Page 1

Список вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на 2011 - 2012 н.р., які не виконали вимог для зарахування і стосовно яких приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування Факультет: агробіологічний Напрям: "Агрономія" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта:неповна вища

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кількість балів, отриманих на вступному випробуванні

За загальним конкурсом 1.

Кришталь Іван Сергійович

158

На старші курси 1.

Дроба Максим Анатолійович

127

2.

Бугрим Олександр Васильович

126

3.

Манько Роман Вікторович

126

Підстави для вступу поза конкурсом

Право на першочерговий вступ

/Agro_t_vid  
/Agro_t_vid  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u73/Agro_t_vid.pdf

Advertisement