 &

"Облік і аудит" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.030508 &

"Фінанси і кредит" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.030507 &

"Маркетинг". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.030601 &

"Менеджмент".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.050101 &

"Комп'ютерні науки" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.030502 &

"Економічна кібернетика" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.010106 &

"Соціальна педагогіка" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6.020303 &

"Філологія (переклад)" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.030510 &

"Товарознавство і торговельне підприємництво" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Розташування підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України . . . . . . . . . . . . .74


Вельмишановні абітурієнти! От і прийшла пора визначити свій шлях у житті. А це  справа нелегка. Адже скільки доріг стелиться перед вами. Яку обрати? Мені особисто хочеться, щоб одна з доріг привела вас до нас  у Націо нальний університет біоресурсів і природокористування України. НУБіП України  один із найстаріших і найпрестижніших вищих нав чальних закладів країни агропромислового, природничого, біотехноло гічного і природоохоронного спрямувань з висококваліфікованим ко лективом викладачів (понад 3 тис. науковопедагогічних та педагогічних працівників, у т.ч. понад 300 професорів і докторів наук та більше 1300 доцентів і кандидатів наук), понад 40ка тисячним загоном молодих, оптимістичних, красивих та щасливих студентів, прекрасними традиці ями та славним минулим. У ньому майже за 115річну історію сформувався центр української аг рарної освіти і науки, який готує таких потрібних нинішньому селу фа хівців: із захисту рослин, агрономів, екологів і біотехнологів, лікарів ве теринарної медицини, зооінженерів і рибогосподарів, лісівників і фа хівців із садовопаркового господарства, інженерівмеханіків, конструк торів та дизайнерів машин, енергетиків і автоматників, фахівців з хар чових технологій, комп'ютерних наук та економічної кібернетики, еко номістів, бухгалтерів, фінансистів, менеджерів та маркетологів, юристів і землевпорядників, соціальних педагогів, філологівперекладачів. Од ним словом, тим, хто вирішив навчатися у нас, є з чого вибрати! Після завершення навчання за зазначеними напрямами бакалаврської підготовки можна продовжити навчання за відповідними спеціальнос тями магістратури, що дозволить вам стати висококваліфікованим фа хівцем з обраної професії. Університет співпрацює з багатьма науководослідними інститутами Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України, на базі яких уже функціонують і продовжують відкрива тись відповідні кафедри та їх філії і навіть факультети на чолі з провідни ми вченими країни. В університеті велика перспектива для майбутніх учених  в аспірантурі та докторантурі навчається понад 600 осіб. Широкі міжнародні зв'язки університету створюють умови для стажу вання та навчання талановитих студентів і викладачів у багатьох універ ситетах США, країн Європи й Азії. Плідна співпраця з найпрестижні шими університетами світу в природоохоронній, біотехнологічній та аг ропромисловій сферах забезпечила реформування та визнання системи освіти в нашому університеті. Вікові надбання столиці нашої Держави  містакрасеня Києва у галу зях мистецтва, літератури, культури та науки  до послуг наших студен тів. Є всі можливості розвивати свій талант любителям спорту, хорово го, танцювального, музичного та театрального мистецтв. Хто вирішить пов'язати свої молоді студентські роки з нашим вищим навчальним закладом  зробить правильний крок! Двадцять факультетів готові прийняти Вас на навчання! З повагою до Вас, ректор НУБіП України, академік НАН України та НААН України, Герой України

Д. Мельничук


4

Коротка історична довідка

Витоки Національного університету біоресурсів і природоко& ристування України беруть свій початок із сільськогосподар& ського відділення й ветеринарного факультету Київського по& літехнічного інституту, відділення лісівництва Інституту сіль& ського господарства і лісівництва в м. Маримонті (Польща). Сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інс& титуту (відкрите 31 серпня 1898 р.) трансформувалось у 1918 р. у сільськогосподарський (агрономічний) факультет, а у 1922 р. & Київський сільськогосподарський інститут, який із 1923 р. став са& мостійним вищим навчальним закладом.

У 1948 р. за високі досягнення в навчальній та науковій робо& ті, а також з нагоди свого 50&річчя, інститут був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Київський лісогосподарський інститут розпочинає свою істо& рію із Інституту сільського господарства м. Маримонт (Поль& ща, 1840 р.), до якого було приєднано Варшавську лісову школу, й реорганізовано в Інститут сільського господарства і лісівництва, згодом (1862 р.) переведено до м. Ново&Олек& сандрії (нині & м. Пулави, Польща). У 1930 р. лісовий факуль& тет Харківського СГІ перенесли до Києва й об'єднали із лісоін& женерним факультетом Київського СГІ. Результатом злиття став Український лісотехнічний інститут, який у цьому ж році було реорганізовано у Київський лісогосподарський інститут. У 1954 р. Київський сільськогосподарський і Київський лісо& господарський інститути були об'єднані в один навчальний заклад, який отримав назву "Ордена Трудового Червоного Прапора Українська сільськогосподарська академія" (УСГА).

Музей історії НУБіП України Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 39

Тел.: (+380 044) 527B80B83


5

Протягом 1956&1962 рр. Українська сільськогосподарська академія входила до структури Української академії сільсько& господарських наук (УАСГН) як її навчальна частина. У 1957 р. до складу УСГА був приєднаний Київський ветери& нарний інститут, який починав свою роботу як ветеринарний факультет Київського політехнічного інституту (1920 р.), а із 1921 р. функціонував уже як самостійний Київський ветери& нарно&зоотехнічний інститут, із 1930 р. діє Київський ветери& нарний інститут. На базі Української сільськогосподарської академії у серпні 1992 р. створено Український державний аграрний універси& тет, якому Постановою Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. № 158 надано статус національного. З цього часу він іменується як Національний аграрний університет і згідно з ви& щевказаною Постановою Верховної Ради України та Постано& вою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р.№ 387 пе& ребуває у функціональному управлінні останнього. Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності Національного аграрного університету з метою за& доволення потреб агропромислової, природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких університетів, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет біо& ресурсів і природокористування України (НУБіП України), який у 2010 р. отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

Музей історії НУБіП України Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 39

Тел.: (+380 044) 527B80B83


6

Про університет Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) заснований у 1898 р. і є одним із провідних вищих навчальних закладів України IV рівня акре& дитації в агропромисловій та природоохоронній галузях. Очолює НУБіП України ректор & Мельничук Дмитро Олексійо& вич, Герой України, академік Національної академії наук Ук& раїни і Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор. Постановами Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 та від 03.02.2010 р. № 76 Національному університету біоресурсів і природокористування України надано статус са& моврядного (автономного) дослідницького національного університету. До структури базового закладу університету (м. Київ) входять 12 навчально&наукових інститутів, які об'єднують 14 науково& дослідних інститутів, 26 міжінститутських навчально&науко& вих центрів та 25 навчально&наукових центрів, 20 факультетів та 127 кафедр. У складі університету функціонують Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет" (АР Крим); відокремлені підрозділи (ВП) НУБіП України: 12 вищих навчальних закладів І&ІІІ рівнів акредитації у різних регіонах України & "Бережанський агротехнічний інститут", "Ніжинський агротехнічний інститут", "Ірпінський еконо& мічний коледж", "Немішаївський агротехнічний коледж", "Боярський коледж екології і природних ресурсів", "Залі& щицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого", "Бобро& вицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майно& вої", "Мукачівський аграрний коледж", "Прибрежненський аграрний коледж", "Кримський агропромисловий ко& ледж", "Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну", "Кримський технікум гідромеліорації та меха& нізації сільського господарства", 5 навчально&інформацій& но&консультаційних пунктів (НІКП) & "Таращанський НІКП", "Лубенський НІКП", "Малинський НІКП", "Мукачівський НІКП" та "Бобровицький НІКП". НУБіП України має власні бази для проведення практичного навчання студентів: 3 науково&дослідні станції; 7 навчально& дослідних господарств; спеціальні бази практичного навчан& ня у ВП НУБіП України & регіональних ВНЗ І&ІІІ рівнів акреди& тації; навчально&науковий центр біології і екології субтропіч& них рослин та ландшафтознавства (АР Крим); ботанічний сад НУБіП України. Загальна площа земельних угідь, що закріплені за господарс& твами, становить понад 37 тис. га (у т.ч. близько 18 тис. га лі& су). Тут знаходяться дослідні поля, теплиці, тваринницькі комплекси, функціонують машинно&тракторні парки, май& стерні, полігони, цехи тощо. Навчальний процес і наукові дослідження у НУБіП України за& безпечують понад 3 тис. науково&педагогічних та педагогіч& них працівників, у т.ч. у базовому закладі університету & май& же 1500 осіб. В останньому мають наукові ступені та вчені звання: докторів наук і професорів & понад 350 осіб, кандида& тів наук і доцентів & більше 1300 осіб.

Ректорат Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 51

Тел.: (+380 044) 527B81B09 (+380 044) 527B82B42, (+380 044) 257B71B55 EBmail: rectorat@nauu.kiev.ua


7

Система менеджменту якості З березня 2010 р. у НУБіП України розпочато впровадження в діяльність університету системи менеджменту якості згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 "Системи менеджменту якості". У березні 2012 р. у НУБіП України відбув& ся сертифікаційний аудит системи менеджменту якості, який проводився аудиторами однієї з провідних компаній з надан& ня незалежних технічних послуг, представленою на всіх світо& вих ринках & TUV Rheinland InterCert, що є підрозділом концер& ну ТЮФ Рейнланд (TUV Rheinland). Орган уповноважений здійснювати технічний нагляд, сертифікувати продукцію, сис& теми менеджменту і персонал відповідно до вимог міжнарод& них стандартів. Компанія заснована в 1872 р. у Німеччині, на сьогодні має близько 500 представництв у 60 країнах світу. За результатами проведеного аудиту 27 квітня 2012 р. у м. Брюсселі (Бельгія) університет отримав Сертифікат щодо від& повідності системи менеджменту якості в НУБіП України ви& могам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 "Системи ме& неджменту якості" у сфері діяльності "Освітня і науково&дос& лідницька діяльність (Education and Research)". У 2012 році НУБіП України став переможцем 17&го Українського Національного конкурсу якості за моделлю ділової досконалості EFQM та отримав звання лауреата 8&го турніру з якості країн Центральної та Східної Европи.

Відділ управління якістю Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 18

Тел.: (+380 044) 527B84B24 EBmail: nnvcBstandarts@ukr.net


8

Напрями підготовки бакалаврів Бакалавр & освітньо&кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої ос віти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльнос ті), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) пев ного рівня професійної діяльності, що передбачені для пер винних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка бакалавра може здійснюватися на основі освіт& ньо&кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. У Національному університеті біоресурсів і природокористу& вання України підготовка бакалаврів здійснюється за 29 нап& рямами (див. таблицю). З метою розширення мобільності студентів, що відповідає од& ній з ключових позицій Болонського процесу, в НУБіП Украї& ни здійснюється англомовне навчання студентів. Викладання більшості дисциплін англійською мовою здійснюється для ок& ремих груп студентів 13 напрямів підготовки бакалаврських програм. Динаміку збільшення кількості таких напрямів по роках наведено на діаграмі. Ще однією особливістю організації навчального процесу в уні& верситеті є можливість для осіб із числа молодших спеціаліс& тів навчатися на бакалаврських програмах за скороченим (до двох років) терміном, якщо їх спеціальності належать до нап& ряму підготовки, на який вони вступають на навчання. Кіль& кість таких напрямів підготовки (на сьогодні & 18) щорічно збільшується як у базовому закладі університету (м. Київ), так і в Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (див. діаграму). Динаміка збільшення напрямів підготовки бакалаврів з англомовним навчанням

Динаміка збільшення напрямів підготовки бакалаврів за скороченим терміном

Базовий заклад (м. Київ) НУБіП України ПФ НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет”

Навчальна частина Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 38

Тел.: (+380 044) 527B89B78 EBmail: teach_dep@twin.nauu.kiev.ua


9 Підготовка фахівців ОКР “Бакалавр” у НУБіП країни здійснюється за 29 напрямами

Навчальна частина Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 38

Тел.: (+380 044) 527B89B78 EBmail: teach_dep@twin.nauu.kiev.ua


10

Прийом студентів на навчання у 2013 р. на програми підготовки бакалаврів Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи: — заяву про вступ, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання; — документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо&ква& ліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії; — медичну довідку за формою 086&о (оригінал або її завірену копію); — 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; — сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або завірену копію), видані у 2008&2013 р.р.,; — копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри); — копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах). Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про на& родження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до при& зовної дільниці), документ про освіту і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти, медичну довідку за формою 086&о і документи. Вступники на основі повної за& гальної середньої освіти подають заяви не більше ніж на 3 напрями підготовки бакалаврів. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУБіП України. Значення мінімальної кількості балів із конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить: з профільного предмету & не нижче 140 балів; з непрофільних предметів & не нижче 124 балів. За рішенням приймальної комісії до участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета становить не нижче 170 балів. ** для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України & до 20.07.2013 р. *** для вступників, які мають право брати участь у вступних випробуваннях в НУБіП України & до 12.08.2013 р.

Приймальна комісія : 03041, КиївB41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната №12. Прийом документів щоденно з 8.30 до 17.30, у суботу & з 9 до 14 години. Неділя & вихідний.

Телефони: (044) 258B42B63, 527B83B08 www.nubip.edu.ua EBmail: commission@twin.nauu.kiev.ua


11

Організація навчального процесу Навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України здійснюється за таки& ми формами: денною (стаціонарною); заочною; екстернатною.

Термін навчання за денною формою для різних освітньокваліфікаційних рівнів

Згідно із Законом України "Про вищу освіту" в НУБіП України реалізується ступенева система вищої освіти "молодший спеціаліст&бакалавр&спеціаліст&магістр" (у базовому закладі університету & "бакалавр&магістр"). Нормативно&правовою базою організації навчального процесу в університеті є Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", державні стандарти вищої освіти, "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", освітньо&професійні програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів. Навчальний процес в університеті здійснюється у вигляді навчальних занять, виконання індивідуальних зав& дань, самостійної роботи студентів, практичної підготовки, контрольних заходів (екзамени, заліки тощо). Однією з особливостей організації навчального процесу в НУБіП України є запровадження кредитно&модуль& ної системи навчання на всіх курсах навчання та програмах підготовки фахівців ОКР "Бакалавр", "Спеціаліст" і "Магістр", що регламентовано "Положенням про кредитно&модульну систему навчання в НУБіП України". Загальне навчальне навантаження студентів (аудиторна і поза аудиторна робота, самостійна робота тощо) вимірюється у годинах та кредитах Європейської кредитно&трансферної системи (ECTS). В університеті здійснюється рейтингове оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, захисту кур& сових робіт (проектів), звітів за всі види практик (навчальної та виробничої), складання державних екза& менів, дипломне проектування (захист випускних бакалаврських, дипломних робіт (проектів) та магістер& ських робіт) здійснюється за 100&бальною шкалою.

Таблиця. Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента

Студентам, які мають більш високий рейтинг за період навчання, надаються переваги при вирішенні таких питань: & направленні на роботу після закінчення НУБіП України; & поселенні в гуртожиток та призначенні стипендій; & виборі місць проходження виробничих та навчальних практик; & дозволу навчатися за індивідуальним навчальним планом і графіком; & переході на нові спеціалізації; & відборі для стажування за кордоном; & конкурсному відборі для продовження навчання після закінчення бакалаврського курсу. Навчальна частина Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 38

Тел.: (+380 044) 527B89B78 EBmail: teach_dep@twin.nauu.kiev.ua


12 Міжнародне співробітництво Національний університет біоресурсів і природокористування України розпочав свою міжнародну діяльність з 1950 р. З того часу понад 3000 іноземних громадян з 89 країн світу здобули вищу освіту та отримали кваліфікацію магістра з різних галузей сільського, лісового, рибного господарства та ветеринарної медицини в НУБіП України. Понад 500 осіб продовжили навчання в аспірантурі та докторантурі й отримали наукові ступені докторів і кандидатів наук. Плідна співпраця з провідними університетами світу сприяла реформуванню системи освіти НУБіП України відповідно до ринкових відносин і адаптації її до вимог провідних університетів світу. Два університети США (штатів Айова & 1996 р. і Луїзіана &1998 р.), Університет м. Гент (Бельгія, 2002 р.) і Університет ім. Гумбольдта (Німеччина, 2002 р.) визнали систему освіти НУБіП України як таку, що відповідає їх вимогам. У період 2005&2008 рр. були підписані Меморандуми про можливість отримання подвійного диплому НУБіП України та університетами: Університет Вагенінген (Нідерланди) в галузі науки про навколишнє середовище, біоекономіка, біотехнологія, Університет ім. Гумбольдта за магістерською програмою управління процесами та менеджмент якості, Токійський аграрний університет за програмою міжнародний біобізнес, університетом прикладних наук Вайєнштефан (ФРН) за програмою МВА та університетом прикладних наук Ангальт (ФРН) за програмою МFА і МВА. У 1998 р. на міжнародній конференції, присвяченій 100&річчю НАУ (нині & НУБіП України), був створений Глобальний Консорціум Вищої Сільськогосподарської Освіти і Досліджень (GCHERA) за ініціативи Університету штату Айова (США), НУБіП України та Університету ім. Гумбольдта (Німеччина). Ректор НУБіП України академік Д.О. Мельничук, який з 2001 по 2003 рр. був Президентом Консорціуму, у даний час є членом виконавчого комітету та почесним Президентом Консорціуму. З листопада 2009 р. президентом є Філіпп Шоке, генеральний директор Політехнічного інституту LaSalle Beauvais (Франція). Нині НУБіП України має міжнародні зв'язки та співпрацю майже з 90 навчальними і науковими установами різних країн світу, у тому числі: 54 & Європи, 18 & Америки (15 & США), 16 & Азії. Кожного року близько 300 викладачів та науковців НУБіП України беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, воркшопах, деякі з них запрошуються вузами&партнерами для читання лекцій; здійснено культурно&виховні поїздки студентів і викладачів, зокрема до Бельгії, Німеччини, Польщі, США. Щорічно на базі університету проводиться біля 50 міжнародних конференцій, семінарів і воркшопів. Близько 100 студентів і аспірантів НУБіП України проходять навчання та стажування у провідних університетах США і країн Західної Європи.

НавчальноBнауковий центр міжнародної діяльності Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 28

Тел.: (+380 044) 527B81B19 (+380 044) 258B42B34 EBmail: inter@nubip.edu.ua


13 Наукова бібліотека університету Одним із головних завдань наукової бібліотеки університету є формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує більше одного мільйона примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у т.ч. рідкісних видань (з 1779 р.), авторефератів дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 1946 р.), щорічно одержує більше 300 назв журналів та більше 50 назв газет. Фонд раритетних, цінних документів складає понад 3500 документів. Перлиною фонду є рідкісні та унікальні видання, такі як "Известия Петровской земледельческой и лесной академии" (1779 р.), "Русская летопись по Никоновому списку" (ч.. 3;6;7; 1786&1791 рр.), "Архив ветеринарных наук", "Лесной журнал" (1873 р.) та ін. Інформація про наукову бібліотеку, в т.ч. про її ресурси (електронний каталог, бібліографічні покажчики, портал AGORA, URAN) знаходиться на сайті бібліотеки: http://library.nubip.edu.ua. Бібліотека надає доступ до міжнародних баз даних (EBSCO, AGORA). З 2006 р. наукова бібліотека є депозитарною бібліотекою ФАО (FAO & Food and Agricultural Organization) в Україні. Депозитарний фонд нараховує 700 документів англійською мовою, у т.ч. аналітичні матеріали, статистичні збірники, звіти, які відображені в електронному каталозі наукової бібліотеки. Деякі матеріали комплектуються CD&дисками. Література FAO зберігається у центральній бібліотеці. Наукова бібліотека університету оснащена новітньою комп'ютерною технікою та обладнанням: 71 комп'ютер, 13 принтерів, 2 сканери, потужний сервер баз даних. Приміщення центральної бібліотеки та її філій мають сучасний інтер'єр, затишок і комфорт для роботи читачів та працівників університету.

Інформаційне та телекомунікаційне забезпечення Велике значення має впровадження у навчальний процес в університеті нових інформаційно& комунікаційних технологій. Комп'ютерні мережі базового закладу університету та відокремлених підрозділів НУБіП України об'єднані на основі Інтернет&технологій в єдину інформаційну систему, яка налічує понад 2500 комп'ютерів, десятки серверів, 14 сайтів відповідних структурних підрозділів університету (сайт НУБіП України: www.nubip.edu.ua). У НУБіП України функціонує ряд ресурсних платформ, які забезпечують студентів електронним навчальним та науковим контентом: & навчально&інформаційний портал на базі платформи дистанційного навчання Moodle (http://moodle.nauu.kiev.ua), електронні навчальні курси якого використовуються для надання студентам необхідної навчально&методичної інформації в електронному вигляді, організації практичної та самостійної роботи студентів через систему завдань, контролю знань (реферати та тести), обговорення проблемних питань на форумах та чатах тощо; & інституційний репозиторій НУБіП України (http://elibrary.nubip.edu.ua), де розміщуються повнотекстові електронні варіанти навчальних посібників та підручників, електронні наукові журнали, навчальні відеофільми, магістерські роботи та інші електронні навчальні ресурси; & відео портал (http://openmeetings.nubip.edu.ua), який дає можливість проводити інтерактивні дистанційні он&лайн заняття для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються на базі регіональних ВНЗ та навчальних консультаційних пунктів НУБіП України; & мультимедійна зала наукової бібліотеки з доступом до електронних ресурсів ФАО (AGORA) та мережі URAN.

Наукова бібліотека Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 4, кімн. 30

Тел.: (+380 044) 527B85B38 EBmail: library@twin.nauu.kiev.ua


14 Студентське самоврядування Студентська організація є добровільним об'єднанням органів студентського самоврядування відокремлених підрозділів Університету та органів студентського самоврядування базового вищого навчального закладу, до яких належать Студентська організація, Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів НУБіП, Об'єднаний комітет студентських рад гуртожитків. Студентська організація є консультативно&дорадчим органом при ректораті Університету, утвореним з метою широкого залучення молоді до соціально&значущих видів діяльності. Студентська організація незалежна від впливів політичних, релігійних та громадських об'єднань чи організацій. Студорганізація НУБіП України є школою лідерства, однією з форм самовиховання молоді, підготовки майбутніх керівників&організаторів та вихователів членів трудових колективів, крім того вона тісно співпрацює з широким спектром молодіжних громадських організацій. Студентська організація НУБіП України включає в себе студентські організації 18 факультетів, 11 студентських рад гуртожитків та клуби за інтересами. Клуби та центри за інтересами & Клуб Знавців НУБіП України & Науковий клуб & Туристичний клуб & Медіа&центр "ФОКУС" & Спортивний клуб & Соціальний центр & Університетська варта НУБіП України

Кафедра культурології З метою виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей в університеті організовано роботу художніх колективів і гуртків. Художні колективи і гуртки & народний ансамбль пісні і танцю "Колос" & народне пісенне виконавство & народний танець & ансамбль народних інструментів & народний театр "Березіль" & вокальний ансамбль "Октава" & академічний сольний спів & академічний хор & ансамбль бального танцю "Чарівність" & хореографічний ансамбль "Дівоче сузір'я" & вокально&інструментальний ансамбль "Отава" & музична вітальня "Золота ліра" & гурток любителів театру "Мельпомена" & художня студія "Голосіївська палітра" & гурток "Декоративна флористика" & прес&студія "Ідеал".

Народні колективи університету неодноразово представляли культуру України в США, Бельгії, Данії, Словенії, Білорусії, Росії. Представники художньої творчості інших вищих навчальних закладів також неодноразово є гостями університету та його мистецьких фестивалів та свят.

Студентська організація НУБіП України Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, Тел.: (+380 044) 527B88B96 • EBmail: so@studnubip.com

Кафедра культурології • Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімн. 76 Тел.: (+380 044) 527B89B08 • EBmail: kafkult3nubip@ukr.net


15

Кафедра військової підготовки Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом НУБіП України. На сьогодні кафедра військової підготовки готує студентів за шістьма військово&обліковими спеціальностями: & Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів; & Бойове застосування танкових з'єднань, військових частин і підрозділів; & Застосування автомобільних з'єднань, військових частин і підрозділів; & Експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової техніки; & Експлуатація та ремонт електро& і спецобладнання та автоматики бронетанкової техніки; & Радіологія і токсикологія ветеринарна.

Підготовка студентів здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи з науково& педагогічними працівниками. Кафедра військової підготовки має потужну навчально&матеріальну базу, зокрема тир на 50 м, два комп'ютерних класи, оснащених сучасними засобами навчання (інтерактивні дошки, мультимедійні системи), аудиторії тактичної, вогневої та технічної підготовки, пункт технічного обслуговування і ремонту, польову ветеринарну лабораторію, бібліотеку, стройовий плац.

Кафедра фізичного виховання Університет має спортивну базу, до якої входять футбольний стадіон з легкоатлетичними біговими доріжками і трибунами на 5 тисяч місць, спортивний корпус з 5 залами (ігровий зал, зал карате, зал важкої атлетики, тренажерний зал, зал боротьби, відкриті майданчики для баскетболу, гандболу, майданчик для міні&футболу зі штучним покриттям, тенісні корти). В університеті студенти можуть займатися у 16 спортивних секціях. Щорічно в університеті проводять Спартакіади серед студентів ННІ, "Здоров'я" серед науково&педагогічних працівників і співробітників ННІ, між мешканцями гуртожитків НУБіП України з 13&18 видів спорту: баскетбол (жінки і чоловіки), волейбол (жінки і чоловіки), футбол (чоловіки), важка атлетика, легка атлетика, легкоатлетичний крос, гирьовий спорт, боротьба вільна, теніс настільний, туризм, спортивне орієнтування, лижні перегони та ін. Студенти, викладачі, працівники університету мають можливість займатись у позанавчальний час різними видами спорту в 13 спортивних навчальних відділеннях під керівництвом викладачів кафедри фізичного виховання, 3 оздоровчих групах для науково&педагогічних працівників і співробітників університету, туристичному клубі "Барс". Окрім того, при кафедрі фізичного виховання працює навчально& оздоровчо&спортивний центр, у якому в 12 абонементних групах займаються студенти, викладачі, мешканці Голосіївського району.

Кафедра військової підготовки • Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 18а, навчальний корпус № 15, кімн. 9 Тел.: (+380 044) 527B89B88, (+380 044) 258B43B74

Кафедра фізичного виховання • Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 18, навчальний корпус № 9, кімн. 1 Тел.: (+380 044) 527B84B17 • (+380 044) 527B85B21


16

6.090101

РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (300 / 345); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) ( 180/180); & ВП НУБіП України "Немішаївський агротех& нічний коледж" ( 60/ &); & ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого"( 50/ 50); & ВП НУБіП України "Кримський агропромис& ловий коледж" ( 25/25); & ВП НУБіП України "Бобровицький НІКП" (&/20); & ВП НУБіП України "Мукачівський НІКП" (&/25).

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ

АГРОНОМІЯ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Навчання бакалаврів спрямоване на підготовку фахівця, здатного застосувати адап& тивні технології вирощування сільськогосподарських культур, забезпечити їх госпо& дарську, енергетичну, економічну та екологічну ефективність. Підготовка бакалаврів орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку в плодоовочівництві та ви& ноградарстві, агрохімічне забезпечення сучасних технологічних процесів в рослин& ництві, аналітичне й практичне використання сучасних методів обстеження ґрунтів, на заходи раціонального використання і відновлення родючості ґрунтів. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Агрономія". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки гу& манітарної та соціально&економічної, математичної та природничо&наукової, про& фесійної та практичної, загальним обсягом 5634 год., 65 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1980 год. та за вибором студента 1026 год. загальним обсягом 3006 год., 83,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 4 курсових робіт з дисциплін: ґрунтознавство з основами геології, аг& рохімія, землеробство, рослинництво & проходження 10 практик: навчальних (з ботаніки, тракторів і автомобілів, сіль& ськогосподарських машин, ґрунтознавства з основами геології, землеробства, аг& рохімії, овочівництва, плодівництва, рослинництва), виробничих (із агрономії). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ВП НУБіП України: "Агрономічна дослідна станція", "Великоснітинське навчально&& дослідне господарство ім. О.В. Музиченка", "НДГ "Ворзель", передові сільськогос& подарські господарства різних форм власності . Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Аналіз галузі рослинництва та технологія вирощування сільськогосподарських культур в умовах господарства різних спеціалізацій. 2. Агроекономічний аналіз системи землеробства (окремих її ланок) в умовах певного господарства. 3. Технологія селекційного процесу та господарсько&біологічна характеристика сортозразків культури. НавчальноBнауковий інститут Рослинництва, екології і біотехнологій Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 40

тел.: (+380 44) 527B86B77 тел.: (+380 44) 527B80B77 EBmail: maksym@nubip.edu.ua


17

БАКАЛАВР ТЕХНОЛОГ ІЗ АГРОНОМІЇ

6.090101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): базові уяв лення про основи філософії, політології, соціології, культурології, що сприяють роз витку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гід ності і патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно&наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяль ності; використання сучасних науково&технічних та культурних досягнень світової цивілізації. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): ба зові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для воло діння математичним апаратом в агрономічній галузі знань, здатність використову вати математичні методи в агрономії; базові знання в галузі інформатики й сучас них інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет&ресурси; базові знання фізики, хімії, ботаніки, фізіології рослин в обсязі, необхідному для освоєння загально& та спеціалізовано&професійних дисциплін. Професійні та практичні: здатність використовувати професійно профільовані знання для планування та реалізації агротехнічних заходів, реалізації систем інтег рованого захисту рослин, інтродукції рослин для сталого ведення сільськогоспо дарського виробництва, здатність оптимального поєднання рослинницьких і тва ринницьких галузей для досягнення найвищого економічного ефекту господарю вання, здатність виявлення і застосування інноваційно&новітніх прийомів, заходів, засобів для отримання високоякісної, екологічно безпечної, ринково привабливої сільськогосподарської продукції в процесах виробництва, переробки, зберігання та реалізації, здатність використовувати професійно профільовані знання для науко вого обґрунтування і проведення досліджень в агрономії. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальнос& тями, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, по& чинаючи з другого курсу навчання: 8.09010101 & "Агрономія" 8.09010102 & "Агрохімія і ґрунтознавство" 8.09010104 & "Плодоовочівництво і виноградарство" 8.09010105 & "Селекція і генетика сільськогосподарських культур" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Після закінчення навчання за напрямом "Агрономія" випускники є підготовленими до роботи в галузі економіки за ДК&003:2010: сільське господарство та лісове госпо& дарство, рослинництво, вирощування зернових, технічних та інших культур, овочів& ництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощу& вання фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, змішане сільське господарство, надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва, облаштуван& ня ландшафту. Фахівець здатний виконувати професійну роботу, перелік якої пода& ється відповідно до Класифікатора професій ДК 003&10, і може займати такі первин& ні посади: агроном, агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, цеху), технолог з агрономії.

Агробіологічний факультет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 39

тел.: (+380 44) 527B81B35 тел.: (+380 44) 527B82B13 EBmail: antigav@rambler.ru


18

6.090105

РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

240 денна заочна

4 5

ЗАХИСТУ РОСЛИН

ЗАХИСТ РОСЛИН Підготовка бакалаврів здійснюється: & у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 100 / заочна & 75) & ВП НУБіП України "Кримський агропромисловий коледж" ( 25/&);

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Підготовка бакалаврів із захисту рослин вкрай необхідна для роботи в Державних об& ласних і районних інспекціях захисту рослин і карантину рослин, службах сигналізації і прогнозу. Фахівці напряму "Захист рослин" розробляють системи захисних заходів від шкідливих організмів. Вони повинні володіти методами діагностики хвороб, ідентифі& кації їх збудників, визначати видовий склад фітофагів, ентомофагів та бур'янів, знати їх біологію та екологію, вивчати економічні пороги їх шкідливості та розробляти прог& нози появи та розвитку шкідників і хвороб. Виконання таких видів робіт передбачені законами України "Про захист рослин", "Про карантин рослин" та інших. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Захист рослин". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки гу& манітарної та соціально&економічної, математичної та природничо&наукової, про& фесійної та практичної, загальним обсягом 5616 год., 156 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1926 год. та за вибором студента 846 год. загальним обсягом 2772 год., 77 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачене виконання 6 курсових робіт з дисциплін: "Гербо& логія", "Загальна фітопатологія", "Загальна ентомологія", "Сільськогосподарська ен& томологія", "Сільськогосподарська фітопатологія", "Хімічний захист рослин". Проходження 12 навчальних практик: 1 курс: "Агрозоологія", "Ботаніка"; 2 курс: "Сільськогосподарські машини", "Гербологія", "Кліщі, гризуни, нематоди", "Загальна фітопатологія", "Загальна ентомологія"; 3 курс: "Сільськогосподарська ентомологія", "Сільськогосподарська фітопатологія", "Хімічний захист рослин", "Основи карантину рослин", "Біологічний захист рослин" 3 курс виробнича& 8 тижнів. Державна атестація передбачає складання державного екзамену та підготовку і за& хист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання: навчально&дослідні господарства НУБіП України, нау& ково&дослідні установи НААН України, державні інспекції з карантину і захисту рос& лин України та їх обласні структурні підрозділи, провідні фірми та підприємства, які виробляють та апробують засоби захисту рослин: Сингента, ВП "Агро&Союз" та ін.

НавчальноBнауковий інститут Рослинництва, екології і біотехнологій Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 40

Тел.: (+38 044) 527B84B09, 527B80B50 EBmail: natural_nni_director@tvin.nauu.kiev.ua


19

БАКАЛАВР ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН

6.090105

Компетенції, набуті в процесі навчання: Професійні та практичні: здатність застосовувати знання та уміння із систематики, філогенії та класифікації комах з метою прогнозу їх розмноження; розробляти прогнози різної завчасності на основі фенології розвитку фітофагів; застосовувати знання з особливостей розмноження, екологічних та біологічних особливостей розB витку карантинних шкідливих організмів для недопущення їх проникнення на териB торію України, обмеження їх поширення, експертизи та знезараження підкарантинB ної продукції; з біології бур'янів та методів визначення засміченості ґрунту та посівів с.&г. культур для розробки захисних заходів; здатність застосовувати знання з імуніB тету рослин для створення сортів та гібридів с.&г. рослин стійких проти шкідливих організмів; технологій застосування пестицидів, а також розробки хімічних заходів захисту рослин від шкідливих організмів сільськогосподарських культур та реглаB менти їх застосування. Академічні права випускників: Випускники можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських прог& рам, починаючи з другого курсу навчання: 8.09010501 & "Захист рослин", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування: У класифікаторі професій України ДК 003&95(2006 рік) для випускників ОКР "Бака& лавр" встановлена кваліфікація "Інспектор із захисту рослин" (код КП 3212). Випус& кники можуть працевлаштуватися фахівцями у службах фітосанітарного контролю, науково&дослідних установах, контрольно&токсикологічних лабораторіях та біоло& гічного захисту рослин у господарствах різних форм власності або продовжити нав& чання у магістратурі.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Біологічні особливості та шкідливість комах на с.&г. культурах. 2. Видовий склад кліщів фітофагів в плодових насадженнях. 3. Фенологія розвитку ентомопатогенних нематод 4. Особливості розвитку кореневих гнилей зернових культур. 5. Комплексна дія післясходових гербіцидів на посівах с.&г. культур. 6. Мишовидні гризуни & шкідники с.&г. продукції, їх видовий склад, шкідливість. 7. Поширення та біологічні особливості нематод на с.&г. культурах.

Факультет захисту рослин Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім.42

тел.: (+380 44) 527B85B77 EBmail: dekanat_FZR@bigmir.net


20

6.051401

РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

240 денна заочна

3р 10м 5

БІОТЕХНОЛОГІЇ

БІОТЕХНОЛОГІЯ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 50 / заочна & 50)

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Анотація напряму підготовки Навчання фахівців з біотехнології включає 65 дисциплін, які розподілені в три цик& ли. Фахівці отримують хороші базові знання в області хімії, вивчаючи порядка деся& ти хімічних дисциплін. Особливостями цієї підготовки є достатньо велика різнома& нітність технічних дисциплін. Спеціальних знань випускники набувають на випуска& ючій кафедрі екобіотехнології та біорізноманіття. Цикл спеціальних дисциплін вклю& чає біологію клітин, загальну мікробіологію та вірусологію, біохімію, імуногенетику, біоінженерію, молекулярну біологію. Навчальний план студентів напряму "Біотехно& логія" передбачає вдалу пропорцію між знаннями в області технічних, хімічних і біо& логічних наук для фахівців з кваліфікацією "фахівець з біотехнології". Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Біотехнологія". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 2808 год., 78 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 2340 год. та за вибором студента 756 год. загальним обсягом 3096 год., 86 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: хімія аналітична, екологія вірусів, процеси та апарати біотехнологічних виробництв, промислова біотехнологія, основи біотехнології рослин, економіка та організація біотехнологічних виробництв; & проходження 9 практик: навчальних з загальної біотехнології, загальної мікробі& ології та вірусології, хімічного аналізу, інструментальних методів аналізу, проце& сів та апаратів біотехнологічних виробництв, загальної біології, промислової біо& технології, інженерно&комп'ютерної графіки, виробничої. Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку та за& хист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання Практики студентів проводяться в навчальних лабораторіях, проблемній науково& дослідній лабораторії фітовірусології та біотехнологій, міжінститутській лабораторії "Біоконверсії в АПК", ННВЛ "Агробіотехнологія бродильних виробництв", відокрем& лених підрозділах НУБіП України, на підприємствах, що відповідають профілю нап& ряму підготовки (спеціальності) тощо. НавчальноBнауковий інститут Рослинництва, екології і біотехнологій Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 40

тел.: (+380 44) 527B86B77 тел.: (+380 44) 527B80B77 EBmail: maksym@nubip.edu.ua


21

БАКАЛАВР ФАХІВЕЦЬ З БІОТЕХНОЛОГІЇ

6.051401

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): здатність до порозуміння, довіри, небайдужості, співчуття, толерантності, вміння самовираження в особистому й професійному житті, розуміння і усвідомлення свого місця в сус& пільстві. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): наяв& ність знань про живу речовину, функції та її кількість, біосферу та її межі, потік енергії в ланцюгах живлення, кругообіг речовин у біосфері; методи формування моделей з використанням ПЕОМ для прогнозування біотехнологічних процесів та визначення рівня достовірності висновків, одержаних на основі математичної моделі відносно ре& альних умов; особливості функціонування продуцентів біологічно&активних речовин для рослинництва та тваринництва, будову прокаріотичних векторів, принципи тран& сформації ДНК та виведення нових сортів тощо. Наявність знань про будову,особли& вості функціонування рослин та напрямки їх морфологічної еволюції. Професійні та практичні: наявність знань щодо особливостей створення тран& сформованих рослин та мікроорганізмів як складової біотехнологічного процесу. Вміння створювати та вирощувати нові форми рослин, впроваджувати новітні біо& технології в тваринництві, ветеринарній медицині та рослинництві, моделювати процеси біотехнологічного виробництва, складати плани та вибирати конкретні шляхи в здійснення генно&інженерних досліджень відносно потрібного гена та виді& лення його ДНК. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.05140105 & "Екологічна біотехнологія та біоенергетика", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Випускники можуть працювати на підприємствах харчової, хімічної та біотехноло& гічної промисловості (ВАТ ПБК "Славутич", ВАТ "Оболонь", ВАТ "Стиролбіотех" то& що), в інженерно&конструкторських та проектувальних організаціях, підприємствах з одержання біоенергії (біогаз, біодизель) та переробки твердих та рідких відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації, інсти& тутах та установах МОНмолодьспорту України, Мінекології, НАН України, профіль& них органах державного управління.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Одержання холодостійких ліній ріпаку (Brassica napus L) в культурі in vitro. 2. Біотехнологічні основи виробництва і використання ентомофагів на посівах кукурудзи. 3. Гранулювання біомаси в технологіях промислового виробництва. 4. Отримання безвірусного садивного матеріалу рослин біотехнологічним мето& дом in vitro. 5. Ідентифікація та диференціація генотипів рослин за допомогою ДНК&маркерів. 6. Розробка молекулярно&біологічних тест&систем для діагностики та ідентифіка& ції вірусуів рослин. 7. Обґрунтування технологічної схеми та режимів роботи обладнання для вироб& ництва біогазу, біодизелю, тощо

Факультет Біотехнології Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 41

тел.: (+380 44) 527B89B67 EBmail: Kolomiets@nubip.edu.ua


22

6.040106

РОСЛИННИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (100 / 100); & ВП НУБіП України "Боярський коледж еко& логії і природних ресурсів" (1 курс & скороче& ний термін навчання, 2 курс & для україно& мовних груп); & ВП НУБіП України "Бережанський агротех& нічний інститут" (50 / 50)

ЕКОЛОГІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Анотація напряму підготовки За напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у питаннях охорони навколишнього середовища, екологічного контролю за станом природних і антропогеннозмінених (агро&, урбо&, техно&) наземних та вод& них екосистем, збалансованого природокористування, розробки, впровадження екологобезпечних технологій, оцінки їх впливу на довкілля і людину, екологічного управління в галузях агропромислового і природних комплексів. Структура навчального плану Нормативна складова навчального плану програми підготовки фахівців ОКР "Бака& лавр" за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" складається з 3&х циклів підготовки гуманітарної та соціаль& но&економічної, математичної та природничо&наукової, професійної та практичної, загальним обсягом 4698 год., 130,5 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 2250 год. та за вибором студента 756 год. загальним обсягом 3006 год., 83,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт з дисциплін: загальна екологія; моніторинг довкілля; комплексна з хімії; радіобіологія та радіоекологія; моделювання і прогнозування стану довкілля; екологічна експертиза; & проходження 3 видів практик: навчальних з загально&екологічного (біології І&ІІІ, загальної екології, інформатики і системології, ґрунтознавства, гідрології, хіміч& ного аналізу, геології з основами геоморфології, ознайомчої з метеорології і клі& матології) і ландшафтно&екологічного блоків (топографії з основами картографії, ландшафтної екології, радіобіології і радіоекології, основ сільськогосподарської екології), науково&дослідного практикуму (екології агросфери, ландшафтної еко& логії), виробничих (переддипломної). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", ВП НУБіП України "Великонітинське навчально&дослідне господарс& тво ім. О.В. Музиченка", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Вор& зель", ВП НУБіП України "Навчально&дослідний племінний птахівничий завод ім.Фрун& зе", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Комунар", ННЦ біології і екології субтропічних культур та ландшафтознавства НУБіП України, м. Ялта АР Крим. НавчальноBнауковий інститут Рослинництва, екології і біотехнологій Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кім. 40

Тел.: (+38 044) 527B84B09, 527B80B50 EBmail: natural_nni_director@tvin.nauu.kiev.ua


23

БАКАЛАВР ЕКОЛОГ

6.040106

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): здатність спілкування українською професійною мовою, застосовувати елементи соціокуль& турної компетенції, здатність враховувати основні економічні закони, правові заса& ди, процеси соціально&політичної історії України у разі здійснення діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): наяв& ність знань у системі "людина&природа"; здатність вибудовувати гармонійні відносини з навколишнім середовищем; здатність розвивати й використовувати математичні здібності, навички роботи з комп'ютером; наявність знань про живу речовину, функції та її кількість, біосферу та її межі, потік енергії в ланцюгах живлення, кругообіг речо& вин у біосфері; наявність знань з специфіки взаємовідносин організмів і середовища, їх існування в різних географічних зонах, в наземних та водних екосистемах. Професійні та практичні: наявність знань про специфіку впливу на довкілля різних галузей виробництва та шляхи їх екологізації; процеси урбанізованих селитебних територій, які формують екологічні умови та особливості функціонування екосистем під впливом житлових масивів; моделювання численних сценаріїв різноманітних природних і антропогенних процесів; складання прогнозів й розроблення рекомен& дації щодо збалансованого екологічного розвитку суспільства й біосфери, до плану& вання, дослідження, спостереження, прогнозування, екологічної експертизи, кон& тролю та інформування. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.04010601 & "Екологія та охорона навколишнього середовища" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Наші випускники можуть бути працевлаштовані на посади & техніка еколога, еколо& га (згідно з ДК&003:2010) у ботанічних садах, природних заповідниках та заказни& ках, науково&дослідних установах, сільськогосподарських та промислових підпри& ємствах, державних регіональних органах з охорони навколишнього середовища, зокрема як: Екологічна інспекція та інспекція сільського господарства; Державні агентства земельних, водних і лісових ресурсів; санітарно&епідеміологіча служба Ук& раїни; Науково&дослідні інститути НАН та НААН України.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Аналіз заходів екологiзацiї технологій отримання сільськогосподарської про& дукції та сировини. 2. Агроекологічний аналіз систем обробітку гpунту, технологій вирощування сіль& ськогосподарських культур удобрення, захисту та бiостимуляцiї рослин. 3. Екологічна експертиза стану грунтових та водних ресурсів сільськогосподар& ських територій.

Факультет Екології і сталого розвитку Україна, 03041, м. Київ, провулок Сільськогосподарський, 4, навчальB ний корпус № 17, кім. 221

тел.: (+380 044) 527B80B89 тел.: (+380 044) 527B81B58 EBmail: eco_dep@mail.ru


24

6.090102

ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

240 денна заочна

3р 10м 4р 10м

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 125 / заочна & 125)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства. Від рівня його розвитку залежить наповнення ринку висококалорійними продуктами харчування & м'ясом, молочними продуктами, яйцями тощо. Тваринництво дає сировину для харчової і легкої промисловості (м'ясо, молоко, шкіра, вовна, віск, пух тощо), а також для ви& робництва ряду лікувальних препаратів. Тваринництво має тісні зв'язки із земле& робством, якому воно постачає органічні добрива. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 6444 год., 179 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 576 год. та за вибором студента 1620 год. загальним обсягом 2196 год., 61 кредит ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: проектування та будівництво підприємств по виробництву і переробці продукції тваринництва, механізація ви& робничих процесів у тваринництві, годівля с.&г. тварин, технологія виробництва продукції свинарства, технологія виробництва молока, технологія виробництва продукції птахівництва. & проходження 3 практик: 2 навчальних у 2 та 4 семестрах та 1 виробнича у 6 семестрі. Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку та за& хист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання У підготовці фахівців факультет орієнтується на тісну взаємодію і співробітництво з навчально&дослідними господарствами університету і передовими науковими уста& новами та сільськогосподарськими підприємствами, такими як: ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", "Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка ";"НДГ Ворзель", СП "Південно Кримське вівчарство", свинарський комплекс "Агропрайм", СВАТ агрокомбінат "Калита", АТЗТ "Агро&Союз", Дібрівський кінний завод №62, кін& ний завод "Шахтар", ТОВ СП "Нібулон", ФГ "Ніна", ФГ "Медові поля", плембджоло& розплідник "Прибузькі медобори", ВАТ "Мед поділля", ВАТ "Птахофабрика київ& ська", ЗАТ "Надія", ДП "Перемога Нова", ЗАТ "Комплекс Агромарс" та ін. НавчальноBнауковий інститут Тваринництва та водних біоресурсів Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 34

тел.: (+380 44) 527B82B58 EBmail: osp2009@ukr.net


25

ТЕХНОЛОГ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

6.090102

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): вміння під& тримувати достатній інтелектуальний рівень необхідний для професійної діяльності, ставити мету і завдання власної діяльності й забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання, забезпечувати саморегулювання поведінки в побуті і на виробництві, використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно орі& єнтованих джерел, їх застосування у соціальній та професійній сферах Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): вміння володіти математичним апаратом для вирішення теоретичних і практичних задач у про& фесійній діяльності та опанування спеціальних дисциплін; використання органічної, біо& логічної, фізичної і колоїдної хімії в обсязі, необхідному для опанування загальнопро& фесійними дисциплінами та вирішення практичних задач виробничої діяльності базові фундаментальні знання з фізіології травлення; Професійні та практичні: здатність обліку, оцінювання якості молока, кормів, заго& тівлі кормів та оптимальної годівлі тварин; здатність ведення зоотехнічного обліку, бонітування та оцінювання тварин навички догляду, вирощування, використання, штучного осіменіння та розведення, доїння тварин. здатність використовувати тва& рин у виробничих умовах і лабораторіях Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.09010201 & "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Навчально&дослідні господарства університету і передові наукові установи та сільськогос& подарські підприємств, такі як: ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", "Вели& коснітинське навчально&дослідне господарство ім. О.В. Музиченка"; навчально&дослідне господарство "Ворзель", СП "Південно Кримське вівчарство", ПП "Бородіно&А", ФГ "Ме& рино&Захід", свинарський комплекс "Агропрайм", СВАТ агрокомбінат "Калита", АТЗТ "Аг& ро&Союз", Дібрівський кінний завод № 62, кінний завод "Шахтар", ТОВ СП "Нібулон", ФГ "Ніна", ФГ "Медові поля", плембджолорозплідник "Прибузькі медобори", ВАТ "Мед поділ& ля", ВАТ "Птахофабрика київська", "Миронівський хлібопродукт" тощо.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. "Технологія виробництва інкубаційних яєць курей батьківського стада кросу "Хайсекс білий" у НД ППЗ ім. Фрунзе НАУ 2. Технологія виробництва і первинної обробки молока в умовах Головного се& лекційного центру України 3. "Технологія виробництва і первинної обробки молока у ТОВ "Лан&Агро 5" Хмельницької області" 4. "Характеристика технологічного процесу виробництва і первинної обробки молока в умовах ВСП НАУ НДГ "Великоснітинське" Київської області" 5. "Технологія виробництва яловичини у ТОВ "Лан&Агро 5" Хмельницької області" 6. Технологія виробництва стільникового меду в умовах Голосіївської навчаль& но&дослідної пасіки 7. Технологічна оцінка вирощування, тренінгу та випробування коней орловської рисистої породи кінного заводу "Шахтар" Донецької області 8. Технологія вирощування курчат&бройлерів в умовах птахофабрики "Перемога Нова" Черкаського району, Черкаської області

Факультет Технології виробництва і переробки продукції тваринництва Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 38

тел.: (+380 44) 527B83B95 тел.: (+380 44) 527B87B49 EBmail: nikolay seba@ukr.net


26

6.090201

ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

240 денна заочна

3р 10м 5

РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 75 / заочна & 75)

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА АКВАКУЛЬТУРА

Анотація напряму підготовки Протягом перших трьох років студенти вивчають обов'язкові нормативні дисципліни, передбачені освітньо&професійними програмами, а саме гуманітарні та професійно&& орієнтовані дисципліни аквакультурного і ресурсознавчого профілів. Починаючи з третього року навчання, студенти вивчають професійні дисципліни акту& альні для сьогодення, протягом 4&го (ОКР "Бакалавр") та 5&го (ОКР "Магістр") років нав& чання студенти проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін і дисциплін управ& лінського спрямування, до яких додаються ще й дисципліни спеціалізацій, а також іно& земна мова. На факультеті значна увага приділяється науково&дослідній роботі, де пра& цюють аспіранти, магістри та талановиті студенти. Результати науково&дослідної роботи та інноваційні технології в рибній галузі активно впроваджуються у навчальний процес. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Водні біоресурси та аквакультура". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 4968 год., 138 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 2124 год. та за вибором студента 864 год. загальним обсягом 2988 год., 83 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & Виконання 7 курсових робіт (проектів) з дисциплін: зоологія, гідробіологія, іхтіо& логія, рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії, годівля риб, аквакуль& тура природних водойм, аквакультура штучних водойм. & проходження 5 практик: навчальних (вступ до спеціальності, гідроботаніка, зоо& логія, рибогосподарська гідротехніка з основою геодезії, іхтіологія), виробничих (розведення і селекція риб, годівля риб, іхтіопатологія). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку та за& хист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ВП НУБіП України, ПАТ "Київрибгосп", ДП "Іркліївський риборозплідник", ДП "Укр& риба", ДГ "Великий Любінь", ПАТ "Хмельницькрибгосп", ПП "Акваріумні технології", ПАТ "Сумирибгосп", ПАТ "Херсонрибгосп", ЗАТ "Вільшанка", АРК "Рибаки Херсона", ПАТ "Полтаварибгосп" тощо

НавчальноBнауковий інститут Тваринництва та водних біоресурсів Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 34

тел.: (+380 44) 527B82B58 EBmail: osp2009@ukr.net


27

БАКАЛАВР ТЕХНОЛОГ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

6.090201

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): здатність здійснювати пошук нової інформації, спілкування українською професійною мовою, розширювати лексико&граматичний мінімум, застосовувати усні контакти у ситуаці& ях професійного спілкування, використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно орієнтованих джерел, враховувати процеси соціально&по& літичної історії України. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): знання фундаментальних і прикладних розділів математики, фізики, біофізики, неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної і колоїдної хімії, гідроботаніки, зоології безхребетних і хордових в обсязі, необхідному для використовування в обраній професії. Професійні та практичні: здатність забезпечувати необхідний рівень охорони пра& ці та індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій, орга& нізувати роботу рибогосподарських підприємств відповідно до вимог безпеки жит& тєдіяльності, сучасні уявлення про принципи біохімічної організації риб та інших гід& робіонтів, їх використання у рибництві, уявлення про основні закономірності і су& часні досягнення генетики гідробіонтів, їх використання у рибництві, уявлення про закономірності відтворення, індивідуальний розвиток та розведення риб, їх вико& ристання у рибництві, базові уявлення про закономірності селекції. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.09020101 & "Водні біоресурси", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Після закінчення навчання фахівець здатний виконувати професійну роботу відпо& відно до класифікатора професій ДК 003&2005, затвердженого і введеного в дію на& казом Держстандарту України від 27.07.1995 № 257 за такими класифікаційними уг& рупованнями та професійними назвами робіт: лаборант (біологічні дослідження), технік&лаборант (біологічні дослідження), технік&рибовод, технік з виробництва продукції аквакультури, технолог&рибовод, технолог з виробництва продукції аква& культури, державний інспектор рибоохорони і може займати первинні посади ри& бовода, іхтіолога, гідробіолога та державного інспектора .

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Проект холодноводного ставового рибного господарства з виробництва рай& дужної форелі (Oncorhynchus mykkis); 2. Технологія відтворення коропових риб на базі ПАТ "Чернігіврибгосп"; 3. Рибоводно&біологічне обгрунтування до проекту товарного рибного госпо& дарства з виробництва сибірського осетра (Acipenser baeri stenorrhynchus); 4. Канальний сом (Ictalurus punktatus) та особливості його відтворення в умовах рибного господарства "ПАТ Чернігіврибгосп"; 5. Заводське відтворення строкатого товстолоба у "ПАТ Чернігіврибгосп"; 6. Вплив температурного чинника на відтворювальну здатність та темп росту бі& лого амура за його вирощування в ставах Білоцерківської гідробіологічної станції ІГБ НАН України; 7. Промислове використання іхтіофауни Київського водосховища; 8. Технологічні особливості отримання ікри рослиноїдних риб за впливу важких металів у воді ставового господарства ВП НУБіП України "Немішаївський агро& технічний коледж".

Факультет Рибогосподарський Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 80B81

тел.: (+380 44) 527B85B56 EBmail: rgf.kiev@ukr.net


28

6.051701

УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНОBНАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ

240 денна заочна

3р 10м 5

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна 100 / заочна 100)

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація напряму підготовки Успішна практична реалізація вирішення важливих для України проблем з техноло& гії переробки продовольчої сировини можлива через підготовку фахівців інжене& рів&технологів за напрямом "Харчові технології та інженерія" освітньо&кваліфікацій& ного рівня "Бакалавр". Фактори, які визначають потреби підготовки фахівців за нап& рямом підготовки "Харчові технології та інженерія": збільшення виробництва висо& коякісних традиційних і нових харчових продуктів, впровадження і розвиток нових інтенсивних технологій при широкому використанні результатів фундаментальних наукових досліджень в біотехнології. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Харчові технології та інженерія". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної; & природничо&наукової; & професійної та практичної загальним обсягом 6300 год., 175 кредитів ECTS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету & 1368 год., та за вибором студента & 972 год. Загальним обсягом 2340 год., 65 кредитів ECTS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ECTS. Навчальним планом передбачено: & виконання курсових проектів з дисциплін & основи тваринництва, процеси і апа& рати харчових виробництв, проектування підприємств з основами САПР, техно& логія галузі, основи рибництва; & проходження практик: навчальних ( з дисциплін вступ до спеціальності, харчових технологій, обладнання харчових виробництв, основ тваринництва, основ риб& ництва, матеріалознавства) та виробничої (з дисципліни технологія галузі). Державна атестація передбачає складання державного іспиту, підготовку та захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" Полтавська обл., СТОВ "Агрофірма Куйбишево" Полтавська обл., ТОВ "Агрофірма Столична" Київська обл., ТОВ "Ковінько&ковбаси", Вінницька обл., ТОВ "ЧПК", м. Черкаси, ПП "Гайсин м'ясокомбінат" Вінницька обл., "Великоснітинське НДГ ім. О. Музиченка", ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат", Він& ницька обл., ТОВ "Літинський м'ясокомбінат", Вінницька обл., ТОВ "Поліс", Київська обл., ТОВ "Боярські ковбаси" Київська обл., ТОВ "Скворцово" тощо.

НавчальноBнауковий інститут Якості біоресурсів та безпеки життя Україна, 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус № 12, кім. 412/1

тел.: (+380 44) 527B86B39 EBmail: unniyb@ukr.net


29

БАКАЛАВР З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

6.051701

Компетенції, набуті в процесі навчання: Теоретичні: наявність знань про асортимент харчових продуктів, рівень та тенденції розвитку харчових галузей України та за кордоном; склад, властивості та якість рос линної та тваринної сировини для харчових технологій; прогресивні технологічні схеми харчових галузей промисловості. Фундаментальні: комплексна переробка сировини у харчових галузях; раціональ не використання вторинних ресурсів; наявність знань про структуру харчової та пе реробної промисловості; харчову цінність та споживчі властивості продуктів, їх ор ганолептичні та фізико&хімічні показники; технологію виготовлення продуктів пер винної та вторинної переробки сировини галузі. Професійні та практичні: комплексна переробка сировини в галузі; прогресивні способи виробництва продуктів; вади продуктів, причини виникнення та шляхи по передження; наявність знань про організацію основного виробництва; наукову орга нізацію праці; розробка бізнес&плану підприємства і виробництва м'ясної продукції. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання на програмах підготовки магістрів за спеціальностя& ми, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, почи& наючи з другого курсу навчання: 8.05170104 & "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" 8.05170105 & "Технології зберігання, та переробки водних біоресурсів" або спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії" 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Згідно з галузевим стандартом вищої освіти України після закінчення факультету випускник отримує кваліфікацію бакалавр з харчових технологій та інженерії. Фа& хівці здатні виконувати професійну роботу, відповідно до Державного класифікато& ра професій ДК 003&96: фахівець, призначений для роботи на промислових під& приємствах м'ясної, рибної галузі, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності, для виконання організаційно&управлін& ських, виробничих, педагогічних, проектних і науково&дослідних робіт, пов'язаних з дослідженням нових та удосконаленням існуючих технологій по виробництву м'яса і м'ясних продуктів риби та рибних продуктів. Після одержання кваліфікації випус& кники можуть працювати на підприємствах харчової та переробної галузей АПК.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Реконструкція консервного цеху ТОВ "Пролив" АР Крим. 2. Проект цеху по виробництву кормових консервів для домашніх тварин ТОВ"Пролив" АР Крим. 3. Проект цеху по виробництву делікатесних бланшированих консервів ТОВ "Пролив" АР Крим. 4. Проект пресервного цеху ТОВ "Аляска" Київської обл. 5. Проект цеху по виробництву копченої рибопродукції ВАТ "Керченський рибо& комбінат" АР Крим. 6. Проект цеху по виготовленню пресервів в умовах ПП Удовиченко, Черкаська обл. 7. Реконструкція консервного цеху ВАТ "Керченський рибокомбінат" АР Крим.

Факультет Харчових технологій та управління якістю продукції АПК Україна, 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус № 12, кім. 306

тел.: (+380 44) 527B89B50 EBmail: bplv@mail.ru


30

6.110101

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

240/180 денна заочна

4 B

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (250 / &); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (100 / &)

ВЕТЕРИНАРІЯ

Анотація напряму підготовки Випускник отримує базову вищу освіту і фах молодшого лікаря ветеринарної меди& цини, який в умовах виробництва під керівництвом лікаря ветеринарної медицини виконує ветеринарно&профілактичні заходи, які спрямовані на запобігання захво& рюванню та загибелі тварин, підвищення їх продуктивності, безпечності та якості продукції тваринництва, здійснює профілактичні і діагностичні заходи, лікування тварин, ветеринарно&санітарну експертизу продуктів забою, забезпечує виконання ветеринарно&санітарних правил під час утримання, годівлі та відтворення тварин. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Ветеринарна медицина". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & соціально&гуманітарної, & фундаментальної, природничо&наукової та загальноекономічної, & професійної та практичної загальним обсягом 4464 год., 124 кредити ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 2088 год. та за вибором студента 2088 год. загальним обсягом 4176 год., 116 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 8 комплексних курсових робіт з дисциплін: годівля тварин, клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин, оперативна хірургія, акушерство, гінеко& логія та біотехнологія відтворення тварин, патологічна анатомія та розтин, пара& зитологія та інвазійні хвороби, токсикологія, організація і економіка ветеринар& ної справи, загальна і спеціальна хірургія, епізоотологія та інфекційні хвороби, внутрішні хвороби тварин, клінічна біохімія, ветеринарно&санітарна експертиза & проходження 19 практик: навчальних & 18, виробничих & 1. Державна атестація передбачає складання державних екзаменів з циклу дисциплін "Незаразні хвороби тварин" та з циклу дисциплін "Заразні хвороби тварин". Бази практичного навчання Базами практичного навчання студентів факультету ветеринарної медицини є нав& чальні, навчально&наукові, навчально&науково&виробничі лабораторії базового закладу університету (м. Київ), його відокремлених підрозділів, у першу чергу нав& чально&дослідні господарства університету ("Великоснітинське навчально&дослідне господарство ім.. О.В. Музиченка", "Агрономічна дослідна станція", "Навчально&дос& лідне господарство "Ворзель"", Немішаївський агротехнічний колледж), де прово& дяться лабораторні й практичні заняття, навчальні і виробничі практики студентів. НавчальноBнауковий інститут Ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва

Україна, 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус № 12, кім. 324

тел.: (+380 44) 527B82B31 EBmail: m_tsvilikhovsky@ukr.net


31

МОЛОДШИЙ ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З УЗАГАЛЬНЕНИМ ОБ'ЄКТОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТВАРИН ТА ВЕТЕРИНАРНОBСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.

6.110101

Компетенції, набуті в процесі навчання Загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку за& гальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, еконо& міки й права, розуміння причинно&наслідкових зв'язків розвитку суспільства й умін& ня їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання фунда& ментальних наук в обсязі, необхідному для формування професійних умінь; базові знання з інформатики та сучасних інформаційних технологій у галузі ветеринарії, навички із застосування програмних засобів, роботи в комп'ютерних мережах, ство& рення баз даних і використання інтернет&ресурсів. Загальнопрофесійні: володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, кла& сифікації, культивування біологічних об'єктів; базові знання про годівлю тварин та кон& троль якості кормів; базові знання санітарно&гігєнічних вимог до тваринницьких об'єк& тів та контроль за їх дотриманням; розуміння механізмів підтримання гомеостазу орга& нізму тварин; сучасні знання про принципи клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основ, мембранних процесів і молекулярних механізмів жит& тєдіяльності; здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з біоло& гічними об'єктами за різних умов, навички роботи із сучасними інструментами, облад& нанням та апаратурою; знання основних закономірностей й сучасних досягнень генети& ки, селекції та розведення тварин; знання й застосування на практиці принципів біоети& ки, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності. Спеціалізованопрофесійні: знання правових основ і законодавства України у галузі ветеринарії; здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяль& ності й охорони праці у галузі ветеринарії; знання закономірностей відтворення й ін& дивідуальнго розвитку тварин; володіння методами трансплантації ембріонів тварин; здатність планувати та реалізувати протиепізооточні заходи; здатність використовува& ти знання і практичні навички з дисциплін природничо&наукової, професійної та прак& тичної підготовки для ліквідації і профілактики незаразних та заразних хвороб і ліку& вання тварин; здатність використовувати знання і практичні навички з дисциплін при& родничо&наукової, професійної та практичної підготовки для здійснення ветеринар& но&санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження; здатність використовувати знання і практичні навички з дисциплін природничо&наукової, про& фесійної та практичної підготовки для здійснення захисту населення від зоонозів. Академічні права випускників Випускники можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських прог& рам, починаючи з другого курсу навчання 8.11010101 & ветеринарна медицина (за видами); чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Випускники факультету з дипломом молодшого лікаря ветеринарної медицини мо& жуть бути працевлаштовані на підприємства, в установи і організації як державної, так і інших форм власності, де зможуть виконувати роботи відповідно до набутої кваліфікації.

Факультет Ветеринарної медицини Україна, 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навB чальний корпус № 12, кім. 303

тел.: (+380 44) 527B82B98 EBmail: prus.dean@i.ua


32

6.090103

ЛІСОВОГО І САДОВОBПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (335/350); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (130/50); & ВП НУБіП України "Бережанський агротех& нічний інститут" (50/50); & ВП НУБіП України "Лубенський НІКП" (&/50); & ВП НУБіП України "Малинський НІКП" (&/50)

• ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ • САДОВОBПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

ЛІСОВЕ І САДОВОBПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Основними задачами напряму є: підготовка фахівців з організації ведення лісового і садово&паркового господарства за принципами наближеного до природи лісівниц& тва; забезпечення багатофункціонального ведення лісового і садово&паркового гос& подарства та раціонального, безперервного і невиснажливого, багатоцільового ви& користання насаджень з урахуванням умов урбанізованого середовища; збережен& ня природного біологічного різноманіття на всіх рівнях; забезпечення безперервно& го, високоефективного виконання насадженнями естетичних, захисних, економіч& них і соціальних функцій на місцевому, національному і глобальному рівнях. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Лісове і садово&паркове господарство". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 4878 год., 135,5 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором університету 2502 год. та за вибором студента 72 год. загальним обсягом 2556 год., 71 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: дендрологія, лісова селек& ція, декоративні розсадники і насінництво, ландшафтна архітектура, луківниц& тво та газони, садово&паркове будівництво; & проходження 21 практики: навчальних (основи інформатики, основи фахової під& готовки, ботаніка, геодезія, механізація лісогосподарських робіт, лісова селекція, лісова зоологія, лісове ґрунтознавство, дендрологія, лісові культури, механізація садово&паркових робіт, декоративна дендрологія, лісова фітопатологія, лісова ен& томологія, квітникарство, рекреаційне лісівництво, ландшафтна таксація, луків& ництво і газони, садово&паркове будівництво, інженерне обладнання СПО); & виробничих (ознайомчо&виробнича практика). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання Навчально&дослідні господарства та дослідні станції НУБіП України; ботанічний сад НУБіП України; підприємства Державного агентства лісових ресурсів України; Ялтин& ський ННЦ біології та екології субтропічних рослин та ландшафтознавства НУБіП Ук& раїни м. Ялта АР Крим; корпорація "Укрзеленбуд", КП "Київзеленбуд".

НавчальноBнауковий інститут Лісового і садовоBпаркового господарства Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 119

тел.: (+380 44) 527B85B28 EBmail: lakyda@nauu.kiev.ua


33

БАКАЛАВР ЛІСОВОГО І САДОВОBПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

6.090103

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): спілкування на рідній та іноземній мовах; здатність до порозуміння, довіри, небайдужості, спів& чуття, толерантності, вміння самовираження в особистому й професійному житті; здатність до критики і самокритики. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): здат& ність розвивати й використовувати математичні здібності, наявність математичних знань, умінь і навичок; навички роботи з комп'ютером; здатність до адекватного й гли& бокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здатність самос& тійно здобувати нові знання й уміння, здатність до саморозвитку; наявність знань про ботанічні, дендрологічні, морфологічні, генетико&селекційні, едафічні, фітоценотичні та екологічні характеристики компонентів насадження; наявність знань в галузі фунда& ментальних дисциплін; використання геодезичних інструментів для зйомки території, засобів для вимірювання таксаційних характеристик деревних рослин; наявність знань про шкідників та збудників хвороб, методи лісової селекції, принципи озеленення на& селених місць, ведення економіки, основні положення в охороні праці в лісовому та са& дово&парковому господарстві держави. Професійні та практичні: здатність до виконання підготовчих робіт для натурної так& сації лісових масивів та садово&паркових об'єктів, геодезичне знімання, вивчення та складання планово&картографічних матеріалів, закладати в натурі різні за способом, формою та призначенням пробні площі; оцінка зрубаних модельних та облікових де& рев, природного поновлення на лісосіках та під наметом лісу, організація лісонасіннє& вого комплексу; заготівля насіннєвої сировини та насіння; вирощування садивного матеріалу лісових та декоративних порід; створення культур лісових порід, садово&& паркових об'єктів згідно із проектами, висадження крупномірного садивного матеріа& лу, квіткової продукції, висів насіння трав; проведення рубок формування ландшафтів в лісопаркових зонах; проведення рубок формування та оздоровлення лісів. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальнос& тями, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, по& чинаючи з другого курсу навчання: 8.09010301 & "Лісове господарство" 8.09010302 & "Мисливське господарство" 8.09010303 & "Садово&паркове господарство", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Після здобуття кваліфікації бакалавра випускники можуть бути працевлаштовані на лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів, комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, державні та приватні мисливські господарства а також проектні та наукові лісогосподарські установи.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Особливості проведення проріджувань та прохідних рубок у соснових насадженнях 2. Природне поновлення сосни звичайної на зрубах 3. Стан охорони лісів від пожеж і заходи з його покращення 4. Аналіз методів визначення запасу стиглих ялинових деревостанів 5. Шкідливі комахи соснових молодняків і їх лісогосподарське значення 6. Проектні пропозиції щодо реконструкції території парку&пам'ятки садово&пар& кового мистецтва "Коростишівський" 7. Проекти озеленення та благоустрою закладів освіти України

Лісогосподарський факультет Факультет СадовоBпаркового господарства та ландшафтної архітектури Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 118, 67

тел./факс: (+380 44) 527B84B22 тел.: (+380 44) 527B89B23 ЕBmail: bala@i.ua EBmail: s.kovalevsky@ukr.net


34

6.051801

ЛІСОВОГО І САДОВОBПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

240 денна заочна

4 5

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ

ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (50 / 100); & ВП НУБіП України "Малинський НІКП" (& / 50)

ОБРОБЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

Анотація напряму підготовки Підготовка фахівців за напрямом підготовки передбачає засвоєння знань і навичок з розробки конструкцій і технологій виготовлення деревних матеріалів і виробів, визна& чення їх характеристик та рівня якості, опанування методик аналізу існуючих технологіч& них процесів. Дисциплін охоплюють теоретичні та практичні аспекти технологій виготов& лення виробів з деревини, тенденції розвитку технологій оброблення деревини, сучасні вимоги до виробів з деревини, особливості сучасного деревообробного обладнання. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Деревооброблювальні технології". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 6300 год., 175 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1692 год. та за вибором студента 648 год. загальним обсягом 2340 год., 65 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 8 курсових робіт (проектів) з дисциплін: "Прикладна механіка", "Технологія лісопиляльно&деревообробних виробництв", "Технологія сушіння і захисту деревини", "Конструювання виробів з деревини", "Технологія виробів з деревини", "Технологія пи& ломатеріалів", "Технологія клеєних матеріалів і плит", "Технологія оздоблення деревини" & проходження 16 практик: навчальних ("Обчислювальна математика і програмуван& ня", "Введення у спеціальність", "Виробнича робота", "Технологія клеєних матеріа& лів", "Обладнання галузі", "Технологія лісопиляльно&деревообробних виробництв", "Деревинознавство", "Основи автоматики і АВП", "Технологія виробів з деревини", "Конструювання виробів з деревини", "Технологія меблевих виробів", "Технологія столярних виробів", "Технологічна практика", "Технологія пиломатеріалів", "Техно& логія виробів з деревини"), виробничих (ознайомчо&технологічна практика ). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Базами практичного навчання є навчальні, навчально&наукові та навчально&вироб& ничі лабораторії кафедр інституту та ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", а також провідні лісогосподарські підприємства Державного агентства лі& сових ресурсів України та приватні деревообробні підприємства.

НавчальноBнауковий інститут Лісового і садовоBпаркового господарства Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кім. 119

тел.: (+380 44) 527B85B28 EBmail: lakyda@nauu.kiev.ua


35

БАКАЛАВР ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ

6.051801

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): спілкування на рідній та іноземній мовах; здатність до порозуміння, довіри, небайдужості, спів& чуття, толерантності, вміння самовираження в особистому й професійному житті; здатність до критики і самокритики. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): здатність розвивати й використовувати математичні здібності, наявність математич& них знань, умінь і навичок; навички роботи з комп'ютером; здатність до адекватно& го й глибокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здат& ність самостійно здобувати нові знання й уміння, здатність до саморозвитку; наяв& ність знань, вмінь і навичок створення безпечних умов життя і діяльності особи у се& редовищі існування, оволодіння правовими нормами захисту особистості, праці, відпочинку, освіти, медичного обслуговування, навколишнього середовища, здо& ров'я і життя, забезпечення правопорядку, оборони, соціальних прав, життєдіяль& ності в умовах надзвичайних ситуацій; здатності особистості до праці, виконання певних виробничих завдань; наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін природничо&наукової підготовки технологів деревооб& робки: вищої математики, фізики, інформатики та системології. Професійні та практичні: наявність знань про фізичні, механічні, хімічні та біоло& гічні властивості деревини; наявність знань про властивості металів і пластмас та можливості їх застосування у деревообробці; наявність знань про електричні прила& ди, мережі, машини та можливості їх застосування у деревообробці; наявність знань, що дозволяють здійснювати аналіз економічної ефективності деревооброб& ного підприємства; наявність знань про теплові процеси у різних матеріалах і тепло& технічних пристроях та можливості їх регулювання; наявність знань з техніки безпе& ки виробничих процесів та охорони праці у дерево оброблювальних цехах; здат& ність визначати якість і об`єм певної кількості круглих та пиляних лісоматеріалів згідно чинних стандартів, вміти організувати їх зберігання; наявність знань про конструкційні особливості основних груп деревообробних верстатів, їх оснастки, способи їх використання; наявність знань для теплового розрахунку технологічного процесу і обладнання для сушіння деревини; наявність знань про технологічні прин& ципи організації виробничих процесів для основних видів продукції з деревини; на& явність знань про технологічні процеси первинної переробки деревини різної роз& мірно&якісної характеристики з врахуванням основних груп лісо пиляльних верста& тів та планування розкрою сировини. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.05180101 & "Технології деревообробки" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Після здобуття кваліфікації бакалавра випускники можуть бути працевлаштовані на лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів, державних та комерційних підприємствах з виробництва та реалізації будівельних матеріалів, державних і комерційних деревообробних і меблевих підприємствах.

Лісогосподарський факультет Україна, 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальB ний корпус № 1, кім. 118

тел./факс: (+380 44) 527B84B22 тел.: (+380 44) 527B82B93 ЕBmail: bala@i.ua


36

6.100102

ТЕХНІЧНИЙ

240/120 денна заочна екстернат

4 5 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (200/250); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (95/95); & ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" (75/75) & ВП ВП НУБіП України "Таращанський навчально& інформаційно&консультативний пункт" (& /50) & ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний коледж" (60/50); & ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" (75/100);

ІНЖЕНЕРІЇ АГРОБІОСИСТЕМ

ПРОЦЕСИ, МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація напряму підготовки Надання знань, вмінь та навичок фахівця нового покоління в галузі процесів, машин та обладнання рослинництва, тваринництва, біотехніки, переробної промисловості тощо на базі сучасних стандартів освіти адаптованих до вимог кращих світових освіт& ніх програм, для роботи в державному та приватному секторах економіки України. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Процеси, машини та обладнання агропромис& лового виробництва". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 4320 годин, 120 кредитів ECTS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить повний термін навчання 8640 годин 240 кредитів ECTS (4 роки) і скорочений термін навчання 4320 годин 120 кредитів ECTS )2 роки). Навчальним планом передбачено: & виконання 10 курсових робіт (проектів) (повний термін навчання) з дисциплін: "Теорія механізмів і машин", "Трактори і автомобілі", "Деталі машин", "Сільсько& господарські машини", "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання", "Технічний сервіс в АПК", "Експлуатація машин і обладнання", "Ремонт машин і об& ладнання", "Машиновикористання у тваринництві", "Машиновикористання у пе& реробній галузі". & проходження 5 практик (повний термін навчання): навчальних (ознайомлюваль& на, ремонтно&слюсарна), виробничих (механіко&технологічна, професійно&техно& логічна, виробнича у сільгосппідприємствах). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускного бакалаврського проекту. Бази практичного навчання Cтратегічні партнери: Claas Україна; John Deere Україна; Амако Україна; Технік&е& нержі; Астра; Zeppelin Україна; Lemken Україна; Vaderstadt Україна; Тан; Комсомо& лець; ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"; Укр& НДІПВТ ім. Леоніда Погорілого.

Технічний навчальноBнауковий інститут Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальний корпус № 11, кім. 334

тел.: (+380 44) 527B85B62 EBmail: vv_tech@ukr.net


37

БАКАЛАВР З ПРОЦЕСІВ, МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

6.100102

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): українська (за професійним спрямуванням) мова, іноземна мова, історія України, фізичне ви& ховання, історія української культури, філософія, політологія, соціологія, правоз& навство, психологія, економічна теорія, менеджмент, маркетинг. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): фі& зика, нарисна геометрія, комп'ютерна графіка, вища математика, хімія, теорія меха& нізмів і машин, теоретична механіка, механіка матеріалів і конструкцій, гідравліка, теплотехніка, електроніка і електротехніка, теорія автоматизації. Професійні та практичні: матеріалознавство, технологія конструкційних матеріа& лів, паливно&мастильні матеріали, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимі& рювання, історія с.г. техніки, трактори і автомобілі, сільськогосподарські машини, деталі машин, машини для тваринництва, підйомно&транспортні машини, машини для переробки с.г. продукції, охорона праці в АПК, технічний сервіс в АПК, ремонт машин, машиновикористання у тваринництві, машиновикористання у рослинниц& тві, експлуатація машин, економіка аграрного виробництва, основи біотехніки, ін& женерна екологія, основи керування с.г. технікою. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.10010203 & "Механізація сільського господарства", чи спеціальностями "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація"; 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент"; 8.18010020 & "Управління навчальним закладом"; 8.18010021 & "Педагогіка вищої навчальної школи". Працевлаштування Здійснюється на провідних підприємствах агропромислового і природоохоронного комплексу у відповідності з державним цільовим замовленням підготовки фахівця, замовлень стратегічних партнерів і підприємств&баз практичного навчання студентів. Орієнтовна тематика випускних бакалаврських проектів 1. Розробка технологічного процесу та обґрунтування систем машин вирощування сільськогосподарських культур (пшениці, ячменю, жита, сорго, цукрового буряку, кукурудзи на зерно, соняшнику тощо). 2. Розробка технології та обґрунтування засобів технічного обслуговування сільськогос& подарської техніки (за марками і типами). 3. Оцінення технічного стану робочих органів сільськогосподарської техніки (за марка& ми мобільних енергетичних засобів, тракторів, зернозбиральних, кукурудзозби& ральних, кормозбиральних комбайнів, бурякозбиральних машин, посівних ком& плексів тощо) з розробкою технологічного процесу їх відновлення. 4. Розробка технології та обґрунтування засобів технічного обслуговування будівельної техніки (за марками і типами). 5. Розробка технологічного процесу та обґрунтування систем машин переробки сіль& ськогосподарської продукції. 6. Розробка технологічного процесу та обґрунтування систем машин з виробництва бі& опалива (біогазу). 7. Розробка технологічного процесу ремонту сільськогосподарської техніки (за марка& ми) та обґрунтування (розробка) комплекту технічних засобів його здійснення. 8. Обґрунтування комплекту машин та обладнання (вівцеферми, МТФ, свиноферми тощо) з дослідженням технологічного процесу (утримання, відгодівлі тощо). 9. Обґрунтування заходів щодо запобігання аварійності і травматизму на виробничих процесах АПК.

Факультет Інженерії агробіосистем Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальB ний корпус № 11, кім. 309

тел.: (+380 44) 527B89B95 тел.: (+380 44) 527B85B34 EBmail: rogovskii@yandex.ru


38

6.070101

ТЕХНІЧНИЙ

240/120 денна заочна екстернат

4/2 5/3 5

ІНЖЕНЕРІЇ АГРОБІОСИСТЕМ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ) Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 100 / заочна & 100)

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Анотація напряму підготовки Надання знань, вмінь та навичок фахівця нового покоління в галузі транспортних технологій в агропромисловій та охоронній галузях на базі сучасних стандартів осві& ти адаптованих до вимог кращих світових освітніх програм, для роботи в державно& му та приватному секторах економіки України. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Транспортні технології" (за видами транспорту). Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом: повний термін навчання & 6480 годин, 180 кредитів ECTS і ско& рочений термін навчання & 3240 годин, 90 кредитів ECTS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить: повний тер& мін навчання 8640 годин, 240 кредитів ECTS і скорочений термін навчання 4320 го& дин, 120 кредитів ECTS (2 роки). Навчальним планом передбачено: & виконання 8 курсових робіт (проектів) (повний термін навчання) з дисциплін: "Технічна механіка", "Дослідження операцій у транспортних системах", "Основи теорії транспортних процесів і систем", "Вантажні перевезення", "Взаємодія видів транспорту", "Логістика", "Технічне обслуговування і ремонт транспортних засо& бів", "Безпека транспортних засобів". & проходження 4 практик (повний термін навчання): навчальних (ознайомлю& вальна, по керуванню технікою), виробничих (професійно&технологічна, вироб& нича на транспортних підприємствах). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускного бакалаврського проекту. Бази практичного навчання 89 рекомендованих, з них: стратегічні партнери John Deere Україна, Амако Україна, Миронівський ЗВВК, Астра; Відділення ДАІ районних МВ УМВС України в області (Ки& ївській, АР Крим, Черкаській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Рівнен& ській, Волинській, Полтавській тощо) і Управління ДАІ ГУ МВС України в областях.

Технічний навчальноBнауковий інститут Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальний корпус № 11, кім. 334

тел.: (+380 44) 527B85B62 EBmail: vv_tech@ukr.net


39

БАКАЛАВР З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)

6.070101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): українська (за професійним спрямуванням) мова, іноземна мова, історія України, фізичне вихован ня, історія української культури, філософія, політологія, соціологія, правознавство, ос нови транспортної психології, економічна теорія, менеджмент, маркетинг, основи митного законодавства, основи криміналістики, правила дорожнього руху. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): фі& зика, нарисна геометрія, комп'ютерна графіка, вища математика, теорія ймовірності і математична статистика, хімія, теоретична механіка, основи економіки транспорту, тарифи і тарифні системи, електроніка і електротехніка, теорія автоматизації, осно& ви теорій систем і управління. Професійні та практичні: логістика, динаміка транспортно&тягових машин, транспортні засоби, загальний курс транспорту, дослідження операцій у транспортних системах, осно& ви теорії транспортних процесів і систем, основи екології, вантажні перевезення, пасажир& ські перевезення, взаємодія видів транспорту, нормативні основи служби ДАІ, експлуата& ційні властивості транспортних засобів, підйомно&транспортні машин, паливно&мастильні та інші витратні матеріали, експлуатаційні властивості автомобільних доріг та споруд, орга& нізація дорожнього руху, гігієна транспортування тварин та тваринної продукції, технологія зберігання с.г. продукції при транспортуванні, транспортне планування в системі АПК, еко& логічні характеристики схем ОДР, технічні засоби ОДР, організація міжнародних автомо& більних перевезень, технологічно&транспортні процеси у с.г. виробництві, технічне обслу& говування та ремонт транспортних засобів, система "машина & біосередовище", експертиза ДТП, вантажознавство, транспортна трасологія, безпека транспортних засобів. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальнос& тями, ознаки яких закладаються у навчальних планах бакалаврських програм, по& чинаючи з другого курсу навчання: 8.07010102 & "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт); 8.07010104 & "Організація і регулювання дорожнього руху", чи спеціальностями "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація"; 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент"; 8.18010020& "Управління навчальним закладом"; 8.18010021 & "Педагогіка вищої навчальної школи". Працевлаштування Відбувається на провідних транспортно&логістичних підприємствах агропромисло& вого комплексу і в структурних підрозділах державтоінспекцій у відповідності з дер& жавним цільовим замовленням підготовки фахівця, замовлень стратегічних партне& рів і підприємств&баз практичного навчання студентів. Орієнтовна тематика випускних бакалаврських проектів 1. Розробка (удосконалення) організації дорожнього руху по вулиці населеного пункту із застосуванням елементів автоматизованої системи управління рухом. 2. Розробка раціональних міжнародних маршрутів руху автотранспортних засобів при перевезенні сільськогосподарських вантажів. 3. Розробка транспортно&технологічного процесу збирання сільськогосподарських культур для підприємства (асоціації, господарства тощо) 4. Розробка рекомендацій з підвищення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів на ділянці дороги по вулиці (проспекту, площі тощо) населеного пункту. 5. Розробка транспортно&виробничого процесу при перевезенні сільськогосподар& ських тварин в умовах підприємства (асоціації, господарства тощо). 6. Розробка транспортно&виробничого процесу при перевезенні сільськогосподарської птиці в умовах підприємства (асоціації, господарства тощо). 7. Розробка транспортно&виробничого процесу при перевезенні репродуктивного ма& теріалу сільськогосподарських тварин і птиці в умовах підприємства (асоціації, гос& подарства тощо). Факультет Інженерії агробіосистем Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальB ний корпус № 11, кім. 309

тел.: (+380 44) 527B89B95 тел.: (+380 44) 527B85B34 EBmail: rogovskii@yandex.ru


40

6.050503

ТЕХНІЧНИЙ

240 денна заочна

4 5

КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ МАШИН І СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МАШИНОБУДУВАННЯ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 170 / заочна & 120)

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

Анотація напряму підготовки Сучасне агропромислове виробництво вимагає наявності багатофункціональних ма& шин і обладнання. Такі машини можуть бути створені тільки при наявності високо ква& ліфікованих кадрів & інженерів&конструкторів. Підготовка інженерів&конструкторів ба& зується на високому рівні викладання фундаментальних та загально&технічних дисцип& лін, а також знань перспектив розвитку конструкцій сільськогосподарських машин. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Машинобудування". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної, загальним обсягом 6264 год., 174 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором університету 1584 год. Та за вибором студента 432 год. Загальним обсягом 2016 год., 56 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & Виконання 7 курсових робіт (проектів) з дисциплін: взаємозамінність, стандар& тизація і технічні вимірювання; теорія механізмів і машин; деталі машин; техно& логія машинобудування; основи конструкцій мобільних енергетичних засобів; основи конструювання с.г. машин; гідропривод с.г. техніки. & Проходження 9 практик: навчальних (інженерного забезпечення рослинництва, ін& женерного забезпечення тваринництва, деревинознавства, технології конструкційних матеріалів, керування технікою), виробничих (технологічна заводська практика, з технології лісогосподарських робіт, заводська практика, переддипломна практика). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку та за& хист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання Навчально&дослідні господарства університету: ВП НУБіП України "Великоснітин& ське навчально&дослідне господарство ім. О.В. Музиченка", ВП НУБіП України "Аг& рономічна дослідна станція", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель", ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція". Передові наукові установи та сільськогосподарські підприємства: ННЦ "ІМЕСГ", Укр& НДІПВТ ім. Л. Погорілого, "ТАН", "БілоцерківМАЗ", "Комсомолець", "Claas", "John De& ere", "Амако", "Астра".

Технічний навчальноBнауковий інститут Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальний корпус № 11, кім. 334

тел.: (+380 44) 527B85B62 EBmail: vv_tech@ukr.net


41

БАКАЛАВР З МАШИНОБУДУВАННЯ

6.050503

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, історія української культури, історія України, філософія, фізичне виховання, психологія і педагогіка, правознавс тво, політологія, соціологія, основи економічної теорії. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): ви ща математика, хімія, інформатика і комп'ютерна техніка, нарисна геометрія, фізи ка, прикладна математика, теоретична механіка, матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів, механіка матеріалів і конструкцій, загальна електротех ніка, гідравліка, взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри, теорія механіз мів і машин, інженерна і комп'ютерна графіка, механіко&технологічні властивості с.& г. матеріалів, деталі машин, теплотехніка, основи наукових досліджень, релігієз навство. Професійні та практичні: професійна орієнтація, технологія машинобудування, ос нови конструкції мобільних енергетичних засобів, паливномастильні та інші витрат ні матеріали, теорія різання, металообробні верстати та інструмент, моделювання технологічних процесів на ПЕОМ, безпека життєдіяльності, електроніка і мікропро цесорна техніка, основи конструювання с.&г. машин, основи охорони праці, елек трообладнання та засоби автоматизації с.&г. техніки. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання на програмах підготовки магістрів за спеціальностя& ми, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм: 8.05050312 & "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"; 8.05050303 & "Обладнання лісового комплексу" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація"; 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент"; 8.18010020 & "Управління навчальним закладом"; 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи". Працевлаштування Після закінчення навчання фахівець здатний виконувати професійну роботу відповід& но до класифікатора професій ДК 003&2010, затвердженого і введеного в дію нака& зом Держстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 за такими класифікаційни& ми угрупованнями: технічні фахівці в галузі техніки, професіонали в галузі архітекту& ри та інженерної справи, і може займати посади техніка&конструктора, інженера& конструктора, інженера&дослідника. Першочергово для подальшого працевлаштування пропонуються підприємства ці& льового призначення підготовки фахівця і бази практичного навчання, а також про& відні підприємства агропромислової і природоохоронної галузей економіки України.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Удосконалення олійного фільтру в лінії виробництва дизельного біопалива; 2. Удосконалення конструкції метан&тенку для виробництва біогазу; 3. Розробка машини для пересадки дерев; 4. Розробка механізму повороту стаціонарного стрілового крану; 5. Удосконалення розпилюючого пристрою обприскувача польових культур для вне& сення рідких мінеральних добрив; 6. Удосконалення мобільного кормороздавача для великої рогатої худоби; 7. Розробка індивідуальної напувалки для свиней.

Факультет Конструювання та дизайну машин і систем природокористування Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальний корпус № 11, кім. 305

тел.: (+380 044) 527B81B29 EBmail: marus_o@ukr.net


42

6.060101

ТЕХНІЧНИЙ

240/120 денна заочна екстернат

4 5 5

ІНЖЕНЕРІЇ АГРОБІОСИСТЕМ

БУДІВНИЦТВО Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 50)

БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

Анотація напряму підготовки Надання знань, вмінь та навичок фахівця нового покоління в галузі будівництва об'єктів агропромислового і природоохоронного комплексів на базі сучасних стан& дартів освіти адаптованих до вимог кращих світових освітніх програм, для роботи в державному та приватному секторах економіки України. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Будівництво". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом: повний термін навчання 6480 годин, 180 кредитів ECTS (4 ро& ки), скорочений термін навчання 3240 годин, 90 кредитів ECTS (2 роки). Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить повний термін навчання 8640 годин 240 кредитів ECTS і скорочений термін навчання 4320 годин 120 кредитів ECTS. Навчальним планом передбачено: & виконання 7 курсових робіт (проектів) (повний термін навчання) з дисциплін: "Метрологія і стандартизація", "Інженерна геодезія", "Будівельна техніка", "Архі& тектура будівель і споруд", "Основи і фундаменти", "Технологія та організація бу& дівництва", "Будівельні конструкції". & проходження 4 практик (повний термін навчання): навчальних (ознайомлюваль& на, геодезична), виробничих (професійно&технологічна, виробнича на підпри& ємствах). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку і захист випускного бакалаврського проекту. Бази практичного навчання Стратегічні партнери: John Deere Україна; Амако Україна; Knauf Україна; Астра, Київбуд, Агрохолдингбуд.

Технічний навчальноBнауковий інститут Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальний корпус № 11, кім. 334

тел.: (+380 44) 527B85B62 EBmail: vv_tech@ukr.net


43

БАКАЛАВР З БУДІВНИЦТВА

6.060101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), істо& рія України, фізичне виховання, історія української культури, філософія, політологія, со& ціологія, правознавство, психологія, економічна теорія, менеджмент, маркетинг. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): фізика, нарисна геометрія, комп'ютерна графіка, вища математика, хімія, теорія механізмів і машин, теоретична механіка, механіка матеріалів і конструкцій, гідравліка, теплотехні& ка, електроніка і електротехніка, теорія автоматизації. економіка будівництва. Професійні та практичні: інженерна геодезія (загальний курс), інженерна геологія, будівельне матеріалознавство, будівельна техніка, архітектура будівель і споруд, мет& рологія і стандартизація в будівництві, будівельна механіка, водопостачання і водовід& ведення, технологія будівельного виробництва, металеві конструкції, теплогазопоста& чання і вентиляція, планування міст і транспорт, основи і фундаменти, виробнича база будівництва, технологія та організація будівництва, будівельні конструкції, залізобетон& ні та кам'яні конструкції, інженерні споруди, метали і зварювання в будівництві, основи проектної справи і конструювання, сучасні будівельні матеріали, конструкції з дерева та пластмас, програмне забезпечення інженерних розрахунків, обстеження і випробуван& ня будівель і споруд, сейсмологія, основи автоматизації проектування в будівництві. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.07010101 & "Промислове і цивільне будівництво" чи спеціальностями "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація"; 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент"; 8.18010020& "Управління навчальним закладом"; 8.18010021 & "Педагогіка вищої навчальної школи". Працевлаштування Відбувається на провідних будівельних підприємствах агропромислового і приро& доохоронного комплексу у відповідності з державним цільовим замовленням підго& товки фахівця, замовлень стратегічних партнерів і підприємств&баз практичного навчання студентів.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських проектів: 1. Проект будівництва об'єктів сільської місцевості, агропромислового і природоохо& ронного комплексів. 2. Проект будівництва інженерних споруд агропромислового і природоохоронного комплексів. 3. Розробка технології будівельного виробництва об'єктів сільської місцевості, агроп& ромислового і природоохоронного комплексів. 4. Розробка технологій обстеження і випробування будівель і споруд сільської місце& вості, агропромислового і природоохоронного комплексів. 5. Оцінювання властивостей металів і матеріалів в будівництві об'єктів сільської місце& вості, агропромислового і природоохоронного комплексів. 6. Розробка технологічного процесу та обґрунтування систем будівельних машин для конкретних умов виробництва. 7. Розробка технологічного процесу та обґрунтування механотронних систем будівель& ної техніки. 8. Оцінювання технічного стану робочих органів будівельних машин (за марками) з розробкою технологічного процесу їх відновлення. 9. Обґрунтування заходів щодо запобігання аварійності і травматизму на виробничих процесах в будівництві.

Факультет Інженерії агробіосистем Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12Bв, навчальB ний корпус № 11, кім. 309

тел.: (+380 44) 527B89B95 тел.: (+380 44) 527B85B34 EBmail: rogovskii@yandex.ru


44

6.100101

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

240 денна заочна

3р 5м 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна/заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (170/220); & ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" (75/100); & ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" (75/75).

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ В АПК

ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація напряму підготовки Під час навчання майбутні інженери отримують ґрунтовні знання в сфері виробниц& тва, розподілу та споживання електроенергії. Значна увага приділяється викорис& танню поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. Фахівці з енергетики та електротехнічних систем в АПК володіють питаннями монтажу, налагодження та технічного сервісу різноманітного енергетичного обладнання: двигунів, генераторів комплектних трансформаторних підстанцій, повітряних та кабельних ліній електро& передач, світлотехнічного обладнання та ін. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фахів& ців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Енергетика та електротехнічні системи в АПК". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 6 048 год., 168 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1 224 год. та за вибором студента 1 368 год. загальним обсягом 2 592 год., 72 кредити ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8 640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: теоретичні основи електро& техніки, комп'ютери та комп'ютерні технології, електротехнології та електроосвіт& лення, основи електропостачання, апарати керування і захисту, теплоенергетичні установки і системи; & проходження 4 практик: навчальних (з виробництва та переробки с.г. продукції, електрослюсарна), виробничих (електромонтажна, експлуатаційна). Державна атестація передбачає складання державного екзамену, підготовку та за& хист дипломного проекту бакалавра. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", ВП НУБіП України "Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Вор& зель", ПАТ "Волиньобленерго", ПАТ "А.Е.С. Рівнеобленерго", ПАТ ЕК "Житомиробленер& го", ПАТ "А.Е.С. Київобленерго", ТОВ "Електромережбуд&5", ДП НЕК "Укренерго" Захід& на ЕС Стрийські МЕМ Львівської обл., ДП НЕК "Укренерго", Черкаські МЕМ, ТОВ "Спе& целектро" Київська обл., Новоград&Волинський РЕМ, ПАТ ЕК "Житомиробленерго", ТОВ "Торговий дім "ЕЛВО&Україна", ТОВ "Південна електротехнічна компанія".

НнавчальноBнауковий інститут Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 17

тел.: (+380 44) 527B85B80 EBmail: epafort1@mail.ru


45

БАКАЛАВР ТЕХНІКBЕЛЕКТРИК

6.100101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): базові основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціа& лізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): знан& ня з інженерної та комп'ютерної графіки, комп'ютерів та комп'ютерних технології, ви& щої та прикладної математики їх застосовувати в науково&дослідній і професійній ді& яльності, підготовка з теоретичних основ електротехніки, електротехнічних матеріалів, основ автоматики для використання математичного апарату під час вирішення прик& ладних і наукових завдань в області енергетики та електротехнічних систем. Професійні та практичні: здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання електрообладнання і технологічних процесів; здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі фі& зики, електрики, магнетизму, механіки й термодинаміки для дослідження електро& магнітних процесів і явищ; здатність використовувати профільовані знання й прак& тичні навички в галузі хімії для дослідження електрохімічних процесів і явищ Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальнос& тями, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, по& чинаючи з другого курсу навчання: 8.10010101 & "Енергетика сільськогосподарського виробництва" 8.10010103 & "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Працевлаштування випускників бакалаврів відбувається в галузях агропромислового та енергетичного комплексів за обраним фахом, в сільськогосподарських підприємс& твах різних форм власності, науково&дослідних установах НАН України та УААН. Згід& но галузевого стандарту вищої освіти України в результаті успішного завершення нав& чання за ОКР "Бакалавр" випускники отримують кваліфікацію бакалавра техніка&елек& трика. Це дає можливість займати наступні первинні посади: електрик дільниці; енер& гетик; електрик цеху; електродиспетчер; електромеханік дільниці; технік&енергетик.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Модернізація розподільчих електричних мереж ПАТ АЕС "Рівнеобленерго" Бе& резнівська дільниця 2. Реконструкція РТП 35/10 кВ з детальною розробкою захисту силового тран& сформатора потужності 2500 кВА Рокитнівського РЕМ ПАТ "Рівнеобленерго" 3. Енергопостачання тваринницької ферми на основі комплексного використан& ня поновлюваних джерел енергії. 4. Водопостачання в НДГ "Ворзель" з розробкою знезалізнення підземних вод в баштах Рожновського 5. Електрифікація технологічних процесів у ремонтній майстерні з використан& ням компенсованих асинхронних двигунів 6. Електрифікація технологічних процесів на дільниці з ремонту електрозварюваль& ного обладнання з розробкою схеми керування величиною струму зварювання 7. Електрифікація технологічних процесів у весняній теплиці 8. Розробка системи автоматичного управління пастеризаційної установки молока 9. Електрифікація технологічних процесів поливної насосної станції 10. Електрифікація технологічних процесів заводу з виробництва сухого молока

Факультет Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 11

тел.: (+380 44) 527B87B31 тел.: (+380 44) 527B87B33 EBmail: electrify_dean@twin.nauu.kiev.ua


46

6.050701

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

240 денна заочна

3р 10м 5

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна 25/ заочна 25)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Анотація напряму підготовки Під час навчання майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання в сфері виробниц& тва, розподілу та споживання електроенергії. Значна увага приділяється викорис& танню поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. Фахівці володіють питання& ми монтажу, налагодження та технічного сервісу різноманітного енергетичного об& ладнання: двигунів, генераторів комплектних трансформаторних підстанцій, повіт& ряних та кабельних ліній електропередач, світлотехнічного обладнання та ін. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Електротехніка та електротехнології". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 7 632 год., 212 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 720 год. та за вибором студента 288 год. загальним обсягом 1008 год., 28 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8 640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 4 курсових робіт (проектів) з дисциплін: перехідні процеси в електрое& нергетиці, математичні задачі енергетики, електричні системи і мережі, електрич& на частина станцій і підстанцій; & проходження 4 практик: навчальних (навчальна ознайомча, електрослюсарна, електромонтажна), виробничих (виробнича експлуатаційна 1 модуль). Державна атестація передбачає підготовку та захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", ВП НУБіП України "Великоснітин& ське НДГ ім. О.В. Музиченка", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель", ПАТ "Волиньобленерго", ПАТ "А.Е.С. Рівнеобленерго", ПАТ ЕК "Житомироб& ленерго", ПАТ "А.Е.С. Київобленерго", ТОВ "Електромережбуд&5", ДП НЕК "Укренерго" Західна ЕС Стрийські МЕМ Львівської обл., ДП НЕК "Укренерго", Черкаські МЕМ, ТОВ "Спецелектро" Київська обл., Новоград&Волинський РЕМ, ПАТ ЕК "Житомиробленер& го", ТОВ "Торговий дім "ЕЛВО&Україна", ТОВ "Південна електротехнічна компанія".

НнавчальноBнауковий інститут Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 17

тел.: (+380 44) 527B85B80 EBmail: epafort1@mail.ru


47

БАКАЛАВР ТЕХНІЧНИЙ ФАХІВЕЦЬBЕЛЕКТРИК

6.050701

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): базові основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соці алізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовува ти в професійній і соціальній діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): базові уявлення про основні закони електромагнітного поля та теорії електричних і магнітних кіл; здатність володіти методами математичного моделювання при аналізі і синтезі сис тем автоматичного регулювання та електричних кіл; базові уявлення про технологію ви робництва, розподілу і передавання електроенергії, методи розрахунку параметрів і ре жимів роботи елементів систем електропостачання сільськогосподарських споживачів Професійні та практичні: здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання електрообладнання і технологічних процесів; датність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі фі зики, електрики, магнетизму, механіки й термодинаміки для дослідження електро магнітних процесів і явищ; датність використовувати профільовані знання й прак тичні навички в галузі хімії для дослідження електрохімічних процесів і явищ. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.10010102 & "Електротехнічні системи електроспоживання" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Працевлаштування випускників бакалаврів відбувається в галузях агропромислового та енергетичного комплексів за обраним фахом, в сільськогосподарських підприємс& твах різних форм власності, науково&дослідних установах НАН України та УААН. Згідно галузевого стандарту вищої освіти України в результаті успішного завершення навчан& ня за ОКР "Бакалавр" випускники отримують кваліфікацію бакалавра техніка&електри& ка. Це дає можливість займати наступні первинні посади: електрик дільниці; енергетик; електрик цеху; електродиспетчер; електромеханік дільниці; технік&енергетик. Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Реконструкція Гельмязівської РТП 35/10 кВ ПАТ "Черкасиобленерго" 2. Удосконалення системи електропостачання і технологічних процесів на Но& воград&Волинському сільськогосподарському машинобудівному заводі 3. Модернізація розподільного пристрою 110 кВ РТП 110/35/10 кВ Рокитнівської дільниці ПАТ АЕС "Рівнеобленерго" 4. Дослідження електричного поля обмежувача перенапруги класу 10 кВ 5. Обґрунтування реконструкції електропостачання групи населених пунктів Кам'янець&Подільського району в зоні Боришківської РТП 110/10 кВ 6. Розвиток електричної мережі 110 кВ, з оптимізацією режимів за напругою 7. Електропостачання будівельних механізмів при будівництві багатоповерхово& го будинку 8. Аналіз впливу електромагнітного поля на технічні засоби, що знаходяться в зоні впливу високовольтних ліній електропередач 9. Проект системи електроживлення бурової №10 "Луценки" с.Луценки, Лох& вицького району, Полтавської області, Пирятинської НГРЕ 10. Мікропроцесорна система релейного захисту силових трансформаторів ТМН& 4000/35 РТП 35/10 кВ "Узин" Білоцерківського РП ПАТ "АЕС Київобленерго"

Факультет Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 11

тел.: (+380 44) 527B87B31 тел.: (+380 44) 527B87B33 EBmail: electrify_dean@twin.nauu.kiev.ua


48

6.050202

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

240 денна заочна

3р 10м 5

ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНОBІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 50 / заочна & 50 ).

АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

Анотація напряму підготовки Автоматизація аграрного сектору є важливим чинником науково&технічного прогресу у сільському господарстві. Потреба в фахівцях з автоматизації та комп'ютерно&інтег& рованих технологій в даний час є актуальним і обумовлена впровадженням інформа& ційних технологій в усі галузі сільськогосподарського виробництва. Автоматизовані системи управління технологічними процесами і виробництвами на базі сучасних комп'ютерно&інтегрованих систем управління технологічними процесами широко зас& тосовуються на сучасних тваринницьких фермах. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Автоматизація та комп'ютерно&інтегровані технології". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 5 688 год., 158 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 2 232 год. та за вибором студента 720 год. загальним обсягом 2 952 год., 82 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8 640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: комп'ютерна графіка, електро& техніка і електромеханіка, проектування систем автоматики, комплексний КП з дисциплін: електроніка та мікропроцесорна техніка та метрологія, технологічні ви& мірювання і прилади, комплексний курсовий проект з дисциплін: теорія автома& тичного керування та технічні засоби автоматизації, комплексний курсовий про& ект: основи технічної експлуатації, програмування систем реального часу; & проходження 4 практик: навчальних (навчальна з технологій виробництва та перероб& ки с.г. продукції, ознайомча з автоматизованих технологій, технологічна з комп'ютер& них технологій), виробничих (виробнича з комп'ютерно&інтегрованих технологій). Державна атестація передбачає підготовку та захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", ВП НУБіП України "Великоснітин& ське НДГ ім. О.В. Музиченка", ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель", ПАТ "Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів", ТОВ "Рубі Роз Агрікол Ко. ЛТД", ТОВ "Електромонтаж&410", ПАТ "АК "Калита", ТОВ "Комплекс "Агромарс", ТОВ СП "НІБУЛОН", ТОВ "Агропром", ТОВ "ЦІТ Альтера".

НнавчальноBнауковий інститут Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 17

тел.: (+380 44) 527B85B80 EBmail: epafort1@mail.ru


49

БАКАЛАВР МОЛОДШИЙ ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОBІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

6.050202

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): базові основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціа& лізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних основ автоматики та комп'ютерно&інтегрованих технологій для використання мате& матичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області авто& матики та комп'ютерно&інтегрованих технологій; базові знання в області автоматики необхідні для розуміння базових принципів організації та функціонування апарат& них засобів сучасних систем автоматизації, основних характеристик. Професійні та практичні: знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час аналізу, синтезу та проектуванні автоматичних систем управління; знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати ймовірносно&статистичні методи для вирішення професійних завдань; знання загально& методологічних принципів побудови математичних моделей, основних етапів проекту& вання та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу автоматичних сис& тем різного призначення та в завданнях організаційно&економічного управління; уміння вирішувати практичні науково& технічні завдання міждисциплінарного характеру; знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослід& ження, проектування та експлуатації автоматизованих систем, продуктів. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.05020201 & "Автоматизоване управління технологічними процесами" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Працевлаштування випускників бакалаврів відбувається в галузях агропромислового та енергетичного комплексів за обраним фахом, в сільськогосподарських підприємс& твах різних форм власності, науково&дослідних установах НАН України та УААН. Фа& хівець здатний виконувати зазначену професійну роботу у відповідності до класифіка& тора професій і може обіймати первинні посади: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з комп'ютерних систем; конструктор комп'ютерних систем; інженер із застосування комп'ютерів; інженер з КВП і автоматизації. Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Розробка системи автоматичного регулювання вологи субстрату та повітря в теплиці. 2. Розробка системи автоматичного регулювання концентрації живильного роз& чину в теплиці. 3. Розробка системи автоматичного регулювання концентрації вуглекислого газу в теплиці. 4. Розробка мікроконтролерної системи автоматичного регулювання температу& ри повітря в теплиці. 5. Розробка нечіткої системи автоматичного керування подачі теплоносія у зер& носушарку. 6. Розробка системи автоматичного керування температурою пароводяної суміші в процесі гідролізу рослинної сировини. 7. Удосконалення системи автоматичного керування біогазовою установкою в умовах молочно&товарної ферми.

Факультет Енергетики і автоматики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус № 8, кім. 11

тел.: (+380 44) 527B87B31 тел.: (+380 44) 527B87B33 EBmail: electrify_dean@twin.nauu.kiev.ua


50

6.080101

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

235 денна заочна

4 5

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна/заочна: 90/85); Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (ліцензований обсяг, осіб: денна/заочна: 90/90);

ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Анотація напряму підготовки Фахівці з геодезії, картографії та землеустрою володіють необхідними знаннями в об& ласті топографії, геодезичного приладознавства, кадастру, аерознімальних робіт, тех& нологіями створення карт і планів для різних галузей економіки., геоінформаційними системами В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у створенні різноманітних картографічних матеріалів: кадастрових та топографічних планів та карт, а також створюють бази даних для різноманітних геоінформаційних систем. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 5094 год., 141,5 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1500 год. та за вибором студента 1866 год. загальним обсягом 3366 год., 93,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8472 год., 235 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 5&ти курсових робіт (проектів) з дисциплін: з дисциплін проектуван& ня доріг місцевого значення, земельний кадастр, землевпорядне проектування, планування сільських населених пунктів, геодезичні роботи при землеустрої. проходження 7&ми практик: навчальних (з інформатики і програмування, топог& рафії, землеробства, ґрунтознавства, геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геодезичних робіт із землеустрою), виробничих ( із землевпоряд& ного проектування та земельного кадастру). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Навчально&дослідні господарства НУБіП України; ДП "Київський науково&дослідний та проектний інститут землеустрою"; Головне управління Держкомзему у Київській обл.; Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель Київ& ської області; Центр державного земельного кадастру.

НавчальноBнауковий інститут Земельних ресурсів та правознавства Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, кім. 212

тел.: (+380 44) 259B97B31 EBmail: llp_nni_director@twin.nauu.kiev.ua


51

БАКАЛАВР ІЗ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

6.080101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): здатність до адекватного й глибокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, здатність до самороз витку. Наявність знань, вмінь і навичок створення безпечних умов життя і діяльнос ті особи у середовищі існування, оволодіння правовими нормами захисту особис тості, праці, відпочинку, освіти, медичного обслуговування, навколишнього середо вища, здоров'я і життя, забезпечення правопорядку, оборони, соціальних прав, життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): спілкування на рідній та іноземній мовах. Здатність до навчання, до порозумін ня,довіри, небайдужості, співчуття, толерантності, вміння самовираження в особис тому й професійному житті, здатність оптимального співробітництва в публічній ді яльності , здатність до критики і самокритики; робота в команді; навички міжосо бистісних відносин; здатність співпрацювати з фахівцями інших галузей економіки; здатність сприймати міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжнародному середовищі; відданість етичним цінностям; Професійні та практичні: використання прямого і оберненого розрахунку точності полігонометричних ходів різної конфігурації, визначення координат пунктів поліго нометрії способом прямої кутової, оберненої кутової, лінійної і кутової засічок. Обчислення елементів зовнішнього орієнтування космічного знімка за навігаційною, орбітальною та астрономічною інформацією. Складання технологічної схеми збору даних для методу ДЗЗ, польового та методу дігіталізації картографічних матеріалів.. Створення тематичної карти методом діапазонів за тематичною змінною значення поля атрибутивної БД Створення і обробка просторової інформації для картогра фічних завдань. Визначення геоцентричних координат супутника за виміряними його топоцентричними координатами. Визначення попередніх елементів орбіти су путника із спостережень.. Визначення координат точок супутникової тріангуляції. Визначення нормативно&правових актів земельних відносин в заданих умовах. Ор ганізація використання земель заданої категорії. Забезпечення прав власника чи користувача земельної ділянки. Розроблення генеральної схеми планування тери торії на регіональному рівні. Розроблення проекту планування мікрорайону. Прове дення продажу ділянок під забудову суб'єктам підприємницької діяльності на зе мельних торгах. Планування інвестиційного проекту. Проведення аналізу ринково го, законодавчого, фінансового та податкового середовища. Наявність знань про топографічні карти та плани, розв'язання інженерних задач. Вивчення схем і методів побудови геодезичних мереж. Виконання математичної обробки результатів геоде зичних вимірів. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.010103 & "Землеустрій та кадастр" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Землевпорядні фірми та організації, обласні, районні управління Держкомзему, центри ДЗК, науково&дослідні та проектні інститути землеустрою.

Факультет Землевпорядкування Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, кім. 217

тел.: (+380 44) 258B05B25 тел.: (+380 44) 258B05B24 EBmail: zemlevnubip@ukr.net


52

6.030401

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

240 денна заочна

3р 10м 5

ЮРИДИЧНИЙ

ПРАВОЗНАВСТВО Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (75 /115 ); & ВП НУБіП України "Мукачівський НІКП" ( 0/40 )

ПРАВО

Анотація напряму підготовки Відповідно до Державного класифікатора видів юридичної діяльності, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є: послуги, що надаються переважно юридичним особам; діяльність у сфері права; нотаріальна діяльність; діяльність державних виконавців, слідчих і арбітрів, кон& сультації з питань комерційної діяльності і управління, діяльність судів, діяльність органів прокуратури. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Правознавство". Нормативна складова навчального плану складається з 2&х циклів підготовки: & гуманітарного та соціально&економічного, & фундаментального та професійно&орієнтовного загальним обсягом 5 922 год., 144,5 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1026 год. та за вибором студента 1692 год. загальним обсягом 2718 год., 72,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & Виконання 6 курсових робіт з дисциплін: теорія держави і права, конституційне право, кримінальне право, цивільне право, трудове право, аграрне право. & проходження 4 практик навчальних: (з дисциплін судові та правоохоронні орга& ни, адміністративне право), виробничих (з дисциплін цівільне право, цивільний процес). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Головне управління агропромислового розвитку Київ& ської облдержадміністрації, юридичні служби та структурні підрозділи міністерств та інших органів державної виконавчої влади, державне агентство водних ресурсів Ук& раїни, державне агентство земельних ресурсів України, державне агентство лісових ресурсів України, державне агентство рибного господарства України, місцеві дер& жавні адміністрації міста Києва, районні управління юстиції, органи місцевого самов& рядування, органи прокуратури, державна судова адміністрація України місцеві су& ди, господарський суд, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси, адвокат& ські об'єднання, юридична клініка НУБіП України, ВП НУБіП України "НДГ Ворзель".

НавчальноBнауковий інститут Земельних ресурсів та правознавства Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, кім. 212

тел.: (+380 44) 259B97B31 EBmail: llp_nni_director@twin.nauu.kiev.ua


53

БАКАЛАВР ПРАВА

6.030401

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): здатність до адекватного й глибокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, здатність до саморозвит& ку, наявність знань про систему права, її основні принципи і тенденції розвитку, процеси її реалізації, арсенал юридичних засобів при вирішенні будь&якої юридич& ної справи. Фундаментальні (в галузі професійноорієнтованих знань): наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін юридично&наукової підготовки: теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, ци& вільного, кримінального, адміністративного права. Професійні та практичні Загальнопрактичні: здатність орієнтуватися в системі законодавства, тлумачити за& кони, давати вірну юридичну кваліфікацію конкретним життєвим ситуаціям. Цивільнопроцесуальні: здатність до розгляду і вирішення цивільних справ з ме& тою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фі& зичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Кримінальнопроцесуальні: здатність до швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування законодавства з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден не& винний не був покараний Господарськопроцесуальні: вміння звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передба& чених законодавством заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адміністративнопроцесуальні: наявність знань щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адмініс& тративного судочинства. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03040101 & "Правознавство", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Головне управління агропромислового розвитку Київ& ської облдержадміністрації, юридичні служби та структурні підрозділи міністерств та інших органів державної виконавчої влади, державне агентство водних ресурсів України, державне агентство земельних ресурсів України, державне агентство лісо& вих ресурсів України, державне агентство рибного господарства України, місцеві державні адміністрації міста Києва, районні управління юстиції, органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, місцеві суди, господарський суд, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси, адвокатські об'єднання.

Юридичний факултет Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, кім. 229

тел.: (+380 44) 259B97B25 EBmail: agrlandeko@yandex.ru


54

6.030504

БІЗНЕСУ

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (125 / 165); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (40/ 40); & ВП НУБІП України "Бережанський агротехнічний інститут" (40/ 200); & ВП НУБІП України "Бобровицький НІКП" ( & / 50).

ЕКОНОМІЧНИЙ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки За напрямом підготовки "Економіка підприємства" здійснюється підготовка фахівців, які можуть забезпечити на високому рівні науково&економічну та організаційну діяльность підприємства. Вміти розробляти заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональ& них витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та організовує їх впровадження. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.030504 & "Економіка підприємства". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної, & природничо&наукової та загальноекономічної, & професійної та практичної загальним обсягом 5724 год., 159 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки гумані& тарної, природничо&наукової та загальноекономічної, професійної та практичної, загальним обсягом 2916 год., 81 кредит ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 5 курсових робіт (проектів) з дисциплін: статистика, економіко&мате& матичного моделювання, економіка сільського господарства, економічного аналізу та економіка праці і соціально&трудові відносини; організація і плану& вання виробництва в аграрних формуваннях. & проходження 10 практик: навчальних (технологія виробництва продукції тва& ринництва; технологія виробництва продукції рослинництва; механізація в рос& линництві; землеробство та ґрунтознавство; інформатика; технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, баз даних та систем управління базами даних, біржовий фондовий ринок, виробничої (економіка сільського господарства та економіка праці і соціально&трудові відносини). Державна атестація передбачає складання державного екзамену з політичної еко& номії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки та комплексного державного екзамену за фахом. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Великоснітинське навчально&дослідне господарство ім. О.В. Му& зиченка" (Київська обл.); ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" (Київська обл.); Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнічний університет"; ВП НУБіП України Немішаївський агротехнічний коледж; Державне підприємство навчально&& дослідний племінний "Птахівничий завод ім. Фрунзе" тощо.

НавчальноBнауковий інститут бізнесу Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 301

тел.: (+380 44) 527B85B40 EBmail: dibrova@nubip.edu.ua


55

БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.030504

Компетенції, набуті в процесі навчання Базові: здатність до адекватного й глибокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здатність розвивати й використовувати математичні здіб& ності, наявність математичних знань, умінь і навичок , навички роботи з комп'юте& ром , самостійно здобувати нові знання й уміння, здатність співпрацювати з фахів& цями інших галузей економіки , спроможність до успішних творчих підходів до про& фесійної діяльності. Фахові: наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін природничо&наукової підготовки фахівців економічного спрямуван& ня: економіко&математичне моделювання; економіка підприємства; менед& жмент; маркетинг; фінанси; економіка праці і соціально&трудові відносини; міжнародна економіка; національна економіка; регіональна економіка; полі& тична економія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економіки та еконо& мічної думки; вища математика; теорія ймовірності та математична статисти& ка; інформатика; про особливості та принципи функціонування суб'єктів під& приємницької діяльності в умовах турбулентного взаємозв'язку факторів мак& ро&, мезо& та мікросередовища, володіння методикою аналізу, планування, організації виробництва, обліково&статистичних, контрольних та інформацій& них функцій для забезпечення ефективної роботи підприємств різних типів та форм власності. Фундаментальнопрофесійні: наявність знань про організацію фінансових та облікових робіт, складання фінансової звітності; організацію внутрішнього гос& подарського контролю; організацію роботи сектору, відповідальних відділів; організація роботи старшого економіста на відповідальній ділянці; наявність знань про порядок визначення планово&економічної політики підприємства; складання промфінплану роботи підприємства або його структурного підрозді& лу; визначення структури планово&економічного відділу та чисельності її пра& цівників; визначення функціональних обов'язків працівників планово&еконо& мічного відділу; проектування поліпшення системи інформаційного забезпе& чення управління. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03050401 & "Економіка підприємства" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Головний економіст; начальник, економіст планово&фінансового відділу; началь& ник, економіст відділу організації праці та заробітної плати, начальник, економіст відділу організації праці та заробітної плати, начальник лабораторії наукової органі& зації та управління виробництвом, економіст, економіст з планування, економіст з договірних претензійних робіт, економіст з фінансової роботи, керівники та поміч& ники економічних відділів підприємств, асоціацій, фірм обслуговуючої сфери АПК різних форм власності тощо.

Економічний факултет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 313

тел.: (+380 044) 527B85B43 тел.: (+380 044) 527B80B06 EBmail tkaminska@nubip.edu.ua


56

6.030509

БІЗНЕСУ

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (150 / 215); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (90 / 80); & ВП НУБІП України "Бережанський агротехнічний інститут" (75 / 100); & ВП НУБІП України "Ніжинський агротехнічний інститут" (40 / 25); & ВП НУБІП України "Бобровицький НІКП" (& / 50); & ВП НУБІП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого" (50 / 50); & ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" (200 / 200); & ВП НУБІП України "Кримський агропромисловий коледж" (25 / 25); & ВП НУБіП України "Мукачівський навчально&інформа& ційно&консультаційний пункт" (& / 25);

ЕКОНОМІЧНИЙ

ОБЛІК І АУДИТ

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки За напрямом підготовки "Облік і аудит" здійснюється підготовка фахівців, спрямована на поглиблене вивчення теорії і практики забезпечення обліку і аудиту в аграрній сфері економіки. Важливим спрямуванням такої підготовки є орієнтація студентів на самостій& ну роботу, розвиток творчої активності з пошуку ефективних рішень щодо розв'язання досліджуваних проблем, набуття навиків до опрацювання наукової літератури. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.030509 & "Облік і аудит". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної, & природничо&наукової та загальноекономічної, & професійної та практичної загальним обсягом 5724 год., 159 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з з 3&х циклів підготовки гума& нітарної, природничо&наукової та загальноекономічної, професійної та практичної, загальним обсягом 2916 год., 81 кредит ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 4курсових робіт (проектів) з дисциплін: статистика, економіка сіль& ського господарства та економіка праці і соціально&трудові відносини; організа& ція і планування виробництва в аграрних формуваннях; аудит. & проходження 10 практик: навчальних (технологія виробництва продукції тва& ринництва; технологія виробництва продукції рослинництва; механізація в рос& линництві; землеробство та ґрунтознавство; інформатика; технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, статистика; АРМ&бухгалтера; бір& жовий фондовий ринок), виробничої (фінансовий облік). Державна атестація передбачає складання державного екзамену з політичної еко& номії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки та комплексного державного екзамену за фахом. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Великоснітинське навчально&дослідне господарство ім. О.В. Му& зиченка" (Київська обл.); ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель"" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" (Київська обл.); Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнічний університет"; ВП НУБіП України Немішаївський агротехнічний коледж тощо.

НавчальноBнауковий інститут бізнесу Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 301

тел.: (+380 44) 527B85B40 EBmail: dibrova@nubip.edu.ua


57

БАКАЛАВР З ОБЛІКУ І АУДИТУ

6.030509

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань) Соціальні: здатність до порозуміння, довіри, небайдужості, співчуття, толерантнос& ті, вміння самовираження в особистому й професійному житті Міжособистісні: здатність до критики і самокритики; робота в команді; навички мі& жособистісних відносин; здатність співпрацювати з фахівцями інших галузей еконо& міки; здатність сприймати міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжна& родному середовищі; відданість етичним цінностям; Творчі: здатність особистості, спроможність до успішних творчих підходів до про& фесійної діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань) Загальнонаукова: наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін природничо&наукової підготовки фахівців економічного спряму& вання: економіко&математичне моделювання; економіка підприємства; менед& жмент; маркетинг; фінанси; економіка праці і соціально&трудові відносини; міжна& родна економіка; національна економіка; регіональна економіка; політична еконо& мія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економіки та економічної думки; вища математика; теорія ймовірності та математична статистика; інформатика Загальнопрактична: наявність знань про особливості та принципи функціонування суб'єктів підприємницької діяльності в умовах турбулентного взаємозв'язку факторів макро&, мезо& та мікросередовища, місце фахівця економічного спрямування в сис& темі координації успішного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності Професійні та практичні Фінансова: наявність знань про формування грошових потоків підприємства, опти& мізацію їх надходжень в часі та напрямами інвестування з метою підвищення рівня платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності підприємства Контрольна: наявність знань про здійснення контрольно&аналітичної функції в про& цесі діяльності; забезпечення точності і достовірності господарських операцій; за& безпечення виконання графіка документообігу Інформаційна: вміння систематизувати наявну інформаційну базу, створити бази даних економічної інформації Аналітична: наявність знань про оперативну та превентивну оцінку ефективності господарських операцій та рішень, вміння ефективно застосовувати методичні при& йоми та методики економічного аналізу з метою комплексного оцінювання проб& лемних ситуацій та оперативного їх вирішення Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03050901 & "Облік і аудит" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; провідний бухгалтер; голов& ний касир; бухгалтер І категорії; бухгалтер ІІ категорії; бухгалтер; аудитор; асистент аудитора; провідний бухгалтер&ревізор; бухгалтер&ревізор І категорії; бухгалтер&ре& візор ІІ категорії; бухгалтер&ревізор; бухгалтер&експерт; спеціаліст&бухгалтер; голов& ний ревізор; завідуючий касою тощо.

Економічний факултет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 313

тел.: (+380 044) 527B85B43 тел.: (+380 044) 527B80B06 EBmail tkaminska@nubip.edu.ua


58

6.030508

БІЗНЕСУ

240 денна заочна

4 5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (150 / 140); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (45/ 30); & ВП НУБІП України "Бобровицький НІКП" ( & / 50).

ЕКОНОМІЧНИЙ

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки За напрямом підготовки "Фінанси і кредит" здійснюється підготовка фахівців, які на ви& сокому рівні можуть забезпечити ведення фінансового та бухгалтерського обліку на підприємстві. Забезпечувати складання фінансової звітності підприємства. Здійснює заходи щодо визначення фінансового стану на підприємстві та підвищення ефектив& ності його діяльності. Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональ& ним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.030508 & "Фінанси і кредит". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної, & природничо&наукової та загальноекономічної, & професійної та практичної загальним обсягом 5724 год., 159 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки гумані& тарної, природничо&наукової та загальноекономічної, професійної та практичної, загальним обсягом 2916 год., 81 кредит ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 5 курсових робіт (проектів) з дисциплін: статистика, гроші і кредит, фінанси, фінанси підприємств і економіка сільського господарства, фінансова діяльність суб'єктів господарювання, організація і планування виробництва в аг& рарних формуваннях. & проходження 10 практик: навчальних (технологія виробництва продукції тваринництва; технологія виробництва продукції рослинництва; механізація в рослинництві; земле& робство та ґрунтознавство; інформатика; технологія переробки і зберігання сільськогос& подарської продукції, статистика; бази даних та системи управління базами даних; бір& жовий фондовий ринок), виробничої (фінансів в агропромисловому підприємстві). Державна атестація передбачає складання державного екзамену з політичної еко& номії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки та комплексного державного екзамену за фахом. Бази практичного навчання ВП НУБіП України "Великоснітинське навчально&дослідне господарство ім. О.В. Му& зиченка" (Київська обл.); ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Навчально&дослідне господарство "Ворзель"" (Київ& ська обл.); ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція" (Київська обл.); Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнічний університет";ВП НУБіП України Немішаївський агротехнічний коледж тощо НавчальноBнауковий інститут бізнесу Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 301

тел.: (+380 44) 527B85B40 EBmail: dibrova@nubip.edu.ua


59

БАКАЛАВР З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

6.030508

Компетенції, набуті в процесі навчання Базові: здатність особистості до адекватного й глибокого пізнання природного та соціального середовища, самого себе, здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, здатність до саморозвитку. здатність розвивати й використовувати матема& тичні здібності, наявність математичних знань, умінь і навичок , навички роботи з комп'ютером ; успішних творчих підходів до професійної діяльності, до праці, вико& нання певних виробничих завдань, здатність співпрацювати з фахівцями інших га& лузей економіки. Фахові: наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема циклу дисциплін природничо&наукової підготовки фахівців економічного спрямуван& ня: економіко&математичне моделювання; економіка підприємства; менед& жмент; маркетинг; фінанси; економіка праці і соціально&трудові відносини; міжнародна економіка; національна економіка; регіональна економіка; полі& тична економія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економіки та еконо& мічної думки; вища математика; теорія ймовірності та математична статистика; інформатика; володіння методикою фінансового і управлінського обліку, фі& нансового аналізу і аудиту основних господарських операцій на такому рівні, щоб по закінченні навчання вони змогли якнайкраще орієнтуватися в питаннях фінансової політики суб'єкта господарювання, організації фінансової роботи підприємств різних типів та форм господарювання. Професійні: наявність знань про порядок визначення фінансової політики під& приємства; складання плану роботи фінансових та економічних завдань на під& приємствах незалежно від форм власності та форм господарювання; проекту& вання поліпшення системи інформаційного забезпечення управління.; наяв& ність знань про організацію фінансових та облікових робіт, складання фінансо& вої звітності; організацію внутрішнього господарського контролю; організацію роботи сектору, відповідальних відділів; організація роботи старшого еконо& міста на відповідальній ділянці; наявність знань про формування грошових по& токів підприємства, оптимізацію їх надходжень в часі та напрямами інвестуван& ня з метою підвищення рівня платоспроможності, фінансової стійкості та рента& бельності підприємства. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03050801 & "Фінанси і кредит" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Фінансист; начальник, економіст планово&фінансового відділу; начальник, началь& ник лабораторії наукової організації та управління виробництвом, економіст, еко& номіст з планування, економіст з договірних претензійних робіт, економіст з фінан& сової роботи, керівники та помічники фінансових відділів підприємств, асоціацій, фірм обслуговуючої сфери АПК різних форм власності тощо.

Економічний факултет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 313

тел.: (+380 044) 527B85B43 тел.: (+380 044) 527B80B06 EBmail tkaminska@nubip.edu.ua


60

6.030507

БІЗНЕСУ

240 денна заочна

4 4,5

АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

МАРКЕТИНГ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 60 / заочна & 60)

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Метою підготовки фахівців напряму "Маркетинг" є забезпечення підприємств та ор& ганізацій сфер природокористування та агробізнесу висококваліфікованими праців& никами, які б володіли інформацією про ситуацію на ринку та вміли її використову& вати для підвищення ефективності як суб'єктів господарювання, так і органів дер& жавного регулювання та контролю. Кваліфікації бакалавра з маркетингу дозволяють випускнику оперативно визначити основні напрями розвитку ринку, прогнозувати його тенденції та розробляти заходи адаптації до них. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Маркетинг". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 7056 год., 196 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1404 год. та за вибором студента 324 год. загальним обсягом 1728 год., 48 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8784 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & Виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: Мікроекономіка, Економіка праці і соціально&трудові відносини, Статистика, Аграрний маркетинг та еконо& міка підприємства, Маркетингова цінова політика, Маркетингові дослідження & проходження 9 практик: навчальних (Землеробство, Сільськогосподарські ма& шини, Тваринництво, Механізація тваринницьких ферм, Соціальні комунікації, Економічна інформатика, Технологія зберігання і переробки сільськогосподар& ської продукції, Біржова діяльність), виробничої (Маркетинг). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Навчальні, навчально&наукові та навчально&науково&виробничі лабораторії базово& го закладу університету (м. Київ) та його відокремлених підрозділів, навчально&& дослідні господарства НУБіП України: "Великоснітинське ім. О.В.Музиченка", "Агро& номічна дослідна станція", "Ворзель"; передові підприємства та організації України, зокрема: ТОВ "Монсанто Україна", ПАТ "Миронівський хлібопродукт", ТОВ "Євроаг& ромаркет" та ін.; центральні та регіональні органи державного управління. Близько 10 % студентів щороку проходять практичне навчання у відповідних сільськогоспо& дарських підприємствах та фермерських господарствах за кордоном. НавчальноBнауковий інститут бізнесу Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 301

тел.: (+380 44) 527B85B40 EBmail: dibrova@nubip.edu.ua


61

БАКАЛАВР З МАРКЕТИНГУ

6.030507

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): володіння іноземною мовою, здатність до критики і самокритики; робота в команді; навички міжособистісних відносин; здатність співпрацювати з фахівцями інших галузей еко& номіки; здатність сприймати міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжна& родному середовищі; відданість етичним цінностям. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): здатність розвивати й використовувати математичні здібності, навички роботи з комп'ютером, володіння навиками управління інформацією, навиками роботи із су& часними методами управління, використання законодавчої бази, наявність знань з технологічних питань роботи підприємства, оволодіння правовими нормами захис& ту особистості, праці, відпочинку, освіти, медичного обслуговування, навколишньо& го середовища, здоров'я і життя. Професійні та практичні: здатність керувати собою; будувати чіткі особисті цілі; вміння вирішувати проблеми; здатність до інновацій; здатність впливати на оточую& чих; знання сучасних тенденцій на ринку; здатність керувати; уміння навчати і роз& вивати підлеглих; здатність формувати робочі групи, здійснювати управління під& розділами з маркетингу, знання теоретичних і практичних аспектів роботи ринку та розуміння їх впливу на стан розвитку як фірми, так і суспільства в цілому, визначати місце фахівця&маркетолога в адміністративно&господарській системі держави. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03050701 & "Маркетинг", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Всі випускники працевлаштовуються в підприємства і організації аграрної сфери та органи державної влади на такі посади: керівники підрозділів матеріально&технічно& го постачання (заступник начальника відділу зовнішньої кооперації, заступник на& чальника відділу матеріально&технічного постачання), керівники малих підприємств без апарата управління в комерційному обслуговуванні (заступник керуючого агент& ством: торговельним, рекламним та ін.), економіст із ціноутворення, економіст з між& народної торгівлі, професіонал у сфері державної служби та маркетингу, фахівець в галузі маркетингу, фахівець щодо зв'язків з громадськістю та пресою, керівник під& розділу маркетингу, керівник підрозділу з реклами та зв'язків з громадськістю, керів& ник малого підприємства без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, ме& неджер (управитель) із зв'язків з громадськістю, менеджер (управитель) з реклами.

Факультет Аграрного менеджменту Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 108

тел.: (+380 44) 527B88B81 тел.: (+380 44) 527B84B33 EBmail: agromen_dean@twin.nauu.kiev.ua


62

6.030601

БІЗНЕСУ

240 денна заочна

4 4,5

Підготовка бакалаврів здійснюється у (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): & базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (200 / 250); & Південному філіалі НУБіП України "КАТУ" (м. Сімферополь) (50/ 40); & ВП НУБІП України "Бобровицький НІКП" ( & / 50).

АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Анотація напряму підготовки Метою підготовки фахівців напряму "Менеджмент" є забезпечення підприємств та організацій сфер природокористування та агробізнесу висококваліфікованими пра& цівниками первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами. Кваліфікації бакалавра з менеджменту та менеджера&ад& міністратора дозволяють випускнику оперативно адаптуватися до внутрішньоеконо& мічних відносин підприємств та організацій, швидко розробити та впровадити еле& менти системи управління, налагодити ефективну систему мотивації. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Менеджмент". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 6984 год., 194 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1008 год. та за вибором студента 504 год. загальним обсягом 1512 год., 42 кредита ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & Виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: Мікроекономіка, Економіка праці і соціально&трудові відносини, Статистика, Менеджмент АПК та економіка і фінанси, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Менеджмент персоналу & проходження 10 практик: навчальних (Землеробство, Сільськогосподарські маши& ни, Тваринництво, Механізація тваринницьких ферм, Вступ до фаху, Інформатика, Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Біржова діяль& ність), виробничих (Менеджмент АПК, Економіка сільського господарства). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Навчальні, навчально&наукові та навчально&науково&виробничі лабораторії базово& го закладу університету (м. Київ) та його відокремлених підрозділів, навчально&& дослідні господарства НУБіП України: "Великоснітинське ім. О.В.Музиченка", "Агро& номічна дослідна станція", "Ворзель"; передові підприємства та організації України, зокрема: ТОВ "Монсанто Україна", ПАТ "Миронівський хлібопродукт", ТОВ "Євроаг& ромаркет" та ін..; центральні та регіональні органи державного управління. Близько 10 % студентів щороку проходять практичне навчання у відповідних сільськогоспо& дарських підприємствах та фермерських господарствах за кордоном. НавчальноBнауковий інститут бізнесу Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 301

тел.: (+380 44) 527B85B40 EBmail: dibrova@nubip.edu.ua


63

БАКАЛАВР З МЕНЕДЖМЕНТУ, МЕНЕДЖЕРBАДМІНІСТРАТОР

6.030601

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): володіння іноземною мовою, здатність до критики і самокритики; робота в команді; навички міжособистісних відносин; здатність співпрацювати з фахівцями інших галузей еко& номіки; здатність сприймати міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжна& родному середовищі; відданість етичним цінностям. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): здатність розвивати й використовувати математичні здібності, навички роботи з комп'ютером, володіння навиками управління інформацією, навиками роботи із су& часними методами управління, використання законодавчої бази, наявність знань з технологічних питань роботи підприємства, оволодіння правовими нормами захис& ту особистості, праці, відпочинку, освіти, медичного обслуговування, навколишньо& го середовища, здоров'я і життя. Професійні та практичні: здатність керувати собою; будувати чіткі особисті цілі; вмін& ня вирішувати проблеми; здатність до інновацій; здатність впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвива& ти підлеглих; здатність формувати робочі групи, здійснювати управління підприємс& твом, знання теоретичних і практичних аспектів прийняття управлінських рішень та розуміння їх впливу на стан розвитку як фірми, так і суспільства в цілому, визначати місце фахівця&менеджера в адміністративно&господарській системі держави. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальнос& тями, ознаки яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, по& чинаючи з другого курсу навчання: 8.03060101 & "Менеджмент організацій і адміністрування" 8.03060104 & "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 ? "Управління навчальним закладом" 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Всі випускники працевлаштовуються в підприємства і організації аграрної сфери та органи державної влади на такі посади: керівники виробничих підрозділів у комер& ційному обслуговуванні, робітники апарату центральних органів державної влади, робітники апарату місцевих органів державної влади, керівники інших підрозділів в інших сферах діяльності (інспектор, заступник начальника відділу), керівники малих підприємств без апарату (заступник голови), менеджери (управителі) з питань ко& мерційної діяльності та управління (менеджер із зв'язків з громадськістю, менеджер з реклами, менеджер з персоналу, менеджер з адміністративної діяльності), менед& жери (управителі) в інших видах економічної діяльності, економісти (економіст із договірних та претензійних робіт, економіст&радник, консультант з економічних пи& тань, оглядач з економічних питань, економіст з матеріально&технічного забезпе& чення), помічники керівників.

Факультет Аграрного менеджменту Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кім. 108

тел.: (+380 44) 527B88B81 тел.: (+380 44) 527B84B33 EBmail: agromen_dean@twin.nauu.kiev.ua


64

6.030502

ІНФОРМАЦІЙНОГО І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

240 денна заочна

4 5

КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна 50/ заочна 50).

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Напрям підготовки "Економічна кібернетика" є унікальним поєднанням комп'ютер& них і економічних дисциплін, що забезпечує можливість роботи в різних сферах економіки без здобування додаткової дорогої освіти і перепідготовки. Випускники цього напряму є професійними економістами, що досконало володіють інформа& ційними технологіями, навичками управління трудовим колективом та ведення під& приємницької діяльності. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Економічна кібернетика". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 5724 год., 159 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1152 год. та за вибором студента 432 год. загальним обсягом 2916 год., 81 кредит ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт (проектів) з дисциплін: Мікроекономіка, Економічна кібернетика, Статистика, Технологія проектування та адміністрування БД, Моде& лювання економіки, Інформаційні системи і технології в управлінні економікою; & проходження трьох навчальних практик: (з комп'ютерних технологій, програму& вання, технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, оптимі& заційних методів та моделей. Державна атестація передбачає комплексний державний екзамен за фахом, підго& товку та захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання Навчально&науково&виробничі лабораторії Українського навчально&наукового інститу& ту інформаційного та телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природо& охоронної галузей економіки України; навчально&інформаційний центр комп'ютерних технологій НУБіП України; центр дистанційних технологій навчання НУБіП України.

НавчальноBнауковий інститут Інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки

Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16Bа, навч. корпус № 15, кім. 221

тел.: (+380 44) 527B87B24 тел.: (+380 44) 527B87B25 EBmail: it_nni_director@twin.nauu.kiev.ua


65

БАКАЛАВР З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

6.030502

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноBекономічних знань): базові з ос& нов філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використо& вувати в професійній і соціальній діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): знання з фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково&дослідній і професійній діяльності, науково&методичних основ і стандартів в області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та ін& теграції систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій. Професійні та практичні: базові знання в області передпроектного аналізу і моде& лювання економічних об'єктів і задач, інформаційно&аналітичної підтримки бізнес& процесів; вміння застосовувати системні дослідження під час управління ІТ&проекта& ми, здійснювати моделювання систем, системний аналіз об'єктів інформатизації, розробку методів і систем штучного інтелекту, прийняття рішень, здатність до про& ектної діяльності в професійній сфері; уміння будувати і використовувати економі& ко&математичні моделі для опису об'єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз, розробляти прогнозні моделі розвитку економічних процесів та систем; планування діяльності інформаційного підприємства (підрозділу). Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.03050201 & "Економічна кібернетика", чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Випускники напряму підготовки "Економічна кібернетика" можуть працювати на по& садах: керівника малого підприємства, керівника аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації, керівника відділу інформаційних технологій, адміністратора комп'ютерної мережі, адміністратора задач і систем, ад& міністратора бази даних, аналітика з комп'ютерних систем і тощо.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Економіко&математичне моделювання використання земельних ресурсів. 2. Імітаційне моделювання банківської діяльності. 3. Моделювання виробничих процесів в аграрному секторі на основі багатоці& льової оптимізації. 4. Еколого&економічне моделювання розвитку аграрних територій. 5. Моделі ефективності регулювання внутрішнього продовольчого ринку в умо& вах СОТ . 6. Оцінка ризиків продовольчої безпеки в умовах відкритої економіки. 7. Моделювання і оптимізація господарської діяльності підприємств корпора& тивного типу. 8. Прогнозування змін номенклатури споживчого попиту населення України. 9. Моделювання процесів ґрунтового живлення. 10. Моделювання інвестиційної привабливості та ризиків окремих галузей аграр& ного сектору.

Факультет Комп'ютерних наук і економічної кібернетики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус № 15, кім. 212

тел.: (+380 44) 527B83B52 тел./факс: (+380 44) 527B83B51 EBmail: it_dean@twin.nauu.kiev.ua


66

6.050101

ІНФОРМАЦІЙНОГО І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

240 денна заочна

4 5

КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 50 / заочна & 50 ).

ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Анотація напряму підготовки Інформатика та обчислювальна техніка & це галузь знань, науки, техніки та вироб& ництва, яка охоплює дослідження теоретичних і методичних засад, розробку та створення технологій інформаційної індустрії. В Україні здійснюється підготовка ІТ& фахівців у кількох напрямах, кожний з яких охоплює ряд професій. Випускник ОКР "Бакалавр" напряму "Комп'ютерні науки" має володіти загальнонауковими компе& тенціями в таких галузях, як: математика, програмування, системотехніка, комп'ютерна інженерія. Система освіти з комп'ютерних наук є реальною за поход& женням, великою за кількістю складових елементів, відкритою за характером взає& модії з зовнішнім середовищем, динамічною за розвитком, цілеспрямованою та складною за засобом детермінації. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Комп'ютерні науки". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & математичної та природничо&наукової, & професійної та практичної загальним обсягом 6282 год., 174,5 кредитів ЕСТS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1530 год. та за вибором студента 828 год. загальним обсягом 2358 год., 65,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 7 курсових робіт (проектів) з дисциплін: Алгоритмізація та програму& вання, Системи і технології управління базами даних, Комп'ютерна графіка, Мо& делювання систем, Комп'ютерні мережі, Проектування інформаційних систем, Ін& формаційні управляючі системи; & проходження 3 навчальних практик: (з комп'ютерних технологій, програмування, проектування та розробки інформаційних систем. Державна атестація передбачає підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. Бази практичного навчання Навчально&науково&виробничі лабораторії Українського навчально&наукового інс& титуту інформаційного та телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки України; навчально&інформаційний центр комп'ютерних технологій НУБіП України; центр дистанційних технологій навчання НУБіП України.

НавчальноBнауковий інститут Інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки

Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16Bа, навч. корпус № 15, кім. 221

тел.: (+380 44) 527B87B24 тел.: (+380 44) 527B87B25 EBmail: it_nni_director@twin.nauu.kiev.ua


67

БАКАЛАВР B ФАХІВЕЦЬ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

6.050101

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): базові ос нови філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використо вувати в професійній і соціальній діяльності. Фундаментальні (в галузі математичних та природничонаукових знань): знання з фундаментальної і прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково&дослід ній і професійній діяльності, підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних ос нов інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирі шення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій. Професійні та практичні: ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алго ритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забез печення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик; знан ня стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; володіння технологією розроблення програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника; здійснення моде лювання систем, проведення системного аналізу об'єктів інформатизації, прийняття рі шень, розробки методів і систем штучного інтелекту; базові знання в області комп'ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціо нування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 8.05010101 & "Інформаційні управляючі системи і технології чи спеціальностями напряму підготовки "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Випускники напряму підготовки "Комп'ютерні науки" можуть працювати на посадах: інженер&програміст, адміністратор локальних і корпоративних мереж, фахівець з проектування і розвитку інформаційних та автоматизованих систем, систем штучно& го інтелекту та експертних систем, фахівець з Web&дизайну тощо.

Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 1. Створення підсистеми авторизації для систем електронної комерції. 2. Розробка та реалізація протоколів обміну інформацією між промисловим комп'ютером і інтерфейсними модулями системи управління режимами у пташнику. 3. Розробка концептуальної моделі бази даних автоматизованої системи кон& тролю за споживанням електроенергії. 4. Розробка концептуальної моделі бази даних інформаційної системи сільсько& господарського підприємства з візуалізацією розміщення об'єктів господарс& тва. 5. Розробка інтелектуальної системи визначення дози реагенту при флотації питної води. 6. Розробка бази даних та програмного забезпечення для системи управління мікрокліматом у картоплесховищі. 7. Розробка концептуальної моделі та програмного забезпечення інформаційної системи властивостей ґрунту. 8. Розробка програмного забезпечення контролю архівування даних систем по& ліканального моніторингу.

Факультет Комп'ютерних наук і економічної кібернетики Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус № 15, кім. 212

тел.: (+380 44) 527B83B52 тел./факс: (+380 44) 527B83B51 EBmail: it_dean@twin.nauu.kiev.ua


68

6.010106

ПРИРОДНИЧОBГУМАНІТАРНИЙ

240 денна заочна

4 5

ПЕДАГОГІЧНИЙ

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна / заочна): (50 / 50 );

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

АНОТАЦІЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ Фахівець з напряму "Соціальна педагогіка" здійснює роботу з соціально&педагогіч& ної допомоги, підтримки, захисту та реабілітації всіх категорій дітей і молоді. Про& фесійна діяльність фахівця передбачає виконання виробничих функцій у напрямах вирішення соціально&педагогічних проблем щодо соціалізації дітей та молоді, орга& нізації їх громадського захисту, здійснення консультування з соціально&педагогіч& них питань, організації їх дозвільневої діяльності, надання допомоги особам, які за& діяні у виховних процесах. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Соціальна педагогіка". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки, за& гальним обсягом 6570 год., 182,5 кредитів ЕСТS: & гуманітарної та соціально&економічної; & природничо&наукової; & професійної та практичної. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором універ& ситету 1152 год. та за вибором студента 846 год. & загальним обсягом 1998 год., 55,5 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 6 курсових робіт з дисциплін: "Педагогіка", "Соціальна педагогіка", "Со& ціальна психологія", "Теорія і історія соціального виховання", "Технологія соціаль& но&педагогічної діяльності", "Етнопсихологія"; & проходження 4 практик: навчальних (ознайомчої з фаху, соціально&педагогічної, соціально&педагогічної в сільській місцевості), виробничої (соціально&педагогічної). Державна атестація Передбачає складання державного екзамену з дисциплін: соціальна педагогіка, тех& нологія соціально&педагогічної діяльності, соціальна психологія. БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ Районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділи по роботі з діть& ми вулиці; навчально&оздоровчі комплекси; територіальні центри соціального обс& луговування; дошкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи І&ІІІ ступенів; цен& три соціально&психологічної реабілітації.

ПриродничоBгуманітарний навчальноBнауковий інститут 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 12, 37.

Тел.: (+38 044) 527B84B09, 527B80B50 EBmail: natural_nni_director@tvin.nauu.kiev.ua


69

БАКАЛАВРBСОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

6.010106

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): вивчати осо& бистість вихованців, контактного колективу, окремих соціальних груп, батьків, ана& лізувати і оцінювати зміст виховного матеріалу, впроваджувати нові педагогічні тех& нології, різні форми інновацій у соціально&педагогічний процес; диференціювати обов'язки сім'ї, школи, виховних інститутів, вивчати та аналізувати правові акти що& до захисту дітей та молоді. Фундаментальні (в галузі природничонаукових знань): визначити пріоритетні напрями діяльності, планувати соціально&педагогічну діяльність, оптимально роз& поділяти функціональні обов'язки учасників соціалізуючого процесу й визначати способи їх координації та контролю; прогнозувати професійну діяльність, виявляти особливості прогнозування різних напрямів діяльності, аналізувати здобуті резуль& тати педагогічного процесу і прогнозувати зміни. Професійні та практичні: здійснювати спілкування з особистістю та різними соціаль& ними групами; здійснювати правовий захист дітей та молоді, визначати провідні фун& кції різних видів соціальних інститутів, виявляти шляхи та зміст взаємодії різних уста& нов при вирішенні соціально&педагогічних проблем, попереджувати конфліктні ситуа& ції та добирати оптимальні способи спілкування; виявляти девіантну поведінку підліт& ків та молоді, застосовувати ефективні форми соціально&профілактичної роботи. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм: 8.01010601 & "Соціальна педагогіка", чи спеціальностями галузі знань "Специфічні категорії": 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 "Управління навчальним закладом" 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Фахівець з напряму "Соціальна педагогіка" може працювати в системі навчальних закладів, будинках та центрах дитячої освіти і виховання, культурологічних центрах і школах художнього мистецтва, соціально&виховних службах та клубах, дитячих і громадських організаціях, службах опіки, службах у справах неповнолітніх, у спеці& альних дитячих закладах закритого типу, державних центрах і службах соціальної роботи, осередках соціального захисту та допомоги, центрах зайнятості та працев& лаштування. Випускник може займати такі посади: педагог соціальний; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; вихователь гуртожитку, професійно&тех& нічного закладу; культорганізатор дитячих та позашкільних закладів; завідувач цен& тру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.); начальник кабінету (мето& дичного, ресурсного та ін.); вихователь&методист; інспектор з охорони дитинства; соціолог з ефективності покарання правопорушників; фахівець соціальної роботи (по допомозі неблагополучним родинам, грошові допомога дітям та ін); керівник самодіяльного об'єднання; референт з основної діяльності; помічник вихователя; робітник, що здійснює догляд за окремими особами; завідувач гуртожитку; завіду& вач кімнати (матері і дитини); менеджер соціальної роботи; керівник спеціалізова& ної соціальної служби (реабілітаційний центр для дітей&інвалідів; кризовий стаціо& нар для дітей позбавлених батьківської опіки; мобільний центр соціальної роботи; мобільний інформаційний центр; методичний ресурсний центр соціальної роботи; тренінговий центр, патронажна служба; гувернерська служба); педагог&консультант (соціальні служби і центри різного напряму для дітей та молоді; центр розвитку та планування сім'ї; соціальні притулки і приймальники&розподільники).

Педагогічний факультет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус № 15Bа, кім. 237

тел.: (+380 044) 527B80B83 EBmail: pedagogy_dean@twin.nauu.kiev.ua


70

6.020303

ПРИРОДНИЧОBГУМАНІТАРНИЙ

240 денна

4

заочна

B

ПЕДАГОГІЧНИЙ

ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД) Підготовка бакалаврів здійснюється у базовому закладі НУБіП України (м. Київ) (ліцензований обсяг, осіб: денна & 50)

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Анотація напряму підготовки Фахівець з напряму "Філологія (переклад)" здійснює роботу щодо перекладацької діяльності для забезпечення потреб агропромислового та природоохоронного ком& плексів України. Професійна діяльність фахівця передбачає виконання виробничих функцій у напрямах науково&технічного, суспільно&політичного та економічного пе& рекладу літератури та документації, супроводу міжнародних проектів, складання те& матичних оглядів матеріалів іноземною мовою. Також фахівці готуються до здій& снення викладацької діяльності щодо вивчення іноземних мов. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки: фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом "Філологія (переклад)". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки, за& гальним обсягом 4644 год., 129 кредитів ЕСТS: & гуманітарної та соціально&економічної; & природничо&наукової; & професійної та практичної Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін: за вибором універ& ситету 2088 год. та за вибором студента 1832 год. & загальним обсягом 3960 год., 110 кредитів ЕСТS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240,0 кредитів ЕСТS. Навчальним планом передбачено: & виконання 3 курсових (робіт) з дисциплін: "Вступ до перекладознавства", "Історія зарубіжної літератури", "Порівняльна лексикологія основної іноземної і україн& ської мов"; & проходження 3 практик: навчальна (перекладацька), виробнича (педагогічна, пе& рекладацька). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання Український науково&дослідний інститут продуктивності агропромислового комплек& су, Товарна біржа "Київська агропромислова біржа", Відділ з питань внутрішньої по& літики адміністративно&територіального устрою та інформаційного забезпечення ви& конавчого апарату Хмельницької обласної ради, Український інститут експертизи сортів рослин, ТОВ "Фонд Цільових Екологічних (Зелених) Інвестицій", Культурний центр "Видавництво Кембріджського університету", Підприємство з іноземним капі& талом ПІК "ОРСІ", ТОВ "Ідекс&продакшн", Приватне підприємство "АНТАРІО М".

ПриродничоBгуманітарний навчальноBнауковий інститут 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 12, 37.

Тел.: (+38 044) 527B84B09, 527B80B50 EBmail: natural_nni_director@tvin.nauu.kiev.ua


71

БАКАЛАВР ФІЛОЛОГІЇ, ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ

6.020303

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціальноекономічних знань): використо вувати знання з історії, культури та традицій країн, мови яких вивчаються; спирати ся у професійній діяльності на принципи, за якими здійснюються, структуруються та укладаються висловлювання; створювати безпечні умови для життя і діяльності з використанням правових норм і правил. Фундаментальні (в галузі природничонаукових знань): використовувати знання про систему та норму мови, про її словниковий склад та граматичну будову; здій снювати оптимальне співробітництво в публічній діяльності, роботу в команді, з фа хівцями інших галузей економіки, сприймати міжкультурні відмінності, працювати в міжнародному середовищі;використовувати інформаційні технології для здійснення перекладу та обробки текстів. Професійні та практичні здійснювати переклад з побудовою текстів на двох мовах відповідно до його тематично&текстового жанру з варіантами перекладацької стра тегії і технічними прийомами перекладу; адаптуватися до різних мовленнєвих сере довищ; організовувати навчання іноземній мові. Академічні права випускників Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах бакалаврських програм: 8.02030304 & "Переклад" чи спеціальностями галузі знань "Специфічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи" Працевлаштування Фахівець з філології може здійснювати переклад науково&технічної (аграрної) і ді& лової літератури, консультації з питань перекладу та може працювати у бюро пе& рекладів, організаціях промисловців та підприємців, професійних та суспільних ор& ганізаціях, агентствах друку. Також випускник може працювати на посаді вчителя іноземної мови у загальноосвітніх школах. Кваліфікація фахівця передбачає виконання роботи у напрямах: & консультаційних послуг, послуг з перекладу (письмовий та усний переклад, ви& читка коректур; обробка різножанрових письмових і усних текстів (анотування, реферування); лінгвістичний супровід ліцензування та купівлі ліцензійних продук& тів; лінгвістичний супровід сертифікації на міжнародному рівні); & обробка даних (виконання машинного перекладу; створення машинних словни& ків; уніфікація та стандартизація науково&технічної (аграрної) термінології; ство& рення словників; створення баз даних лінгвістичного спрямування; лінгвістичне забезпечення організації доступу до баз даних); & робота в інформаційних агентствах (співпраця по наданню засобам масової ін& формації новин та інших матеріалів іноземними мовами; підтримка інформацій& них та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер); & автоматизація обробки тексту (контент&аналіз текстів масової комунікації; роз& робка баз знань для експертних систем; комп'ютерний дизайн текстів); & створення програмного забезпечення (формування лінгвістичного забезпечення програмних продуктів); & викладання іноземних мов (відбір мовного матеріалу з метою організації викла& дання іноземних мов та мовного тестування, підготовка навчальних методичних матеріалів, організація навчання).

Педагогічний факультет Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус № 15Bа, кім. 237

тел.: (+380 044) 527B80B83 EBmail: pedagogy_dean@twin.nauu.kiev.ua


72

6.030510

ВП НУБІП УКРАЇНИ "ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ"

240 денна заочна

4 3 ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Підготовка бакалаврів здійснюється у ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" (ліцензований обсяг, осіб: денна 50 / заочна 50).

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Анотація напряму підготовки Фахівець з напряму підготовки "Товарознавство і торговельне підприємництво" здійснює роботу, пов'язану з реалізацією товарознавчо&комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських й операторських, частково евристичних процедур праці; прийняттям оперативних рі& шень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товароп& росування; оперативним управлінням первинними підрозділами & лінійними (ос& новна діяльність) або функціональними (підготовча й допоміжна діяльність), а та& кож самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління; за& безпеченням товарами підприємств торгівлі; управлінням асортиментом товарів; за& безпеченням ефективності технології торговельних процесів; проведенням експер& тизи товарів і тари; здійсненням контролю за виконанням договорів, угод, контрак& тів; удосконаленням організації торгівлі й комерційної діяльності; управлінням ма& теріально&фінансовим станом підприємства; стратегічним й оперативним плануван& ням комерційної діяльності; розробкою маркетингової стратегії; розробкою зовніш& ньоекономічної стратегії підприємства на товарному ринку; дослідженням ефектив& ності організації і управління торговельно&технологічним процесом. Структура навчального плану Навчальний план укладено на базі освітньо&професійної програми підготовки фа& хівців ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.030510 "Товарознавство і торговельне підпри& ємництво". Нормативна складова навчального плану складається з 3&х циклів підготовки: & гуманітарної та соціально&економічної, & природничо&наукової та фундаментальної, & професійної та практичної загальними обсягом 6120 год., 170 кредитів ECTS. Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за вибором нав& чального закладу & 2322 год., 64,5 кредитів ECTS. Загальний обсяг часу за освітньо&професійною програмою становить 8640 год., 240 кредитів ECTS. Навчальним планом передбачено: виконання 2&х курсових робіт з дисциплін "Орга& нізація торгівлі" та "Товарознавство (харчові продукти)"; проходження 4&х практик: навчальних (виробничі ситуації, інформаційні системи і технології в торгівлі), ви& робничих (товарознавчо&технологічної та виробничої). Державна атестація передбачає складання державного екзамену. Бази практичного навчання ДП "Продмережа "Фуршет"; ТОВ "ЕКО", супермаркет "Екомаркет"; ТОВ "Рост&маркет"; Магазин "Фора"; Торговельна мережа NOVUS; ТОВ "Віста"; ТОВ "Комплекс Агро& марс"; ТОВ "Аміда"; ООО "Торгівельна Компанія "Слов'яночка".

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9

Тел. (+38 045 97) 62003, 62005 www. iek.irpin.com. ЕBmail: iek@irpin.com


73

БАКАЛАВР З ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

6.030510

Компетенції, набуті в процесі навчання Теоретичні: формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, політичної свідомості та творчої ініціативи у вирі& шенні сучасних проблем розвитку суспільства, вміння критично оцінювати та прог& нозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища, вміння орієнтуватися у міжнародному економічному та політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.. Фундаментальні: формування знань і вмінь з фундаментальних дисциплін з мож& ливістю їх подальшого використання у професійній діяльності товарознавця, оволо& діння методами хімічного та фізичного аналізу якості товарів, математичного аналі& зу товаропросування тощо; формування необхідного рівня теоретичної та практич& ної підготовки для використання фізичних принципів, методів, приладів у професії товарознавця; формування сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культу& ри, використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманіт& них задач у процесі роботи за фахом. Професійні та практичні: формувати системи інформації про товари, структуру асортименту для конкретного торговельного підприємства, використовувати орга& нолептичні та інструментальні методи оцінки якості товарів, проводити комплексну оцінку якості товарів та визначати її на різних етапах товаропросування і зберігання, формувати базу даних щодо споживчих властивостей товарів різних виробників, формувати вміння вивчати, прогнозувати і формувати попит населення на товари, проводити маркетингові дослідження в пошуках якісних, конкурентоспроможних товарів відповідного асортименту, здійснювати їх розподіл з урахуванням попиту,. Академічні права випускників Продовження навчання у НУБіП України за ОКР "Магістр" напряму підготовки "Спе& цифічні категорії": 8.18010010 & "Якість, стандартизація та сертифікація" 8.18010018 & "Адміністративний менеджмент" 8.18010020 & "Управління навчальним закладом" 8.18010021 & "Педагогіка вищої школи". Продовження навчання в інших ВНЗ за ОКР "Магістр" за спеціальностями: 8.03051001 & "Товарознавство і комерційна діяльність" 8.03051002 & "Товарознавство та експертиза в митній справі" 8.03051003 & "Експертиза товарів та послуг" 8.03051004 & "Управління безпечністю та якістю товарів" 8.03051005 & "Організація оптової та роздрібної торгівлі" Працевлаштування Випускники можуть застосовувати свої знання і навички у багатьох сферах профе& сійної діяльності & товарознавчої, комерційної, торговельно&підприємницької, мар& кетингової. Посади, які можуть обіймати випускники за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво": агент торговельний, представник торговельний, інс& пектор торговельний, інспектор&товарознавець, товарознавець, товарознавець&ло& гіст, фахівець&аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець із методів розши& рення ринків збуту, мерчандайзер та ін. Випускник, який має певний досвід роботи, може обіймати керівні посади у підпри& ємствах, установах та організаціях. Серед них: завідувач підприємства роздрібної торгівлі, завідувач ринку, завідувач секції, завідувач бази, завідувач складу, завіду& вач відділу, комерційний директор (у підприємствах торгівлі), керівник торговель& ного агентства, директор торговельного представництва, директор малої торго& вельної фірми, начальник відділу збуту (маркетингу) в підприємствах торгівлі, на& чальник відділу асортименту та якості товарів у підприємствах торгівлі, начальник відділу з вивчення кон'юнктури і попиту та ін.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ірпінський економічний коледж" 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9

Тел. (+38 045 97) 62003, 62005 www. iek.irpin.com. ЕBmail: iek@irpin.com


bakalavr_a4_2013_2014  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/bakalavr_a4_2013_2014.pdf

Advertisement